The 9th Pan European Voice Conference, PEVOC9, 31.8.-3.9.2011, Ranska

Hanketiedot

Hankenumero
111178

Hakija
Suvi Hakala

Toteuttaja
Suvi Hakala

Lisätietoja
Suvi Hakala
suvi.hakala@uta.fi

Toteutusaika
20.6.2011 - 30.9.2011

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2011
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 098 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2011

Tiivistelmä

Hakija tulee osallistumaan äänialan Pan-European Voice Conference Pevoc 9 -kongressiin, joka järjestetään Ranskan Marseillessa 31.8.-3.9.2011. Kongressi on laaja kansainvälinen kongressi, jossa käsitellään äänenkäyttöä ja äänihäiriöitä. Kongressiin osallistuu puheäänen tai akustiikan tutkijoita, kliinikoita, terapeutteja, laulajia ja laulunopettajia.

Kongressissa tiedotetaan Työsuojelurahaston tukeman hankkeen 109292 (Opetustilojen akustiikka ja ääniergonomia -teoriasta käytäntöön) tutkimustuloksia. Hakija pitää kongressissa 15 minuutin esityksen ”Vocal loading among Finnish elementary school teachers”. Esityksessä julkaistaan tutkimustulokset suomalaisten alakouluopettajien äänen kuormittumisesta työpäivän aikana.

Tutkimukseen osallistui 40 opettajaa 14 koulusta viideltä eri paikkakunnalta. Tutkimusmenetelmänä käytettiin ensimmäistä kertaa Suomessa KayPentaxin Ambulatory Phonation Monitor 3200-laitetta, joka rekisteröi opettajien puheäänen akustisia parametreja yhden työpäivän ajan. Tutkimustuloksista tiedottaminen äänialan kongressissa on tärkeää, sillä tutkimusmenetelmä on kansainvälisestikin vielä uusi.

Kongressissa esitettävät tutkimustulokset on tarkoitus julkaista kansainvälisen artikkelin muodossa vuoden 2011 loppuun mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Suvi Hakala

Tiedote

Suomalaisopettajan äänen kuormittuminen esillä kongressissa

30.9.2011

Suvi Hakala osallistui äänialan kongressiin
(PEVOC9) Ranskassa. Laajassa kansainvälisessä kongressissa
käsiteltiin äänenkäyttöä ja äänihäiriöitä. Kongressiin osallistui
puheäänen ja akustiikan tutkijoita, kliinikoita, terapeutteja,
laulajia ja laulunopettajia. Työsuojelurahasto osallistui
kongressimatkan rahoittamiseen.

 

Suvi Hakala piti kongressissa 15 minuutin esityksen
Vocal loading among Finnish elementary school teachers.
Esityksessään Hakala julkaisi tutkimustulokset suomalaisten
alakouluopettajien äänen kuormittumisesta työpäivän aikana. Esitys
perustui Työsuojelurahaston tukemaan hankkeeseen Opetustilojen
akustiikka ja ääniergonomia – teoriasta käytäntöön (109292).

 

Hakala kertoi esityksessään opettajien äänen kuormittumisesta
erilaisissa opetustilanteissa ja puheäänen akustisten parametrien
muutoksista koulupäivän aikana.

 

Toimiva puheääni on opettajan tärkein työväline. Omasta
puheäänestä huolehtiminen auttaa vähentämään sairauspoissaoloja ja
parantamaan työssä jaksamista. Opettajan äänihäiriöt ovat yleisiä
ja vaikuttavat opettajan työuraan haitallisesti. Äänenkäytöstä ja
ääniergonomiasta ei ole vielä tarpeeksi tietoa.

 

Uusi menetelmä esittelyssä

 

Tutkimukseen osallistui 40 opettajaa 14 koulusta viideltä eri
paikkakunnalta. Tutkimustuloksissa esiteltiin opettajien
koulupäivän aikana käyttämän puheäänen keskimääräiset taajuudet,
voimakkuudet ja äänessäoloaika. Aineistoista analysoitiin erikseen
myös opetetun oppiaineen vaikutus äänenkäyttöön ja vertailtiin
äänenkäyttöä oppituntien ja välituntien aikana.

 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin ensimmäistä kertaa Suomessa
KayPentaxin Ambulatory Phonation Monitor 3200 –laitetta, joka
rekisteröi opettajan puheäänen akustisia parametreja yhden
työpäivän ajan.

 

Tutkimusmenetelmä on kansainvälisestikin vielä uusi, joten oli
tärkeätä päästä esittelemään menetelmällä toteutettua tutkimusta.
Myöskään määrällistä tietoa opettajien äänen kuormittumisesta ei
ole juuri lainkaan olemassa.

 

Esitystä oli seuraamassa useita kymmeniä kollegoja ympäri
maailmaa. Erityisen paljon yleisö esitti kysymyksiä
tutkimusmenetelmästä ja tulosten analysoinnista. Yleisö antoi
parannusehdotuksia ja tarkasteli työtä näkökulmasta, joka antoi
Hakalalle uusia ideoita työnsä käsittelyyn.  

 

Esityksestä on tulossa artikkeli, joka on tarkoitus julkaista alan
tieteellisessä julkaisussa.

 

Kongressissa esiteltiin myös muita tutkimusprojektiin läheisesti
liittyviä tutkimuksia, joissa aiheina oli ääniergonomia, akustiikka
tai opettajan äänenkäyttö.

 

Kongressi tarjosi  mahdollisuuden tutustua alan keskeisiin
tutkijoihin ja yhteistyöverkoston luomiseen. Uusia kontakteja on
tarkoitus tavata keväällä 2012.

 

PEVOC9 oli Suvi Hakalan ensimmäinen tieteellinen kongressi, ja hän
koki saaneensa arvokasta esiintymiskokemusta.

 

Yhdeksäs Pan European Voice Conference (PEVOC9) järjestettiin
Ranskan Marseillessa elo-syyskuun vaihteessa 2011.

Toimittaja
Camilla Reinboth

Aineisto

Suvi Hakala, Eeva Sala, Leena M. Rantala, Sofia Holmqvist. 2011. Vocal Loading Among Elementary School Teachers. Abstract. The 9th Pan European Voice Conference, PEVOC9, 31.8.-3.9.2011, Ranska Avaa

http://www.pevoc9.fr