The Annual Meeting of the Academy of Management, 12.-16.8.2011, Yhdysvallat

Hanketiedot

Hankenumero
111191

Hakija
Markku Jokisaari

Toteuttaja
Markku Jokisaari

Lisätietoja
Markku Jokisaari
markku.jokisaari@utu.fi

Toteutusaika
15.6.2011 - 30.9.2011

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2011
1 200 euroa

Kokonaiskustannukset
1 820 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2011

Tiivistelmä

Sosialisaation on katsottu olevan keskeinen tekijä joka vaikuttaa siihen kuinka uudet työntekijät oppivat vaadittavia taitoja ja käytäntöjä ollakseen osaavia työntekijöitä ja aktiivisia työyhteisön jäseniä. Tässä artikkelissa esittelen tuloksia siitä miten uuden työntekijän esimies- ja verkostosuhteet ovat yhteydessä uuden työntekijän työssä oppimiseen ja osaamisen. Esimiehet ovat tutkimuksessa arvioineet uusien työntekijöiden osaamista eri näkökulmista kuten työtehtävissä suoriutuminen.

Tulokset osoittavat sekä uusien työntekijöiden verkoston rakenteen (hajanainen verkosto) ja että heidän verkostosuhteidensa laadun (vahvat sidokset) olevan yhteydessä osaamisen eri alueisiin (työtehtävien osaaminen ja ryhmän jäsenenä toiminen). Työskentelysuhteen laatu esimiehen kanssa (LMX) oli yhteydessä organisaatioon liittyvään toimintaan.

Hankkeen vastuuhenkilö

Markku Jokisaari

Tiedote

Vahvat verkostosuhteet edistävät uuden työn oppimista

30.9.2011

Markku Jokisaari osallistui Academy of Management
-yhteisön vuotuiseen tapaamiseen 12.–16.8.2011 Yhdysvalloissa. Hän
esitteli tapaamisessa tutkimuksensa tuloksia siitä, miten uuden
työntekijän esimies- ja verkostosuhteet ovat yhteydessä työssä
oppimiseen ja osaamiseen. Työsuojelurahasto tuki Jokisaaren matkaa
stipendillä.

Sosialisaation on katsottu vaikuttavan keskeisesti siihen, miten
uudet työntekijät oppivat vaadittavia taitoja ja käytäntöjä
ollakseen osaavia työntekijöitä ja aktiivisia työyhteisön
jäseniä.

Jokisaaren tutkimuksessa esimiehet arvioivat uusien
työntekijöiden osaamista eri näkökulmista. Tulosten mukaan uusien
työntekijöiden verkoston rakenne (hajanainen verkosto) ja heidän
verkostosuhteidensa laatu (vahvat sidokset) ovat yhteydessä
työtehtävien osaamiseen ja ryhmän jäsenenä toimimiseen. Työntekijän
ja esimiehen välisen työskentelysuhteen laatu on yhteydessä
organisaatioon liittyvään toimintaan.

Jokisaaren tarkoituksena on työstää esityksensä kansainväliseksi
artikkeliksi vuoden 2012 kuluessa.

Jokisaaren mukaan Academy of Management -yhteisön tapaamisen
tieteellinen taso oli yksi parhaimmista organisaatio- ja
johtamistutkimuksen alueella.

Hän sai hyvää ja asiantuntevaa palautetta artikkelinsa
parantamiseksi. Tapaaminen mahdollisti myös ideoiden kehittämisen
koskien metodeja, tilastollisia analyyseja ja teoriaa. Matkan
ansiosta Jokisaari myös tutustui uuteen tutkijakollegaan ja saattoi
suunnitella yhteistyötä tämän kanssa.

Toimittaja
Liisa Strann

Aineisto

http://annualmeeting.aomonline.org/2011. http://annualmeeting.aomonline.org/2011/