The British Academy of Management (BAM) Conference, The Role of the Business School in Supporting Economic and Social Development, 9-11.9.2014, Pohjois-Irlanti

Hanketiedot

Hankenumero
114286

Hakija
Piia Edinger

Toteuttaja
Piia Edinger

Lisätietoja
Piia Edinger
pked@uva.fi

Toteutusaika
9.9.2014 - 15.10.2014

Työsuojelurahaston päätös
20.5.2014
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 100 euroa

Tulokset valmistuneet
15.10.2014

Tiivistelmä

Esitän tutkimukseni Leading Innovators– What do they expect? The British academy of Management konferenssissa. Konferenssin teemana on tänä vuonna liiketalouskorkeakoulujen rooli talouden ja yhteiskunnan kehittämisessä.

Tutkimukseni liittyy vahvasti tuottavuuden parantamiseen. Suomessa on yhä enemmän pystyttävä tuottamaan uusia innovaatiota. Innovaattorit voivat usein olla hieman poikkeaviakin yksilöitä. Johtajien on pystyttävä tunnistamaan heidät ja heidän tarpeensa, jotta innovoinnille luodaan hyvä perusta.

Yleensä tutkitaan, mitä vaikutuksia johtamisella tai muilla tekijöillä on ollut innovatiivisuuteen. Nyt lähestymiskulma on eri. Tutkimuksessa on tunnistettu innovaattorit ja tutkittu, eroavatko heidän odotuksensa johtajuuskäyttäytymiseltä verrattuna vähemmän innovoiviin ja innovaatioita vastustaviin ihmisiin. Löysimme tilastollisesti merkitseviä ja tärkeitä eroavaisuuksia, joita voidaan hyödyntää niin korkeakoulutuksessa kuin ammatillisessa täydennyskoulutuksessa. Tutkimuksen tulokset julkaistaan konferenssin julkaisussa syyskuussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Piia Edinger

Tiedote

Tuottavuus kasvaa innovaatioiden avulla

15.10.2014

Kun johtajat tunnistavat innovaattorit, tuottavuus voi parantua,
todetaan Vaasan yliopiston tutkimuksessa.

Tutkija
Piia Edinger tutkii tuottavuuden parantamista ja
innovatiivisuutta uudenlaisesta näkökulmasta. Innovaattorit ovat
usein persoonina erilaisia kuin muut. Kun johtajat tunnistavat
työpaikkansa innovaattorit ja luovat heille mahdollisuuksia,
voidaan luoda pohjaa uudenlaiselle innovatiivisuudelle.

Leading Innovators – What do they expect -nimisessä
tutkimuksessa on tunnistettu innovaattorit ja tutkittu, eroavatko
heidän odotuksensa johtajuuskäyttäytymiseltään verrattuna vähemmän
innovoiviin ja innovaatioita vastustaviin ihmisiin. Tutkimuksessa
löydettiin tilastollisesti merkitseviä ja tärkeitä eroavaisuuksia,
joita voidaan hyödyntää niin korkeakoulutuksessa kuin
ammatillisessa täydennyskoulutuksessa.

Tohtorikoulutettava Piia Edinger osallistui Pohjois-Irlanissa
Leading in The British Academy of Management-konferenssiin ja
esitteli tutkimustaan siellä. Kongressi pidettiin syyskuussa 2014.
Työsuojelurahasto tuki Edingerin konferenssiin osallistumista
matkastipendilllä.

Toimittaja
Terhi Friman