The ESA RN Midterm Conference on Qualitative Methods 20. – 21.9.2012, Ruotsi

Hanketiedot

Hankenumero
112178

Hakija
Tiina Tiilikka

Toteuttaja
Tiina Tiilikka

Lisätietoja
Tiina Tiilikka
tiina.tiilikka@uta.fi

Toteutusaika
1.9.2012 - 15.10.2012

Työsuojelurahaston päätös
8.6.2012
650 euroa

Kokonaiskustannukset
900 euroa

Tulokset valmistuneet
15.10.2012

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on ensihoidon työkäytäntöjä käsittelevän tutkimuksen esitteleminen kansainvälisessä Midterm Conference on Qualitative Methods konferenssissa, jonka järjestää European Sociological Association. Esitelmä pidetään 20.-21.9.2012 Lundissa, Ruotsissa. Esitelmän tavoitteena on analysoida ensihoidon kentällä esiin tulevia erityisiä laadullisen tutkimuksen haasteita ja tuoda esiin, miten saadut tulokset voivat yleisemmin palvella työelämän tutkimusta ja kehittämistä.

Esitelmä liittyy Työsuojelurahaston rahoittamaan hankkeeseen 109305 ”Palvelujärjestelmä murroksessa: ensihoidon ja sairaankuljetuksen työ- ja toimintakäytänteet”, jossa on selvitetty ensihoidon työ- ja toimintakäytänteitä. Tutkimuksen aineistona on haastatteluja, ensihoitotyön havainnointia ja videonauhoituksia. Hankkeessa kehitetään tutkimuksellista otetta, jonka avulla voidaan tutkia ensihoidon liikkeessä olevaa monikerroksista toimintakenttää. Etnometodologinen keskustelunanalyysi, multimodaalinen vuorovaikutusanalyysi ja etnografia tarjoavat metodologiset välineet tutkimushankkeelle.

Työsuojelurahasto on rahoittanut hanketta vuosina 2010-2012. Hankkeen loppuraportti ilmestyy syyskuussa 2012. Hankkeen tutkijoina toimivat YTT Petra Auvinen, YTT projektipäällikkö Hannele Palukka ja YTT Tiina Tiilikka.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tiina Tiilikka

Tiedote

Pelikorttimenetelmä kehittämisen arvoinen

15.10.2012


YTT
Tiina Tiilikka Tampereen yliopistosta esitteli
ensihoidon työkäytäntöjä käsittelevää tutkimusta (109305)
kansainvälisessä tieteellisessä laadullisiin tutkimusmenetelmiin
keskittyvässä konferenssissa.

Midterm Conference on Qualitative Methods, Curiosity and
Serendipity -konferenssin järjestää Euroopan sosiologien yhdistys
European Sociological Association. Tilaisuus pidettiin Lundin
yliopistossa, Ruotsissa, 20.–21. syyskuuta 2012.

Työsuojelurahasto tuki osallistumista matkastipendillä.

Tiilikan esittelemässä tutkimuksessa on selvitetty ensihoidon
työ- ja toimintakäytänteitä. Aineistona on haastatteluja,
ensihoitotyön havainnointia ja videonauhoituksia.

Tiilikka kertoi hankkeessa kehitetystä haastattelumetodista,
jonka avulla voidaan tutkia ensihoidon liikkeessä olevaa
monikerroksista toimintakenttää. Haastattelumetodi on nimetty
pelikorttimenetelmäksi.

Tiilikan mukaan tilaisuudessa keskusteltiin siitä, että
kehitetty haastattelumetodi voisi palvella yleisemmin työelämän
tutkimusta ja kehittämistä.

Laadullisiin tutkimusmenetelmiin keskittyvässä konferenssissa
osallistujia oli noin 200. Pääpuhujina oli korkeatasoisia
sosiaalitieteellisen laadullisen tutkimuksen asiantuntijoita, muun
muassa
Paul Atkinson,
Jaber F. Gubrium,
Donileen Loseke,
Thomas Luckman ja
David Silverman.

Tiilikan esitys tulee olemaan osa esitellyn tutkimus-
ja kehityshankkeen 109305 loppuraporttia, joka on määrä
julkaista syksyllä 2012.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

http://www.esamidterm2012.se/

Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke 109305: Palvelujärjestelmä murroksessa: ensihoidon ja sairaankuljetuksen työ- ja toimintakäytänteet. https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke?h=109305