The First International Interdisciplinary Conference on Research on Work, 21.-23.8.2013, Suomi

Hanketiedot

Hankenumero
113330

Hakija
Arja Haapakorpi

Toteuttaja
Arja Haapakorpi

Lisätietoja
Arja Haapakorpi
ahaapako@gmail.com

Toteutusaika
21.8.2013 - 25.11.2013

Työsuojelurahaston päätös
15.11.2013
400 euroa

Kokonaiskustannukset
510 euroa

Tulokset valmistuneet
25.11.2013

Tiivistelmä

Osallistuin työelämätutkimuksen kansainväliseen konferenssiin “The First International Interdisciplinary Conference on Research on Work” 21-23.8.2013, joka pidettiin Turun yliopistossa. Pidin esitelmän ryhmässä “Continuities and Disruptions in Modern Life” aiheesta “Transnational reorganisation of knowledge work and division of labour in the era of massification of higher education and global economy”.

Esitlelmän aihepiiri käsitteli oli seuraava: Talouden globaalistuminen ja korkeakoulutuksen massiivinen kasvu luovat edellytyksiä ja paineita kansallisvaltioiden rajat ylittävälle tietotyön uudelleen organisoitumiselle. Globaalistuva talous ja informaatio- ja kommunikaatioteknologian kehittyminen ovat luoneet mahdollisuudet tietotyön hajauttamiselle ja uudelleen integroimiselle yli kansallisvaltioiden rajojen kustannustehokkaalla tavalla. Korkeakoulutuksen massoittuminen kytkeytyy kaupallistumiseen erityisesti kehittyvissä maissa; koulutuksen yksityistymiseen liittyy kuitenkin laadun ja tasa-arvon puutteita, jotka vievät pohjaa tietotyön ulkoistamiselta halvan työvoiman maihin. Globaalit tietotyön työmarkkinat ovat nopeasti muuttuva, monitasoinen ja ristiriitaisia tendenssejä sisältävä ilmiö ja vaikutukset paikallisella tasolla ovat hyvin erilaiset.

Keskustelu työryhmässä oli vilkasta ja esitelmät lähestyivät aihetta useista kiinnostavista näkökulmista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Arja Haapakorpi

Tiedote

Globaalit tietotyön markkinat sisältävät haasteita

25.11.2013

Arja Haapakorpi osallistui 21.–23.8.2013 Turun yliopistossa pidettyyn työelämätutkimuksen kansainväliseen The First International Interdisciplinary Conference on Research on Work -konferenssiin. Työsuojelurahasto tuki konferenssiosallistumista stipendillä.

Haapakorpi piti konferenssin Continuities and Disruptions in Modern Life -ryhmässä esityksen, jonka otsikko oli Transnational reorganisation of knowledge work and division of labour in the era of massification of higher education and global economy.

Esityksessään tutkija tarkasteli tietotyön globaalin uudelleen organisoinnin ja korkeakoulutettujen määrän voimakkaan kasvun eli transnationaalin tietotyön kysynnän ja tarjonnan välistä suhdetta.

Talouden globaalistuminen ja korkeakoulutuksen massiivinen kasvu luovat edellytyksiä ja paineita kansallisvaltioiden rajat ylittävälle tietotyön uudelleen organisoitumiselle.

Globaalistuvan talouden sekä informaatio- ja kommunikaatioteknologian kehittymisen ansiosta tietotyötä voi kustannustehokkaalla tavalla hajauttaa ja integroida uudelleen yli kansallisvaltioiden rajojen.

Korkeakoulutettujen määrän voimakkaaseen kasvuun liittyy kaupallistumista erityisesti kehittyvissä maissa. Koulutuksen yksityistyminen tuo mukanaan laadun ja tasa-arvon puutteita, jotka vievät pohjaa tietotyön ulkoistamiselta halvan työvoiman maihin.

Globaalit tietotyön työmarkkinat ovat nopeasti muuttuva, monitasoinen ja ristiriitaisia tendenssejä sisältävä ilmiö, jonka vaikutukset paikallisella tasolla ovat hyvin erilaiset.

Haapakorpi kirjoittaa esitelmästään suomenkielisen artikkelin kotimaiseen Aikuiskasvatuksen vuosikirjaan.

Toimittaja
Liisa Strann

Aineisto

http://www.utu.fi/en/units/tcls/Pages/home.aspx