The International Society for Cultural and Activity Research Congress, ISCAR, 5.-10.9.2011, Italia

Hanketiedot

Hankenumero
111183

Hakija
Laura Seppänen

Toteuttaja
Laura Seppänen

Lisätietoja
Laura Seppänen
laura.seppanen@ttl.fi

Toteutusaika
4.9.2011 - 15.10.2011

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2011
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 237 euroa

Tulokset valmistuneet
15.10.2011

Tiivistelmä

Matka The International Society for Cultural and Activity Research -kongressiin, 5.-10.9.2011, Rooma, Italia.
Tavoite: Kongressimatkan tavoitteena on järjestää kaksoissymposio ”Dialogue and Interaction in Developmental Interventions’ yhdessä erikoistutkija Laure Kloetzerin (CNAM, Ranska) kanssa ja pitää esitelmä ’Methods for Analysing ’Network Concepts’: The Role of Develomental Interventions’, jonka muina tekijöinä ovat Arja Ala-Laurinaho, Kirsti Launis ja Marika Schaupp. Lisäksi Laura Seppänen on toisena tekijänä Heli Heikkilän esitelmässä ’Interpreting agentive talk and actions in the developmental dialogue: individuals and the changing work of rail traffic control’.

Kongressimatkan tavoitteena on lisätä ymmärrystä palveluverkostojen toimintakonseptien muutoksista sekä vahvistaa kehittävää tutkimusmenetelmäosaamista. Matka vahvistaa myös hakijan ja hänen kollegojensa kansainvälistä tutkimusyhteistyötä.
Menetelmät: Toiminnan teorioihin pohjautuvat työn muutosten, työvälineiden ja työhyvinvoinnin analyysimenetelmät.
Milloin tulokset ovat käytettävissä: Tulokset konkretisoituvat kongressiesitelmissä ja symposiossa syyskuussa 2009 ja ne raportoidaan Työsuojelurahastolle lokakuussa 2011. Tuloksia hyödynnetään myöhemmin tieteellisissä artikkeleissa ja populaarijulkaisuissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Laura Seppänen

Tiedote

ISCAR-kongressista uutta tietoa työn kehittämisestä ja työssä oppimisesta

15.10.2011

Laura Seppänen osallistui ISCAR2011-kongressiin 5.–
10.9.2011 Roomassa, Italiassa. ISCAR (The International Society for
Cultural and Activity Research) on tieteellinen järjestö, jonka
tavoitteena on kehittää monitieteistä teoreettista ja empiiristä
tutkimusta työn ja toiminnan käytäntöjen yhteiskunnallisista,
kulttuurisista ja historiallisista ulottuvuuksista sekä edistää
monipuolista tieteellistä viestintää ja yhteistyötä sen jäsenten
kesken.

ISCARin kolmas maailmankongressi oli teemaltaan
Enhancing the cultural and the activity approach for the new
generation development in a global world
. Kongressi tarjosi
foorumin teorioiden ja käytännön vuoropuhelulle. Ohjelmassa oli
tasokkaita tieteellisiä esityksiä kuten key notet ja myös
käytännöllisiä esityksiä. Kongressin järjesti Rooman
Sapienza-yliopiston psykologian tiedekunta.

Seppänen sai kongressista tietoa lähestymistavoista ja
tutkimusmenetelmien kehittämisestä, joita tarvitaan tutkittaessa
työn ja työhyvinvoinnin kehittämistä. Syntyvän tiedon tulisi
edesauttaa työelämän kehittämistä eri tasoilla.

Seppänen piti kongressissa esitelmän
Methods for Analysing Network Concepts. Esitelmä koski
sitä, kuinka kehittävissä tutkimushankkeissa kuvataan verkostojen
toimintakonseptien muutostilanteita ja kuinka näitä kuvauksia
käytetään.

Tuloksena ja käytännön ohjeena oli, että tutkijoiden ja
tutkija-kehittäjien tulisi olla herkkiä ymmärtämään erilaisten
konseptivälineiden käyttötarkoituksia työpaikoilla.

Esitelmä vahvistaa Tekes-rahoitteisen Kohaus-hankkeen
menetelmällistä pohjaa tutkittaessa palveluverkostojen
toimintakonseptimuutoksia. Esitelmän tuloksia käytetään
Kohaus-hankkeen teoreettista lähestymistapaa kuvaavassa Working
papers -julkaisussa, joka ilmestyy vuodenvaihteessa 2011–2012.

Lisäksi Seppänen järjesti symposion
Dialogue and interaction in developmental interventions
yhdessä Dr.
Laure Kloetzerin (CNAM, Ranska) kanssa.
Symposiossa oli viisi esitystä. Menetelmällinen symposio koski
erilaisia tapoja tulkita ja analysoida kehittämisinterventioiden
aineistoja.

Symposion esitelmistä on suunnitteilla tieteellisen
Outlines: Critical Practical Studies -lehden
erikoisnumero, jonka vierailevia toimittajia Laure Kloetzer ja
Laura Seppänen ovat.

Toimittaja
Liisa Strann

Aineisto

http://www.iscar2011.org