The International Society for Cultural and Activity Research (ISCAR) Congress, 5.-10.9.2011, Italia

Hanketiedot

Hankenumero
110440

Hakija
Hanna Toiviainen

Toteuttaja
Hanna Toiviainen

Lisätietoja
Hanna Toiviainen
hanna.toiviainen@uta.fi

Toteutusaika
15.8.2011 - 31.10.2011

Työsuojelurahaston päätös
21.10.2010
700 euroa

Kokonaiskustannukset
1 100 euroa

Tulokset valmistuneet
31.10.2011

Tiivistelmä

Matkan tavoitteena on osallistua konferenssiin ISCAR – International Society for Cultural and Activity Research (/www.iscar2011.org/eng/info_iscar.php), joka järjestetään joka kolmas vuosi, tällä kertaa Roomassa 5.-10.9.2011. Hakija pitää esityksen tutkimuksensa nykyvaiheesta sekä toimii puheenjohtajana symposiumissa, jossa on yhteensä kuusi esitystä Suomesta, Serbiasta, Ranskasta ja Uudesta Seelannista. Lisäksi on tutkijatapaamisia ja tulevien kansainvälisten yhteishankkeiden suunnittelua.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hanna Toiviainen

Tiedote

ISCAR-konferenssissa pureuduttiin yritystutkimuksen uusiin toiminnanteoreettisiin näkökulmiin

31.10.2011

Hanna Toiviainen osallistui ISCAR International
Society for Cultural and Activity Research -konferenssiin Roomassa
5.–10.9.2011. Hän järjesti konferenssissa symposiumin yhdessä
Hannele
Kerosuon kanssa sekä esitti oman paperinsa
erillisessä paperisessiossa. Työsuojelurahasto tuki
konferenssiosallistumista stipendillä.

Symposiumin otsikkona oli Tran
sformation in and across companies – the challenge of
reinterpreting future I & II,
ja siinä oli kuusi
esitystä Suomesta, Serbiasta, Ranskasta ja Uudesta Seelannista.

Symposiumin tarkoituksena oli tuoda esille ja vahvistaa yritys-
ja organisaatiotutkimusta kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian
piirissä. Se oli jatkoa vuonna aloitetulle yhteistyöryhmälle
Company Research Knot.

Symposiumin kaikkien esitysten tavoitteena oli avata uusia
käsitteellisesti vaativia toiminnanteoreettisia näkökulmia
yritystutkimukseen. Tällaisia käsitteitä olivat esimerkiksi
kehittävät ristiriidat, historia sekä lähikehityksen vyöhyke.

Myös esityksiä seurannut keskustelu keskittyi paljolti näihin
käsitteisiin, sillä ne tunnetaan hyvin ISCAR-osallistujien
piirissä. Symposiumin jälkeen osallistujat ovat jatkaneet
keskusteluja mahdollisen teemanumeron kokoamisesta tästä
aihepiiristä kansainväliseen Management-alan nettilehteen.
Keskustelut jatkuvat marras–joulukuussa, kun yksi symposiumiin
osallistunut henkilö vierailee Helsingin yliopiston
CRADLE-tutkimusyksikössä (Center for Research on Activity,
Development and Learning).

Toiviaisen oma esitys
When engineering becomes educating: Cultural change in a
globalizing company
oli paperisessiossa, joka oli otsikoitu
Workplace transformation. Ohjelman tiiviyden vuoksi
keskustelulle ei juuri jäänyt aikaa, mutta hän sai muutaman
kommentin, jotka osaltaan ohjaavat paperin jatkotyöstämistä
julkaisuksi.

Toiviainen kävi myös epämuodollisia keskusteluja
ISCAR-tutkijoiden kanssa tulevaisuuden tutkimusyhteistyöstä sekä
osallistui ISCAR-organisaation alueellisiin jäsentapaamisiin,
joissa muun muassa tehtiin joitain organisatorisia uudistuksia ja
linjauksia alueryhmien toimintaan.

Konferenssin tieteellinen anti oli paljolti symposiumeissa ja
keskusteluissa, joita Toiviainen sisällytti ohjelmaansa.

Jälkeenpäin on keskusteltu kriittisesti esimerkiksi
pääesitelmien valinnasta, sillä ne olivat paljolti jo laajasti
tunnustusta saaneiden tutkijoiden puheenvuoroja usein ilman
merkittäviä uusia avauksia. Niitä kuitenkin tarvittaisiin
maailmanlaajuisessa tutkimusjärjestössä.

Seuraava ISCAR-konferenssi järjestetään vuonna 2014
Australiassa.

Toimittaja
Liisa Strann

Aineisto

www.iscar2011.org