The NCA 97th Annual Convention, 17.-20.11.2011, Yhdysvallat

Hanketiedot

Hankenumero
111346

Hakija
Sanna Ala-Kortesmaa

Toteuttaja
Sanna Ala-Kortesmaa

Lisätietoja
Sanna Ala-Kortesmaa
sannaalakortesmaa@gmail.com

Toteutusaika
14.11.2011 - 15.12.2011

Työsuojelurahaston päätös
27.10.2011
1 300 euroa

Kokonaiskustannukset
3 530 euroa

Tulokset valmistuneet
15.12.2011

Tiivistelmä

Konferenssiesitelmä tarkastelee oikeussalissa työskentelevien ihmisten ammatillista viestintää ja kuuntelemista. Tuomareiden ja syyttäjien ammatillinen vuorovaikutus on kohdannut runsaasti uusia haasteita oikeussaliuudistuksen myötä, koska se lisäsi merkittävästi vuorovaikutusta heidän työtehtävissään. Näihin haasteisiin vastaaminen on tärkeää, koska kuuntelemisella ja sille annettavilla merkityksillä, kuuntelemisen konsepteilla, on erityisesti oikeussalissa suuri merkitys vuorovaikutuksessa saatavaan informaatioon ja tämän myötä asioiden ratkaisuun. Toimiva ja tehtävänmukainen kuunteleminen lisää työhyvinvointia, kun ammattilaiset voivat kokea pystyvänsä kohtaamaan työnsä viestinnälliset haasteet. Tutkimuksen verrokkiryhmä koostuu amerikkalaisista asianajajista.

Tutkimustulokset osoittavat, että suomalaiset tuomarit ja syyttäjät mieltävät kuuntelemisen yksilölliseksi toiminnaksi, jonka avulla on tarkoitus kerätä tietoa, ei rakentaa vuorovaikutussuhteita. Kuunteleminen on informaatiokeskeistä ja tarkastelee erityisesti viestien sisältöä. Koska vuorovaikutus on kuitenkin merkittävästi lisääntynyt syyttäjien työssä oikeudenkäyntiuudistuksen ja tuomareiden työssä muun muassa sovittelun myötä, olisi tärkeää, että myös vuorovaikutusta rakentava ja ihmisiin suuntautunut viestinnän funktio olisi osana heidän viestintäkompetenssiaan. Verrokkiryhmässä vastaavaa epäsuhtaa käytännön vaatimusten ja työssä tapahtuvan kuuntelemisen välillä ei havaittu.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sanna Ala-Kortesmaa

Tiedote

Suomen käräjillä kuunnellaan, ei seurustella

15.12.2011

Sanna Ala-Kortesmaa esitteli New Orleansin
viestintätapahtumassa oikeussalissa toimivien ammatillista
viestintää. Hän esitteli tuloksia, joiden mukaan suomalaiset
tuomarit ja syyttäjät mieltävät kuuntelemisen yksilölliseksi
toiminnaksi, jolla on tarkoitus kerätä tietoa, ei rakentaa
vuorovaikutussuhteita. Konferenssi 17.–20. marraskuuta 2011 kokosi
yli 5 200 osanottajaa yli 20 maasta. Työsuojelurahasto tuki
Ala-Kortesmaan Amerikan-matkaa stipendillä.

Tutkimuksen verrokkiryhmä koostui amerikkalaisista
asianajajista. Ala-Kortesmaa hyödyntää tutkimustuloksia
väitöskirjassaan, joka käsittelee oikeudellisen ympäristön
ammatillista viestintää ja kuuntelemista.

National Communication Association (NCA) järjestää vuosittain
viestintäalan laajimman vuosittaisen tiedetapahtuman. Siinä
tarkastellaan viestinnän kaikkia muotoja ja vaikutuksia
humanistisesta, yhteiskuntatieteellisestä ja esteettisestä
näkökulmasta.

Uusia ideoita Suomeen ja Suomesta

Sanna Ala-Kortesmaa luonnehtii tapahtuman tieteellistä tasoa
kovaksi. Tarjotuista esitelmistä hyväksyttiin korkeintaan 40
prosenttia.

Yhdysvalloissa kuuntelemisen ja työhyvinvoinnin yhteyttä on
tutkittu runsaasti. Ala-Kortesmaalle heräsi konferenssista uusia
tutkimusideoita miltei kaikista omaa aihetta sivuavista
esityksistä. Toisaalta hän arvioi, että hänen tutkimusnäkökulmansa
on uusi kansainvälisessä tutkimuksessa. Suomesta siis oli tarjota
maailmalle jotain uutta.

Konferenssin ansiosta Ala-Kortesmaa käynnistää
tutkimusyhteistyön kansasilaisen yliopiston kanssa tammikuussa
2012. Verkoston toivotaan laajenevan myös Alabaman ja Louisianan
osavaltioiden yliopistoihin.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

http://www.natcom.org/convention