The sixth Nordic Conference on Cultural and Activity Research 12.-14.6.2013, Ruotsi

Hanketiedot

Hankenumero
113016

Hakija
Päivi Ristimäki

Toteuttaja
Päivi Ristimäki

Lisätietoja
Päivi Ristimäki
paivi.ristimaki@helsinki.fi

Toteutusaika
11.6.2013 - 15.8.2013

Työsuojelurahaston päätös
5.2.2013
700 euroa

Kokonaiskustannukset
880 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2013

Tiivistelmä

Tulen osallistumaan The sixt Nordic Conference on the Cultural and the Activity approach in Theory and practice eli Nordic Iscar-konferenssiin 12-14.6.2013 Högskolan Kristianstadissa, Ruotsissa esityksellä, jonka nimi on Marketing Experiments in Strategic Learning.

Poikkitieteellinen, toiminnanteorian viitekehykseen pohjautuva työpaperi, johon esitys perustuu, käsittelee työn alla olevan väitöskirjani keskeistä empiiristä lukua. Siinä tullaan kuvaamaan asiakasrajapinnassa toteutettujen markkinointikokeilujen merkitystä ICT-yrityksen strategisessa oppimisessa. Yrityksen liiketoiminnan logiikka on tullut ns. epäjatkuvuustilanteeseen, jolloin yrityksen johto asettaa tavoitteeksi muuttaa toimintaa. Liiketoiminnalle on löydettävä uusi kestävä ratkaisu yli kahdenkymmenen teknologiseen tuotekehityslogiikkaan perustuvan toimintavuoden jälkeen. Uusi strateginen, palveluliiketoiminnan logiikkaan perustuva tulkinta tulee vähitellen näkyväksi asiakasrajapinnassa saatavan palautteen asiosta.

Osallistumiseni konferenssiin edesauttaa ao. väitöskirjan luvun kirjoittamista sekä palautteen saamista erityisesti toiminnanteoriaan perehtyneiltä tutkijoilta. Odotan konferenssiin osallistumisen mahdollistavan myös erityisesti pohjoismaisten toiminnanteorian ja sosiokulttuurisen tutkijaverkostojen syntymistä. Näistä tutkijaverkostoista uskon olevan hyötyä esimerkiksi tulevaisuuden tutkimushankkeissa, joilta edellytetään entistä enemmän kansainvälisyyttä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Päivi Ristimäki

Tiedote

Bisnesstrategia muuttuu kokeilemalla

15.8.2013

Tohtoriopiskelija, liikkeenjohdon konsultti Päivi Ristimäki tutkii tietoliikenneyrityksen liiketoiminnan strategian muutosta. Hänen mukaansa muutos etenee käytännön kokeiluina. Ristimäki esitteli havaintojaan Ruotsin Kristianstadissa, jossa järjestettiin pohjoismainen toiminnan teorian konferenssi 12.–14. kesäkuuta 2013. Työsuojelurahasto tuki Ristimäen osallistumista stipendillä.

Ristimäen tutkimassa yrityksessä markkinointikokeilut syntyivät asiakkaille toteutetuista markkinointitapahtumista. Näin syntyi voimistuva syklimäinen kehitysprosessi, eräänlaisia mikrokosmoksia uudentyyppisten liiketoimintakäytäntöjen kokeiluille. Kokeiluista saatu asiakaspalaute ohjasi yritystä tunnistamaan uuden strategisen kehittämisen suunnan, jolloin edettiin tuotekehityspainotuksesta teknologiasidonnaisten palvelujen tuottamiseen.

Ristimäen esitys on samalla pohjatyö hänen tulevan väitöskirjansa keskeiseksi empiiriseksi luvuksi. Hän aikoo myös julkaista esityksensä Management Learning -lehdessä.

Parhaillaan Ristimäki tekee päätoimisesti väitöskirjaansa Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitokselle. Konferenssista hän sai tietoa monitieteisen lähdeaineiston käytöstä ja pitkittäisen tutkimusaineiston hyödyntämisestä siten, että väitöskirjasta tulee hallittu kokonaisuus. Erityisen merkityksellistä palautetta hän uskoo saaneensa käyttämistään käsitteistä.

Konferenssin noin 90 tutkijasta kolmasosa oli suomalaisia. Osallistujia oli Pohjoismaiden lisäksi Yhdysvalloista, Brasiliasta ja Japanista. Konferenssista tapaamiltaan suomalaisilta, ruotsalaisilta ja englantilaisilta tutkijoilta Ristimäki on saanut tai on saamassa lähdeaineistoa, joka voi hyödyttää väitöskirjan tekoa.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

www.hkr.se/en/research/nordic-iscar-2013