The Third World Congress on Positive Psychology (IPPA), 27. – 30.6.2013, Yhdysvallat

Hanketiedot

Hankenumero
113170

Hakija
Lauri Järvilehto

Toteuttaja
Lauri Järvilehto

Lisätietoja
Lauri Järvilehto
lauri.jarvilehto@filosofianakatemia.fi

Toteutusaika
27.6.2013 - 5.8.2013

Työsuojelurahaston päätös
3.6.2013
1 300 euroa

Kokonaiskustannukset
1 880 euroa

Tulokset valmistuneet
5.8.2013

Tiivistelmä

World Congress of Positive Psychology Los Angelesissa on keskeinen positiivisen psykologian konferenssi, jossa esitelmöi monia vaikuttavia tutkijoita, kuten Martin Seligman ja Mihaly Csikszentmihalyi. Esittelen kokouksessa poster-muodossa työhyvinvointiin liittyvää esitystä ”Three Keys to Meaningful Work” sekä esitelmän muodossa post doc -tutkimushankkeeni tuloksia esitelmässä ”Flow and Dual Processing”.

Poster-esityksessä käsittelen laajasti positiivisen psykologian tutkijoiden (mm. Martin Seligman, Mihaly Csikszentmihalyi, Howard Gardner, Richard Ryan, Roman Krznaric) näkemystä merkityksellisestä työstä ja vertailen eri positioita. Tarkoituksenani on osoittaa, että mm. Seligmanin Authentic Happiness -kolmikanta, Csikszentmihalyin, Gardnerin ja Damonin Good Work -periaate ja Richard Ryanin ja Edward Decin itsemääräytymisteoria ovat pääkohdiltaan yhteensoviteltavissa.

Flow and Dual Processing: esitelmässä esittelen post doc -tutkimukseni keskeisiä tuloksia. Ajattelun kaksoisprosessointiteorian mukaan ihmisen ajattelu jakaantuu kahteen systeemiin: tietoiseen Systeemi 2:een ja tiedostamattomaan Systeemi 1:een. Csikszentmihalyin tunnetuksi tekemä flow-tila seuraa tutkimusteni mukaan Systeemi 1:n esteettömästä toiminnasta. Flow-tilalla on myös suoraan merkitystä tuottavuuden, taitojen oppimisen ja intuitiivisen ajattelun kannalta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Lauri Järvilehto

Tiedote

Merkityksellisen työn jäljillä

5.8.2013

Tutkija, kouluttaja, FT
Lauri Järvilehto osallistui positiivisen
psykologian kolmanteen maailmankongressiin. Se järjestettiin Los
Angelesissa Yhdysvalloissa 27.–30. kesäkuuta 2013.

Työsuojelurahasto tuki osallistumista matkastipendillä.

Kokouksessa Järvilehto esitteli post doc -tutkimushankkeensa
tuloksia esitelmässä, jonka otsikko oli
Flow and Dual Processing. Järvilehto sovelsi
esityksessään
Jonathan Evansin ja
Keith Stanovichin ajattelun
kaksoisprosessointiteoriaa flow-kokemuksen selittämiseen.

Lisäksi hän piti työhyvinvointiin liittyvän posteriesityksen
otsikolla
Three Keys to Meaningful Work. Esityksessä
vertaillaan useiden teorioiden näkemyksiä merkityksellisestä ja
palkitsevasta työstä sekä kehitellään niiden pohjalta
kolmikantainen malli merkityksellisen työn edesauttamiseksi.

Esitelmät otettiin Järvilehdon mukaan erittäin hyvin vastaan.
Erityisesti posteriesityksen kautta Järvilehto sai muutamia uusia
merkittäviä ulkomaisia kontakteja, joita hän voi hyödyntää
työhyvinvointia koskevassa tutkimuksessa.

Järvilehto tapasi kokouksessa monia positiivisen psykologian
keskeisiä tutkijoita, kuten
Martin Selgmanin,
Mihaly Csikzentmihalyin ja
Barbara Fredricksonin.

Hän vieraili matkan yhteydessä myös Rochesterin yliopistossa,
jossa kehitetty ”self determination theory” on keskeinen
erityisesti posteriesityksen tematiikassa.

Kokouksessa keskeisimpiä uusia tutkimuslöydöksiä olivat
erityisesti Seligmanin big data -pohjaiset tutkimukset,
Fredricksonin genetiikkatutkimukset sekä
Roy Baumeisterin tahdonvoimatutkimusten uusimmat
tulokset.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

http://www.ippanetwork.org/world_congress_landing_page