The Third World Congress on Positive Psychology (IPPA), 27. – 30.6.2013, Yhdysvallat

Hanketiedot

Hankenumero
113196

Hakija
Merja Fischer

Toteuttaja
Merja Fischer

Lisätietoja
Merja Fischer
merja@posemotions.com

Toteutusaika
26.6.2013 - 5.8.2013

Työsuojelurahaston päätös
3.6.2013
1 500 euroa

Kokonaiskustannukset
1 950 euroa

Tulokset valmistuneet
5.8.2013

Tiivistelmä

Olen saanut kutsun puhujaksi Positive Jobs and Organizations-symposiumiin, joka järjestetään osana The World Congress on Positive Psychology:a Los Angelesissa, USAssa, kesäkuussa 2013. Esittelen symposiumissa alla olevan abstraktin pohjalta tehtyä tutkimusta: Kiinnostus yksilön jaksamisesta työelämässä on selvästi lisääntynyt sekä akateemisessa tutkimuksessa että työelämäkeskustelussa. Tällä tutkimuksella on tarkoitus synnyttää, sekä uutta teoriaa että uusia työelämäkäytäntöjä. Tutkimuskysymyksenä on selvittää miten yksilön kokema merkityksellisyys työssä voi synnyttää yksilölle hyvinvointia ja miten sen avulla on mahdollista synnyttää kestävää kehitystä niin yrityksille, yksilölle itselleen että koko yhteiskunnalle.
Yksilön kokiessa merkityksellisyyttä työssään, hän on sitoutuneempi, elinvoimaisempi ja kokee positiivisia tunteita – yksilön ajattelu laajenee ja hän näkee enemmän toimintavaihtoehtoja. Täten, merkityksellinen työ synnyttää sekä yksilön henkilökohtaisia että ammatillisia voimavaroja, lisäten hänen hyvinvointiaan ja jaksamista.
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat yksilön merkityksellisyyden kokemukseen työyhteisössä. Väitöskirjatutkimukseni ( Fischer, Aalto 2012) osoitti, että merkityksellisyyden kokemus parantaa työilmapiiriä, tuottavuutta ja asiakaskokemusta. Positiivinen työilmapiiri synnyttää innovaatioita ja tuottavuutta, lisäten näin sekä yritysten kannattavuutta että kansallista kilpailukykyä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Merja Fischer

Tiedote

Yhteiskunnallinen kehitys lähtee hyvinvoivista yksilöistä

5.8.2013

Tutkija, TkT, KTM
Merja Fischer osallistui positiivisen psykologian
kolmanteen maailmankongressiin. Se järjestettiin Los Angelesissa
Yhdysvalloissa 27.–30. kesäkuuta 2013.

Työsuojelurahasto tuki osallistumista matkastipendillä.

Fischer piti konferenssissa suullisen esityksen otsikolla
How positive meaning can drive individual, organizational and
national sustainability.

Esityksen mukaan yhteiskunnallinen kestävä kehitys lähtee
hyvinvoivista yksilöistä, jotka arvostavat ja kunnioittavat
toisiaan työyhteisöissä ja vapaa-ajalla. Siten syntyy pohja
kansalliselle kilpailukyvylle ja kestävälle kehitykselle.

Esitys perustui kahteen tutkimukseen: Fischerin omaan
väitöskirjaan (2012) ja TkT
Mari Kiran tutkimukseen. Fischer totesi
väitöskirjassaan, että merkityksellisyyden kokemus parantaa
työilmapiiriä, tuottavuutta ja asiakaskokemusta. Positiivinen
työilmapiiri synnyttää innovaatioita ja tuottavuutta, sekä lisää
yritysten kannattavuutta ja kansallista kilpailukykyä.

Mari Kiran tutkimus taas oli yksilötason kvalitatiivinen
tutkimus merkityksellisyyden kokemuksen vaikutuksesta yksilön
hyvinvointiin.

Kansallisen tason sisältö perustui hallituksen
tulevaisuusselontekotyöskentelyyn, johon molemmat tutkijat
osallistuivat 2012–2013, Fischer Tulevaisuuden työelämä 2030
-ryhmän toisena puheenjohtajana ja Kira asiantuntijana
tiimissä.

Erityisesti esityksen kolme tasoa synnyttivät keskustelua ja
herättivät kysymyksiä. Fischerin mukaan Suomessa on erityinen
voimavara se, että pienessä maassa on mahdollista sopia isoistakin
kansallisista kysymyksistä yhdessä ja luoda kansallinen strategia,
joka yltää hallituskausien yli.

Sisua ja tilaa kehittyä

Konferenssin merkittävimpänä ja hyödyllisimpänä esityksenä
Fischer piti Melbournen yliopiston professorin
Michael Bernardin esitystä. Hän esitteli
tutkimustaan niistä ominaisuuksista, jotka synnyttävät yksilön
tuottavuutta ja tuloksellisuutta.

Kaikki lähtee yksilön kyvystä johtaa itseään, sinnikkyydestä
(sisusta), siitä, miten yksilöt pystyvät priorisoimaan tehtävänsä
suhteessa tavoitteisiin, luottamuksesta (uskosta tulevaan) ja
vuorovaikutustaidoista.

Kyse ei ole vain yksilön kyvyistä toimia vaan myös esimiesten
kyvyistä antaa alaisille tilaa kehittyä ja antaa heille
mahdollisuuksia kehittää vahvuuksiaan.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

www.ippanetwork.org/world_congress_landing_page