The XXX General Assembly and Scientific Symposium of the International Union of Radio Science URSIGASS, 13.-20.8.2011, Turkki

Hanketiedot

Hankenumero
111188

Hakija
Maila Hietanen

Toteuttaja
Maila Hietanen

Lisätietoja
Maila Hietanen
Puuttuu migraatiossa

Toteutusaika
1.6.2011 - 31.8.2011

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2011
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 927 euroa

Tulokset valmistuneet
31.8.2011

Tiivistelmä

Työsuojelurahaston rahoittamaan sydäntahdistinpotilaiden sähkömagneettisten kenttien riskejä selvittävään tutkimukseen liittyen pidän URSIGASS-konferenssin K09-sessiossa ”Occupational EMF Safety and Health with Focus on Medical Environment” suullisen esityksen. Esitelmäni otsikko on ”EMF interference detection utilizing the recording feature of cardiac pacemakers”. Lisäksi toimin Session poster-istunnon vetäjänä.

Esitelmä tullaan julkaisemaan URSI 2011- konferenssijulkaisussa. Lopulliset tutkimustulokset on tarkoitus julkaista kansainvälisessä tieteellisessä lehdessä vuoden 2012 aikana. Tuloksia tullaan hyödyntämään arvioitaessa sydäntahdistinta tarvitsevien työntekijöiden turvallisuutta sähkömagneettisia lähteitä sisältävissä työympäristöissä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maila Hietanen

Tiedote

Uusi menetelmä sydäntahdistinpotilaiden työturvallisuuteen

31.8.2011

Tutkimusprofessori Maila Hietanen Työterveyslaitokselta
osallistui Turkissa järjestettyyn URSIGASS-konferenssiin. Omassa
esityksessään hän esitteli uutta tutkimusmenetelmää
sähkömagneettisten kenttien häiriöiden tunnistamiseksi. Tästä
hyötyvät sydäntahdistinta käyttävät työntekijät. Työsuojelurahasto
tuki osallistumista matkastipendillä.

Hietasen konferenssiesityksen aiheena oli hänen tutkimusryhmänsä
sydäntahdistinpotilaiden sähkömagneettisten kenttien riskejä
selvittävä tutkimus. Ryhmä on kehittänyt käytännöllistä
tutkimusmenetelmää, jolla työpaikkojen sähkömagneettisten kenttien
aiheuttamat häiriöt voidaan erottaa kliinisistä
tahdistinhäiriöistä. Tietoa tarvitaan työskenneltäessä
sähkömagneettisia lähteitä sisältävissä työympäristöissä.

Esitys oli saanut nimekseen
EMF interference detection utilizing the recording feature of
cardiac pacemakers
. Yleisöä kiinnosti erityisesti se, kuinka
menetelmä soveltuu työpaikkojen omaan käyttöön.

Esitelmä julkaistaan ”URSI 2011”-konferenssijulkaisussa ja IEEE
Xplore-lehdessä. Hietanen sai myös esitelmöintikutsun
COST-seminaariin Lopulliset tutkimustulokset esitellään
kansainvälisessä tieteellisessä julkaisussa vuoden 2012 aikana.
Työsuojelurahasto rahoittaa sydäntahdistinpotilaan työhön paluun
tukemista käsittelevää tutkimusta (107236)

Laaja kansainvälisen radiotieteen tapahtuma URSIGASS-konferensi
järjestetään kolmen vuoden välein. URSIn (International Union of
Radio Sciences) konferenssissa oli tänä vuonna 11 eri teemaa,
joissa jokaisessa oli keskimäärin kuusi tapahtumaa. Hietanen
keskittyi ”Electromagnetics in Biology and Medicine” -osioon.
Useiden esitysten tuloksia voidaan soveltaa suoraan työntekijöiden
RF-altistumisarvioinneissa.

Tieteellisesti korkeatasoisen konferenssin suurin anti olivat
keskustelut tutkijakollegoiden kanssa. Näissä pohdittiin
mahdollisuuksia toteuttaa yhteisiä tutkimusprojekteja.
URSIGASS-konferenssi järjestettiin Istanbulissa Turkissa
15.8.-20.8.2011.

Toimittaja
Camilla Reinboth

Aineisto

Tommi Alanko, Maria Tiikkaja, Harri Lindholm, Maila Hietanen. 2011. EMF interference detection utilizing the recording feature of cardiac pacemakers. http://ursigass2011.org/abstracts/ursi/K05-8.pdf Avaa

http://ursigass2011.org