Tiedonkäsittelyn heikentymät ja työkyky

Hanketiedot

Hankenumero
180038

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Teemu Paajanen
teemu.paajanen@ttl.fi

Toteutusaika
1.1.2019 - 30.6.2022

Työsuojelurahaston päätös
4.12.2018
95 000 euroa

Kokonaiskustannukset
174 988 euroa

Tiivistelmä

LÄHTÖKOHDAT
Kognitiiviset oireet ovat yleisiä työikäisillä ja työurien pidentymisen seurauksena niiden taustalla on entistä useammin erityistutkimuksia vaativia aivosairauksia. Työn kognitiivisten vaatimusten kasvu on lisännyt tiedonkäsittelyn merkitystä työelämässä.

TAVOITTEET
Kehittää työterveyshuollon menetelmiä kognitiivisten oireiden taustalla olevien syiden varhaisen tunnistamisen ja osuvamman hoidon avuksi. Tukea tiedonkäsittelyn oireista kärsivien työntekijöiden työkykyä kehittämällä menetelmiä työn vaatimusten ja muokkaustarpeiden määrittämisen avuksi.

TOTEUTUS JA TUTKIMUSAINEISTO
Kohdejoukkona ovat kahden yliopistosairaalan muistipoliklinikoille 12 kk aikana ohjautuvat työikäiset (<65-v) henkilöt. Tutkimusjoukon suuruus on arviolta 150-200 henkilöä ja heitä seurataan mahdollisuuksien mukaan 6 ja 12 kk seurantakäynneillä.

TUTKIMUSMENETELMÄT
Oireiden varhaisessa tunnistamisessa ja työkyvyn arvioinnissa käytetään rinnakkain vakiintuneita kliinisiä ja kognitiivisia arviointimenetelmiä, sekä uutta teknologiaa hyödyntäviä kyselyjä ja testejä.

UUTUUSARVO
Tutkimuksessa käytetään moderneja tutkimusmenetelmiä ja selvitetään ensimmäisen kerran työikäisten kognitiivisia heikentymiä ja työn kognitiivisia vaatimuksia tällä tarkkuudella.

VAIKUTUS TYÖELÄMÄÄN
Työterveyshuollon menetelmien ja työpaikan käytänteiden (työn muokkaus) kehittäminen tukee tiedonkäsittelyn heikentymistä kärsivien työntekijöiden työkykyä ja työurien jatkumista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Teemu Paajanen