Tieliikenneitsemurhat raskaan liikenteen kuljettajien näkökulmasta

The 7th International Conference on Traffic And Transport Psychology (ICTTP), 25-27 August 2020, Gothenburg, Sweden

Hanketiedot

Hankenumero
220215

Hakija
Igor Radun

Toteuttaja
Igor Radun

Lisätietoja
Igor Radun
igor.radun@helsinki.fi

Toteutusaika
23.8.2022 - 25.8.2022

Työsuojelurahaston päätös
6.6.2022
550 euroa

Kokonaiskustannukset
1 550 euroa

Tulokset valmistuneet
4.10.2022

Tiivistelmä

Järjestän konferenssiin erikoissession tieliikenneitsemurhista. Konferenssi oli tarkoitus pitää elokuussa 2020, mutta koronapandemian takia konferenssia lykättiin vuodelle 2022. Kollegoja Suomesta, Ruotsista ja Hollannista tulee osallistumaan sessioon. Olen erikoissessiossa järjestäjä, puheenjohtaja ja esittelijä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Igor Radun

Tiedote

Tieliikenneitsemurhat - Erikoissessio ja oma esitys

4.10.2022

Tiivistelmä

Tämä sessio käsitteli tieliikenneitsemurhia laajasti usean esityksen voimin. Esitykseni liittyi Työsuojelurahaston rahoittamaan projektiin tieliikenneitsemurhista (Hankkeen nimi: Itsemurhat ja kolarit raskaiden ajoneuvojen kanssa: Raskaan liikenteen kuljettajien näkökulma; Hankenumero: 115438). Projekti tuotti viisi tieteellistä kansainvälistä artikkelia ja yhden raportin suomeksi, joka julkaistiin Traficomin julkaisusarjassa. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun projekti esiteltiin kansainväliselle yleisölle suullisesti. Nostimme kysymyksen kuljettajien ammattiriskistä myös kansainväliseen keskusteluun.

Tausta

Tämä on maailman tärkein liikennepsykologian konferenssi, joka normaalisti pidetään joka neljäs vuosi, mutta nyt sitä oli lykätty ylimääräiset kaksi vuotta pandemian takia. Tavoitteena oli nostaa kysymys tieliikenneitsemurhista kuljettajien ammattiriskinä myös kansainväliseen keskusteluun. Olin erikoissession järjestäjä, puheenjohtaja ja esittelijä.

Aineisto

Tutkimusprojektissa oli useita erilaisia aineistoja: (i) Itsemurhaonnettomuuksien analyysi (2011–2016; N=138; Onnettomuustietoinstituutin OTI aineistot); (ii) Seurantakysely (N=15; tapaukset v. 2017); (iii) Poikkileikkaustutkimus (Edustava otos raskaan liikenteen kuljettajista; N=863); (iv) Kohderyhmähaastattelu (kuusi kuljettajaa).

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että raskaan liikenteen ajoneuvoa päin tehdyt tieliikenneitsemurhat vaikuttavat raskaan liikenteen kuljettajien hyvinvointiin. Niistä voi aiheutua fyysisiä vammoja, sairauslomia, kuntoutuksen ja psykoterapian tarvetta tai kuljettaja saattaa jopa joutua vaihtamaan ammattia. Raskaan liikenteen kuljettajien on vaikeaa ja usein lähes mahdotonta välttää tahallisesti aiheutettua kolaria.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Esityksessä kävimme läpi yhteiskunnallisia ja ympäristöön liittyviä ehkäiseviä tekijöitä. Pohdimme myös, miten itsemurhakolariin joutuneille raskaan liikenteen kuljettajille voisi järjestää apua ja riittävää tukea toipumiseen. Erikoissessio tarjosi kansainväliselle yleisölle laajan näkökulman aiheeseen ja toi esiin suomalaista tilannetta sekä tieliikenneitsemurhiin että niihin liittyvään tutkimukseen.

Aineisto

Konferenssiesitys Avaa