Tietoja ja taitoja työpaikkaliikunnan edistämiseen – NIVA:n kansainväliselle kurssille osallistuminen.

Hanketiedot

Hankenumero
117233

Hakija
Maarit Piirtola

Toteuttaja
Maarit Piirtola

Lisätietoja
Maarit Piirtola
maarit.piirtola@helsinki.fi

Toteutusaika
2.10.2017 - 9.10.2017

Työsuojelurahaston päätös
16.6.2017
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 188 euroa

Tulokset valmistuneet
9.10.2017

Tiivistelmä

Liikkumisen edistäminen työpaikoilla on tärkeä osa suomalaisen ja kansainvälisen työelämän kehittämistä. Matkastipendi mahdollistaa osallistumisen NIVA:n kansainväliselle työpaikkaliikuntaa edistävälle kurssille (Physical Exercise at the Workplace – from research to practice) 3.-5.10.2017, Reykjavik, Islannissa. Kurssi perustuu tutkittuun tietoon ja sen kouluttajina toimivat alueen asiantuntijat useista eri maista. Työntekijät tulevat nykyisin myös Suomessa ympäri maailmaa, erilaista kulttuureista, ja monet suomalaiset työskentelevät monikansallisissa yrityksissä. Kurssi päivittää tietoa ja osaamista sitä miten tämän päivän työpaikoilla vähennetään liikkumattomuutta (istumista) ja edistetään liikuntaa. Matkan aikana jaetaan kokemuksia liikunnan edistämisestä työpaikoilla erilaista kulttuureista tulevien osallistujien kanssa, vaihdetaan ajatuksia ja mietitään uusia tutkimusnäkökulmia sekä kurssille osallistuvien että kouluttajina toimivien tutkijoiden kanssa. Erityisen tärkeää on kuulla muiden kokemuksia liikuntainterventioiden käytännön toimeenpanosta ja niiden onnistumisista sekä onnistumisen tai epäonnistumisen liittyvistä tekijöistä. Tulen saamaan kurssilta työkaluja sekä omaan käyttööni että välitettäväksi aihealueen parissa työskenteleville Suomessa. Kurssilta saatavia tietoja ja taitoja hyödynnetään laaja-alaisesti suomalaisen työelämän tutkimus- ja kehittämistyössä sekä edistetään työntekijöiden ja työpaikkojen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja työn tuottavuutta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maarit Piirtola

Tiedote

Hyvä fyysinen kunto tarpeen nykytöissäkin

9.10.2017

Kaksi kolmasosaa työtehtävistä yhteiskunnassamme vaatii yhä myös fyysistä ponnistelua. Työpaikalla liikunnan edistämiseen tähtäävissä interventioissa on siksi tarjottava järkeviä käytäntöjä muillekin kuin toimistotyöntekijöille.

Tuki- ja liikuntaelinten vaivat ovat yleisiä. Niiden torjumiseksi pyritään liikuntaa edistämään myös työpaikoilla. Parhaimmillaan ns. liikuntainterventiot muuttavat työpaikkojen toimintakulttuuria – siten että niin työntekijä kuin työnantajakin kokee toiminnan merkitykselliseksi.

Helsingin yliopiston tutkijatohtori, fysioterapeutti Maarit Piirtolan mukaan hyvään kokonaisvaltaiseen toimintakykyyn tarvitaan nykyistä laaja-alaisempaa panostusta.

– Myös työntekijän fyysisen suorituskyky tulee olla riittävä siten, että hän pystyy suoriutumaan työtehtävistään, palautumaan työstä ja että hänelle jää myös voimavaroja nauttia vapaa-ajastaan.

Työ muuttuu ihmisen mukaan vai ihminen työn mukaan?

Kansainvälisellä asiantuntijoiden kurssilla Islannin Reykjavikissa paneuduttiin keinoihin, joilla voidaan edistää työntekijöiden kokonaisvaltaista toimintakykyä liikunnan avulla.

Asiantuntijat pohtivat esimerkiksi keskeistä kysymystä, kumpaa pitää muuttaa työntekijöiden hyvinvoinnin lisäämiseksi: työtä nykyihmiselle sopivaksi vai työntekijää työhön sopivaksi.

– Päädyimme siihen, että molempia on muutettava. Vaikka työtapojen ja työvälineiden kehittäminen on tärkeää, on työntekijän omalla fyysisellä suorituskyvyllä tärkeä merkitys kaikissa työtehtävässä, Piirtola kertoo.

Piirtola osallistui Physical Exercise at the Workplace – from research to practice -kurssille. Lokakuun alussa järjestetyn kurssin organisoi Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health (NIVA) Education.

Työsuojelurahasto rahoitti Piirtolan osallistumista kongressiin matkastipendillä.

Toimittaja
Camilla Lehtinen