Tietomallintamisen käytön kehittäminen ja uudet työroolit rakennushankkeissa: tutkimustulosten työstäminen, julkaisu ja levittäminen

Hanketiedot

Hankenumero
117034

Hakija
Hannele (Tarja, Eeva, Hannele) Kerosuo

Toteuttaja
Hannele (Tarja, Eeva, Hannele) Kerosuo

Lisätietoja
Hannele (Tarja, Eeva, Hannele) Kerosuo
hannele.kerosuo@tuni.fi

Toteutusaika
3.4.2017 - 30.6.2017

Työsuojelurahaston päätös
23.2.2017
7 500 euroa

Kokonaiskustannukset
9 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.6.2017

Tiivistelmä

Tietomallintamisen käyttö on yleistynyt viime aikoina rakentamisessa. Tietomallit sisältävät informaatiota rakennuksesta ja sen osista digitaalisessa muodossa. Alan pyrkimyksenä on hyödyntää tietomalleja rakennusten suunnittelusta niiden ylläpitoon saakka. Hankkeessa levitetään Työsuojelurahaston rahoittaman ”Hankkeista oppiminen: Tietomallintamisen johtaminen, organisointi koordinointi” hankkeen (115196) tutkimustuloksia. Tavoitteena on työstää kaksi tieteellistä artikkelia ja kaksi suomenkielistä julkaisua alan toimijoille. Tietomallikoordinaattorin uusi työrooli: tavoitteena on tehdä näkyväksi roolin monitulkintaisuutta ja tulkintoihin sisältyviä jännitteitä yli asiantuntija- ja ammattirajojen. Tutkimusaineisto koostuu tietomallihankkeissa toimivien asiantuntijoiden haastatteluista (n=21). Analyysissä sovelletaan vastavuoroiseen dialogiin perustuvaa laadullisen tutkimuksen menetelmää. Tuloksista valmistuu artikkeli huhtikuussa ja blogikirjoitus toukokuussa 2017. Tietomallintamisen käyttöönotto ja levittäminen: tavoitteena on luoda uutta tietoa teknologian käyttöönotosta rakennusteollisuudessa. Tutkimuksen kohteena käyttöönoton kannalta keskeisen tiimin toiminta rakennusliikkeessä vuosina 2006-2015. Tutkimusaineisto koostuu tiimin haastatteluista ja tiimin toiminnan havainnoinnista tutkimushankkeissa vuosina 2011-2015. Tutkimuksen tulokset osoittavat miten käyttöönottoa voi tai kannattaa tukea. Tuloksista valmistuu englannin- ja suomenkieliset artikkelit kesäkuussa 2017.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hannele (Tarja, Eeva, Hannele) Kerosuo