Tiimit ja turvallisuuden rakentuminen ja kehittäminen sote- ja opetusaloilla (Tiitu)

Hanketiedot

Hankenumero
210042

Hakija
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Pirjo Aura
pirjo.aura@haaga-helia.fi

Toteutusaika
1.9.2021 - 20.6.2023

Työsuojelurahaston päätös
27.4.2021
87 000 euroa

Kokonaiskustannukset
145 010 euroa

Tiivistelmä

Sote- ja opetusaloilla koetaan turvattomuutta. Tiitu hanke tutkii emotionaalisen, psykologisen ja fyysisen turvallisuuden rakentumista, niitä estäviä ja edistäviä tekijöitä sekä niiden kehittämistä sote- ja opetusalojen tiimeissä ja esimiestyössä. Aiemman KaPu-hankkeen (190111) tuloksista tiimien ja vertaisilta saatu tuki oli merkittävä. Tiitu hanke toteutetaan monimenetelmäisesti yhdistäen biometristä vuorovaikutustutkimusta narratiivisiin ja toimintatutkimuksellisiin lähestymistapoihin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pirjo Aura