Tinnituksen ”korvien soimisen” – työkykyä uhkaavan haittaavuuden -hallinta tiedotuksella ja viestinnällä

Hanketiedot

Hankenumero
112243

Hakija
Oy Tinnoff Inc.

Toteuttaja
Oy Tinnoff Inc.

Lisätietoja
Matti Ylikoski
matti.ylikoski@tinnoff.com

Toteutusaika
1.9.2012 - 31.5.2013

Työsuojelurahaston päätös
10.10.2012
18 800 euroa

Kokonaiskustannukset
38 800 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2013

Tiivistelmä

Tavoite on edistää tinnituksen saamista hallintaan. Sitä kokee n. 15% väestöstä; 1% kokee vakavaa uupumista tai masentuu. Stressi, ahdistus, univaikeudet, työnvaihtotarve ja jopa työkyvyttömyys voivat seurata. Magneettikuvaukset osoittavat sen kuuloalueen toimintahäiriönä; ns. fantom-aistimuksena (vrt. aavesärky). Tavoite on tarjota viestinnällä tinnitusriskin työpaikoille ja työterveyshuolloille malli tinnituksen hallintaan.

Menetelmät: Hallinta nojaa ahdistuskierteen katkaisuun lisäämällä ymmärrystä siitä ja sen vaarattomuudesta (ns. habitutaatio). Tuloksia on saatu tiedottamisella ja äänihoidolla. Työsuojelu- ja työterveyshuolto kokevat voimattomuutta.

Hanke laatii käytännön ohjeet tinnitukseen puuttumiseen ja se toteutetaan työmarkkina- ja työpaikkayhteistyönä tarjoamalla heille tinnitustietoa. Osiot: 1) jaetaan tietoa ja keinoja ehkäistä tinnitusta ja katkaista negatiivista kierrettä (se vaikeutuu ahdistavuuden myötä); 2) luodaan malli vakavuusarviointiin ja tilanteisiin tarttumiseen yritysten työsuojelu- ja työterveyshuoltoasiantuntijoiden käyttöön; 3) kehitetään koulutusmalli, jolla esim. TTL ja TTK voivat laajentaa mallia.

Pohjana on verkkopohjainen viestintäohjelma. Tavoitteena on saada hankkeen piirin 10.000 työntekijää. Avainasemassa ovat myös tinnituspotilasjärjestöt ja Kuuloliitto.

Tulokset esitetään TSR:n raporttina 31.5.2013 ja alan julkaisuissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Matti Ylikoski

Tiedote

Tinnituksen hallintaa voi opetella

31.5.2013

Tinnituksesta kärsivä tarvitsee tietoa, jotta tinnitus haittaa
työtä ja elämää mahdollisimman vähän. Kun opettelee tinnituksen
hallintaa, voivat stressi- ja ahdistusoireet, univaikeudet,
työnvaihtotarve ja työkyvyttömyyden uhka vähentyä. Työterveys- ja
työsuojeluorganisaatiot tarvitsevat lisää tietoa tinnituksesta.

Tähän tulokseen tulivat Työsuojelurahaston tukemassa
tinnitus-hankkeessa professorit (emeritus)
Matti Ylikoski ja
Jukka Ylikoski, tekniikan tohtori
Antti Koivula, ja erikoissairaanhoitaja, audionomi

Jarmo Lehtimäki.

Tinnitus.fi
-sivuston käyttö kasvoi, kun siitä tiedotettiin suunnatusti
työntekijöille yhteistyökumppaneiden avulla (muiden muassa SAK,
STTK, Muusikkojen liitto, teknologia- ja energiateollisuus).
Tehostetulla viestinnällä sivuston päivittäinen käyttäjämäärä nousi
noin 30:stä lähes 80:een.

Verkkosivustolle luotiin toiminnallinen palvelualusta, jossa on
tinnitustietoa, vaikeusarviokysely, hoitomuotoja ja
palveluntarjoajia. Sivustolla voi testata tinnituksensa
vaikeusastetta ilmaiseksi.

Melualtistus ja stressi altistavat
tinnitukselle

Tinnitus on kuulojärjestelmän poikkeavaa biosähköistä toimintaa.
Korvissa tai päässä soi, viheltää, vinkuu, suhisee tai kohisee,
eikä se selity ulkoisella äänilähteellä. Puolessa tapauksissa syy
on melualtistus, mutta usein myös stressi.

Tinnituksen hoitomuotoja ovat opastava neuvonta, äänihoito,
vagushermostimulaatio, aivorungon kuulotumakestimulaatio ja
ylipainehappihoito. Ahdistuskierre pyritään katkaisemaan lisäämällä
ymmärrystä tinnituksen synnystä, mekanismista ja sen
vaarattomuudesta.

Jatkossa on tarkoitus laatia verkkoon itseoppimisaineisto
tinnituspotilaille ja koulutusmalli työterveys- ja työsuojelualan
kouluttajille. Medialle, työyhteisöille ja ammattijärjestöille
tuotetaan tietopaketit, ja materiaali annetaan potilasjärjestöille
(muuan muassa Kuuloliitto) ja kansantajuisten julkaisujen
aineistoiksi.

Tutkimusrahoituksen sai tutkijoiden yritys Tinnoff Oy, mutta
tutkijat toteuttivat hankkeen HelsinkiEarInstituten kanssa, jolla
oli jo valmiina tinnitus.fi -sivusto. Siihen tehtiin
tutkimushankkeen mukaiset lisäykset.

Toimittaja
Tarja Liuha

Aineisto

Ylikoski Matti. 2014. Loppuraportti ja liitteet Tsr-hanke 112243. Avaa

Avaa

Avaa

Avaa

tinnitus.fi. http://tinnitus.fi