Toimeenpanokyvykkyys organisaatiossa -kirjakäsikirjoituksen loppuunsaattaminen

Hanketiedot

Hankenumero
117245

Hakija
Ria Parppei

Toteuttaja
Ria Parppei

Lisätietoja
Ria Parppei
ria.parppei@sparria.fi

Toteutusaika
5.6.2017 - 29.9.2017

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2017
8 000 euroa

Kokonaiskustannukset
8 000 euroa

Tulokset valmistuneet
29.9.2017

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on viimeistellä julkaistavaksi toimeenpanon taitoa ja organisaation toimeenpanokyvykkyyttä käsittelevän kirjan käsikirjoitus. Kirja haastaa nykyisen näkemyksen motivaatiosta tavoitteellisessa työskentelyssä, sillä nykytutkimus on osoittanut, että pelkkä motivaatio ei yksin riitä tavoitteiden saavuttamiseen vaan lisäksi tarvitaan toimeenpanon taitoa eli volitiota. Organisaatioissa henkilöstön toimeenpanon taidon (volition) taso määrittelee puolestaan koko organisaation toimeenpanokyvykkyyttä.

Kirjan tarkoituksena on 1) avata lukijalle tieteelliset ja tutkimukselliset perusteet motivaation ja volition toisistaan erottamisen tärkeydestä ja vaikutuksista, 2) esitellä käytännön Volition Booster -toimintamalli yksilötason volition ja organisaatiotason toimeenpanokyvykkyyden arvioinnin, kehityksen ja johtamisen tueksi, sekä 3) kertoa osallistujien äänellä niistä vaikutuksista ja kokemuksista organisaatioissa, joita toimeenpanon taidon ja toimeenpanokyvykkyyden kehittäminen on käytännössä synnyttänyt.

Kirjan tieteellinen sisältö ja kirjassa esitelty Volition Booster -toimintamalli perustuvat kansainväliseen volitiotutkimukseen sekä kirjoittajan coachingia tavoitteen saavuttamisen työkaluna käsittelevään väitöskirjatutkimukseen. Volition Booster -toimintamalli on kehitetty ja testattu käytännön yhteistyössä organisaatioiden kehitysvalmennusprojekteissa ja se ohjaa yhä useamman johtajan ja organisaation toimeenpanoprosesseja. Kirjan julkaisu alkuvuodesta 2018.

Hankkeen vastuuhenkilö

Ria Parppei

Tiedote

Toimeenpanoa on syytä johtaa

29.9.2017

Motivaatio ei yksin riitä tavoitteen saavuttamiseen. Motivaatio on innostuksen tila, mutta motivaatio ei pysy, ja suunnitelmat eivät toteudu vahvallakaan tahdolla. Tulosten saavuttamiseksi tarvitaan toimeenpanon taitoa eli volitiota. Näin painottaa konsultti Ria Parppei uudessa Tee, toimi, saa aikaan -kirjassaan.

Esimerkiksi strategian jalkauttaminen tai etätyön tekeminen edellyttävät onnistuakseen volitiota ja sen järjestelmällistä kehittämistä, kaikilla organisaatiotasoilla.

Kirja perustuu toimeenpanotutkimukseen ja organisaatioiden käytäntöihin. Parppei viimeisteli kirjansa Työsuojelurahaston stipendillä.

Parppeilla on kolme loppututkintoa. Hän on tekniikan tohtori, kauppatieteiden maisteri ja kasvatustieteiden maisteri.

Volitio on taito

Volitio on Parppein mukaan merkittävin tavoitteen saavuttamisen ohjain. Se on taito, jolla voi säädellä omaa henkistä pääomaa ja ympäristötekijöitä, jotta saavuttaisi tavoitteensa.

Volitio ei ole synnynnäistä, vaikkakin joillakin on siihen muita enemmän luontaisia taipumuksia. Kun kyse on taidosta, sitä voi arvioida, kehittää ja johtaa.

Volitio on siirrettävissä tilanteesta toiseen, ja siksi se mahdollistaa jatkuvassa muutoksessa menestymisen.

Volitio kysyy omaa johtamista

Kirja kertoo teoriassa ja käytännössä motivaation ja toimeenpanon eron. Volitio ilmenee työvireen – jossa motivaatio on osa – ylläpitona ja sen suuntaamisena tavoitteen kannalta oikeisiin asioihin.

Volition kehittäminen edellyttää toisenlaista johtamista kuin innostaminen, sillä perinteiset motivointiin tarkoitetut toimenpiteet eivät synnytä tai ylläpidä tavoitteen saavuttamiseen johtavaa työtä.

Toimeenpanoon työkalut

Kirjan sisältö on ajankohtainen etenkin muutoksen johtamisessa. Vain ne organisaatiot, jotka kykenevät tehokkaaseen toimeenpanoon pärjäävät, kun toimintaympäristö muuttuu nopeasti.

Kirja sisältää myös toimintamallin toimeenpanon tehostamiseksi. Se antaa eväät valmentavan vuorovaikutuksen käyttöön toimeenpanon työkaluna ja ohjaa Volition Booster -toimeenpanomallin hyödyntämiseen. Näitä kaikkia työpaikat voivat hyödyntää jokapäiväisessä työssä.

Teos sisältää myös toteutuneita toimeenpanon kehittämistapauksia.

Parppein kirja ilmestyi verkko- ja kivijalkakirjakauppoihin helmikuussa 2018. Kirjaa oli tilattu jo ennen julkaisua noin 300 kappaletta.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Ria Parppei: Tee, toimi, saa aikaan. Kehitä ja johda toimeenpanoa. Alma Talent 2018. 248 sivua. ISBN 978-952-14-3290-3 (painettu), ISBN 978-952-14-3291-0 (e-kirja), ISBN 978-952-14-3297-7 (verkkokirja).