Toiminnalliset oireet ja työkyvyn tuki sisäilmaongelmissa -toimintamalli työterveyshuoltoon (TOSI)

Hanketiedot

Hankenumero
117028

Hakija
Sanna Selinheimo

Toteuttaja
Sanna Selinheimo

Lisätietoja
Sanna Selinheimo
sanna.selinheimo@ttl.fi

Toteutusaika
27.6.2017 - 11.8.2017

Työsuojelurahaston päätös
22.2.2017
600 euroa

Kokonaiskustannukset
870 euroa

Tulokset valmistuneet
11.8.2017

Tiivistelmä

Tavoitteet: Työpaikkojen sisäilmasto-ongelmiin liittyy osalla työntekijöistä pitkittyviä ja laajentuneita oireita jotka voivat vaikuttaa työ- ja toimintakyvyn heikentymiseen. Työterveyshuollon keinot auttaa tilanteessa ovat vakiintumattomia. TOSI- hankkeen tavoitteena on verrata satunnaistetussa, kliinisessä tutkimusasetelmassa, voidaanko psykososiaalisella hoidolla tukea työntekijöiden työ- ja toimintakykyä sekä elämänlaatua. Menetelmät: Tutkimukseen rekrytoitiin työterveyshuolloista työntekijöitä, joilla on ollut työympäristön sisäilmaongelmiin yhdistyvien laaja-alaisten oireiden takia vaikeuksia selviytyä työssään. Hankkeen päävastemuuttujana selvitettään interventioiden vaikuttavuutta tutkittavien terveyteen liittyvään elämänlaatuun 15D – mittarilla. Lisäksi selvitettään oireiden kestoa, laaja-alaisuutta ja työpaikan tilannetta. Kyselyt lähetetään tutkittaville alku- 3kk, 6kk ja 12kk hankkeeseen rekrytoinnista ja viimeiset seurantakyselyt on mahdollista saada vuoden 2108 alussa. Tulokset: Hankkeen rekrytointi päättyi 1/2017. Tavoitteena on esitellä tutkimuksen alkutuloksia, eli tutkimushenkilöiden lähtötilannetta ja kliinistä kuvaa ennen tutkimushoitoja European Association of Psychosomatic Medicine (EAPM) in Barcelona –konferensissa kesäkuussa 2017.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sanna Selinheimo

Tiedote

Laaja sisäilmaongelma vaatii laajan hoito-otteen

11.8.2017

Työterveyslaitoksen psykologi Sanna Selinheimo esitteli työterveyshuollon toimintamallia eurooppalaisessa psykosomaattisen lääketieteen kongressissa, joka järjestettiin 28.6.–1.7.2017 Barcelonassa.

Selinheimon esitys pohjasi Kelan rahoittamaan tutkimukseen. Sen alkutulosten perusteella sisäilmasto-ongelmat eivät rajoitu esimerkiksi hengitys- tai iho-oireisiin. Siksi sisäilmasto-ongelmien oireiden hoito edellyttää laajaa hoito-otetta, mutta tämä ei toteudu yleisillä tutkimusmenetelmillä.

Selinheimo kaipaa menetelmiä, jotka ottavat huomioon työntekijän tulkinnat tilanteestaan ja työotetta, joka rakentaa nopeasti yhteistyötä hoidon tueksi.

Kongressin monissa tilaisuuksissa käsiteltiin myös Selinheimon työlle tärkeitä kehittämisajatuksia: uusien terveysteknologioiden kuten älypuhelinsovellusten ja internetissä toimivien hoitosuositusten vaikuttavuutta ja sovellettavuutta. Tarpeen ovat sekä käytännön esimerkit että tutkimustieto käytettävyydestä.

Keskeistä monitekijäisten oireiden hoidossa on myös ratkaisuyritysten laajuus. Tarvitaan muun muassa rakenneratkaisuja ja työntekijän voimavarojen vahvistamista muutostilanteessa.

Kongressissa käsiteltiin myös terveyshuolten leviämistä vuorovaikutuksessa. Se sai Selinheimon pohtimaan, miten tuoda esiin yhteisö kuntoutuksen rakentumisessa, kun työpaikalla käsitellään sisäilmasto-ongelmia.

Selinheimon mukaan Suomesta puuttuu tutkimus, joka pureutuisi sisäilmasto-ongelmista seuraavien pitkittyvien oireiden hoitoon. Siksi kansainväliset verkostot ovat tärkeitä. Työsuojelurahasto tuki Selinheimon Espanjan-matkaa matkastipendillä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen