Toiminnalliset oireet ja työkyvyn tuki sisäilmaongelmissa -toimintamalli työterveyshuoltoon (TOSI)

Hanketiedot

Hankenumero
113076

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Tiina Paunio
tiina.paunio@ttl.fi

Toteutusaika
1.9.2013 - 31.3.2018

Työsuojelurahaston päätös
22.8.2013
199 600 euroa

Kokonaiskustannukset
435 998 euroa

Tulokset valmistuneet
31.3.2018

Tiivistelmä

Huomattava osa suomalaisista työntekijöistä kokee työympäristön sisäilmaan liittyviä ongelmia. Osalla oireisto kroonistuu ja laajenee, jolloin hengityselinoireiden lisäksi ilmenee myös muita oireita sekä merkittävää työ- ja toimintakyvyn heikentymistä. Työterveyshuollon keinot auttaa tilanteessa ovat vakiintumattomia.

Toiminnalliset oireet ja työkyvyn tuki sisäilmaongelmissa – toimintamalli työterveyshuoltoon (TOSI) -hankkeessa tutkitaan eri hoitomuotojen vaikuttavuutta sisäilmaongelmista seuraavien toiminnallisten oireiden hoidossa. Tutkimukseen rekrytoidaan työterveyshuollosta työntekijöitä, joilla on ollut työympäristön sisäilmaongelmiin liittyvien oireiden takia vaikeuksia selviytyä työssään.

Tutkimus tehdään Työterveyslaitoksella moniammatillisena yhteistyönä. Tavoitteena on kartoittaa oireiluun vaikuttavia, niitä ylläpitäviä ja pahentavia tekijöitä sekä kehittää kuntoutusmalli työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Aineistokeruu toteutetaan vuosina 2013-2016. Alustavat tulokset ovat käytettävissä vuoden 2016 aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tiina Paunio

Aineisto

Sanna Selinheimo, Aki Vuokko, Christer Hublin, Heli Järnefelt, Kirsi Karvala, Markku Sainio, Hille Suojalehto, Tiina Paunio. . Loppuraportti. Työterveyslaitos. 2018. Avaa

ISBN  978-952-261-805-4 (PDF)ISBN  978-952-261-806-1(nid.)