Toimisto- ja etätyö dynaamisemmaksi istuen ja seisten (SitFit)

Hanketiedot

Hankenumero
220059

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Satu Mänttäri
satu.manttari@ttl.fi

Toteutusaika
1.8.2022 - 31.5.2024

Työsuojelurahaston päätös
31.5.2022
120 000 euroa

Kokonaiskustannukset
204 781 euroa

Tiivistelmä

Istuen työtä tekevien määrä kasvaa maailmanlaajuisesti. Liiallisen istumisen aiheuttamat terveyshaitat ovat tutkimusnäytön perusteella selvät. Tämän hankkeen tavoitteena on selvittää fysiologisten ja kognitiivisten mittausten avulla, minkä tyyppinen istumisen tauottaminen minimoi tehokkaimmin istumatyön haitallisia vaikutuksia. Tutkimus toteutetaan ensin laboratoriossa, jossa selvitetään optimaalisin istumisen tauotusmalli. Mallin soveltuvuus käytännön työelämään selvitetään kenttätutkimuksessa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Satu Mänttäri