Toimistotyöntekijöiden työhyvinvointi – tauottamalla vähemmän istumista ja lisää yhteisöllisyyttä?

Hanketiedot

Hankenumero
116122

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Anne Punakallio
anne.punakallio@ttl.fi

Toteutusaika
1.9.2016 - 30.11.2018

Työsuojelurahaston päätös
8.4.2016
95 000 euroa

Kokonaiskustannukset
160 650 euroa

Tulokset valmistuneet
30.11.2018

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitetään minkälaisia vaikutuksia toimistotyön tauottaminen pelillistä taukoliikuntaa toteuttamalla saa aikaan työntekijöiden istumisen määrään ja keskeyttämiseen, kokonaisvaltaiseen fyysiseen aktiivisuuteen työpäivän lisäksi myös vapaa-ajalla sekä kehonhallintaan ja TULE-oireisiin.

Samanaikaisesti selvitetään miten yhdessä liikkuminen, joukkueina kisaaminen ja työkaverin liikkumaan haastaminen vaikuttavat yhteisöllisyyteen ja työilmapiiriin sekä työntekijän vireyteen, tarkkavaisuuteen ja koettuun työn tuottavuuteen. Lisäksi arvioidaan taukoliikuntamenetelmän käytön taloudellista kannattavuutta.

Tutkimuksen alkukartoitus toteutetaan organisaatiossa, jossa on jo käytössä selainpohjainen Cuckoo Workout -menetelmä. Sovelluksessa hälytys muistuttaa liikuntataukojen pitämisestä ja videosisältö ohjaa taukoliikuntaharjoitteiden tekoon. Alkukartoituksesta saadaan taustaa interventiotutkimukselle, jonka kohdeorganisaatiossa ei ole aiempaa kokemusta menetelmästä. Vapaaehtoiset työyhteisöt satunnaistetaan interventio- (n=200) ja vertailuryhmiin (n=200). Yhteensä 90 interventio- ja vertailuryhmiin kuuluvista työntekijöistä tehdään fyysisen aktiivisuuden, kehonhallinnan ja tarkkaavaisuuden mittauksia. Interventio kestää 6 kuukautta. Taukoliikuntamenetelmän käytön vaikutuksia selvitetään kyselyillä, mittauksilla ja haastatteluilla ennen interventiota sekä 3 ja 6 kuukauden kuluttua.

Tutkimuksen tuloksista valmistuu loppuraportti vuoden 2018 loppuun mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anne Punakallio

Tiedote

Taukoliikuntasovellus vähensi istumista ja paransi palautumista

30.11.2018

Runsas yhtämittainen istuminen on itsenäinen terveysriski. Toimistoympäristöön tarvitaan erilaisia keinoja vähentää istumista ja lisätä fyysistä aktiivisuutta. Työelämän muuttuessa myös yhteisöllisyyden kehittämiseen tarvitaan toimintatapoja.

Työterveyslaitos selvitti tutkimuksessa pelillisen taukoliikuntasovelluksen käytön vaikutuksia toimistotyöntekijöiden istumiseen, fyysiseen aktiivisuuteen ja yhteisöllisyyteen sekä vaikutuksia työ- ja toimintakykyyn ja tuottavuuteen. Lisäksi tutkijat tarkastelivat, miten uusi istumista tauottava toimintatapa juurtuu arkeen.

Tulokset osoittavat, että taukoliikuntasovelluksen avulla istumista on mahdollista tauottaa ja vähentää tehokkaasti. Sovelluksen käyttö lisäsi kevyttä liikkumista istumisen lomaan, tehosti koettua työstä palautumista, lisäsi tarmokkuutta ja kehonhallintaa sekä vähensi tuki- ja liikuntaelinten rasittuneisuutta.

Työsuojelurahasto tuki hanketta tutkimusmäärärahalla.

Cuckoo Workout käytössä kuusi kuukautta

Alkukartoituksessa tutkijat keräsivät kyselyin ja haastatteluin tietoa Cuckoo Workout -sovelluksen käytöstä ja vaikutuksista LähiTapiolassa.

Interventiotutkimuksen varsinaisena kohteena olivat Nokian toimistotyöntekijät. Mukaan ilmoittautuneita oli 476, joista 92 prosenttia vastasi alkukyselyyn. Noin 90 työntekijälle tehtiin myös fysiologisia mittauksia alussa, kolmen ja kuuden kuukauden kuluttua.

Kontrolliryhmä sai sovelluksen käyttöönsä kolmen kuukauden kuluttua.

Cuckoo Workout -sovellus muistutti tauosta, ja sen videosisältö ohjasi liikuntaa 2–3 minuuttia kerrallaan. Käyttäjät pystyivät muodostamaan joukkueita ja kilpailemaan keskenään. Taukojen määräksi suositeltiin vähintään kolme päivässä.

Arkeen juurtuminen monimuotoinen prosessi

Taukoliikuntasovelluksen käytön juurtuminen arkeen oli monimuotoinen prosessi. Jokaviikkoinen ja päivittäinen Cuckoo-tauon pitäminen osoittautui organisaation arjessa keskimäärin liian korkeaksi tavoitteeksi.

Taukoliikuntaa estivät erityisesti kiire, työympäristön ahtaus ja keskittymistä vaativat tehtävät, joissa oli muutenkin häiritseväksi koettuja keskeytyksiä. Sitä edistivät merkittävästi työyhteisön ja esimiehen osallistuminen taukoliikuntaan, taukoihin rohkaiseminen ja taukoliikunnan näkyvyys työpaikalla.

Tutkimuksen tuloksista saa ohjeita, mitä tulisi huomioida, jotta istumisen tauottamisen ja vähentämisen toimintatapa juurtuisi työn arkeen.

Interventio toi organisaatiolle taloudellista hyötyä erittäin aktiivisten tauottajien kautta, kun hyötyä mitattiin käyttämällä koettua työn tuottavuutta.

Yhteisöllisyyteen interventiolla oli vain vähäisiä vaikutuksia. Myönteisiä vaikutuksia havaittiin niillä, jotka käyttivät sovellusta säännöllisesti ja riittävän usein.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Anne Punakallio, Janne Halonen, Irmeli Pehkonen, Merja Turpeinen, Jarno Turunen, Jouko Remes, Sirpa Lusa, Helena Miranda. 2018. Työterveyslaitos. 163 sivua. Avaa

ISBN 978-952-261-847-4 (nid.) ISBN 978-052-261-848-1 (pdf)

Taukoliikunnasta tuli tapa. Telma-lehti 1-2019. https://telma-lehti.fi/taukoliikunnasta-tuli-tapa