Toimiva kommunikaatio työpaikalla

Hanketiedot

Hankenumero
230170

Hakija
Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Karoliina Miettinen
karoliina.miettinen@humak.fi

Toteutusaika
11.5.2023 - 12.5.2023

Työsuojelurahaston päätös
17.3.2023
6 600 euroa

Kokonaiskustannukset
12 070 euroa

Tulokset valmistuneet
23.10.2023

Tiivistelmä

Tulkkauksen osaamiskeskittymä Diak-Humak järjestää International Days of Linguistic Accessibility -seminaarin 11.-12.5.2023 Helsingissä, aiheella “Toimiva kommunikaatio työpaikalla”. Seminaarissa tarjotaan tulkkaukseen, kielelliseen saavutettavuuteen, kulttuurienväliseen kommunikaatioon ja kommunikaatio-osaamiseen liittyviä esityksiä. Eri tutkimusalojen asiantuntijat kokoontuvat kertomaan toimivan työpaikkakommunikaation osa-alueista ja miten työyhteisöjen vuorovaikutusosaamista voidaan edistää.

Hankkeen vastuuhenkilö

Karoliina Miettinen

Tiedote

Kielellisen saavutettavuuden päivät 2023 - Toimiva kommunikaatio työpaikoilla

23.10.2023

Tiivistelmä

Diakonia ammattikorkeakoulu (Diak) ja Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) järjestivät toukokuussa 2023 ensimmäistä kertaa Kielellisen saavutettavuuden päivät (International Days of Linguistic Accessibility – IDLA). Päivien teema oli Toimiva kommunikaatio työpaikoilla. Seminaari muodostui puheenvuoroista ja työpajoista, joiden teemat olivat kielellisen saavutettavuuden edistäminen, inkluusion tukeminen ja sen mahdollisuudet sekä monikulttuurisuuden ja -kielisyyden ymmärtämisen tärkeys. Päivien aikana tehtiin näkyväksi, kuinka jokainen työntekijä voi vuorovaikutusosaamisensa kehittämisellä vaikuttaa työpaikan vuorovaikutuksen toimivuuteen.

Tausta

Diak ja Humak toimivat molemmat tulkkikouluttajina ja siten myös kielellisen saavutettavuuden edistäjinä. Yhteisen seminaarin järjestäminen oli hyvä väylä edistää yhteisten teemojen näkyvyyttä. Seminaarin tavoitteena oli osoittaa miten – eri kommunikointistrategioilla voidaan edistää työhyvinvointia, – voidaan ratkaista monikulttuurisuuteen ja monikielisyyteen liittyviä haasteita töissä, – voidaan ottaa huomioon kielirajoitteisia ihmisiä osana työyhteisöä.

Aineisto

Seminaarissa kuultiin työelämän, saavutettavuuden sekä tulkkauksen asiantuntijoita, tutkijoita ja kouluttajia. Ensimmäinen suomenkielinen päivä käsitteli inkluusiota työelämässä ja sen mahdollisuuksia ja tukemista. Toisen päivän puheenvuorot keskittyivät kielelliseen saavutettavuuteen. Monikielisen ja -kulttuurisen työyhteisön arki oli esillä molempina seminaaripäivinä. Puheenvuorojen abstraktit löytyvät seminaarin verkkosivuilta (idla.humak.fi) ja artikkelikokoelma julkaistaan alkuvuonna 2024.

Tulokset ja johtopäätökset

Seminaarissa lähestyimme kielellistä saavutettavuutta vaikutusten ja merkityksen kautta. Monimuotoistuva työelämä vaatii meitä huomioimaan paremmin työntekijöiden kirjon. Työpaikoilla on yhä tärkeämpää rakentaa toimintakulttuuria, joka ottaa kaikki mukaan eli on inklusiivinen. Onnistuneen inkluusion ja kielitietoisuuden kautta voimme tukea esimerkiksi maahanmuuttajaa pääsemään osaksi työpaikan työkulttuuria ja siten koko yhteiskuntamme. Kielellinen saavutettavuus ja osallisuus kulkevat yhdessä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Vuorovaikutusosaamista käsitteleviä seminaareja on järjestetty niin kommunikointiin, digitalisaatioon, tulkkaukseen, kääntämiseen, viittomakieleen kuin kielihäiriöihin liittyen, mutta nämä ammattikunnat ja tutkimusalat ovat toimineet melko erillään. Kielellisen saavutettavuuden päivien myötä saatiin koottua eri ammattialoja ja niiden opiskelijoita yhteen kaikkia yhdistävän vuorovaikutusteeman ympärille.
Seminaari koettiin niin hyödyllisenä, että se on tarkoitus järjestää toistuvana tapahtumana.

Aineisto

IDLA_Toimiva kommunikaatio työpaikoilla_pp-diat Avaa

IDLA_Toimiva kommunikaatio työpaikoilla_käsiohjelma Avaa