Toimivatko sote-keskukset – näkökulmana erilaiset toimintamallit, yhteistyöverkostot ja henkilöstön hyvinvointi

Hanketiedot

Hankenumero
210116

Hakija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Toteuttaja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätietoja
Timo Sinervo
timo.sinervo@thl.fi

Toteutusaika
16.8.2021 - 31.8.2024

Työsuojelurahaston päätös
1.6.2021
125 000 euroa

Kokonaiskustannukset
184 909 euroa

Tiivistelmä

Tutkimme sote-keskusten toimintatapoja, ammattilaisten yhteistyöverkostoja ja niiden yhteyttä henkilöstön hyvinvointiin ja hoidon tuloksiin. Hankkeen aineistot kerätään seitsemästä kuntayhtymän ja yksityisen yrityksen sote-keskuksesta verkostokyselyllä, haastatteluilla ja rekisteriaineistoa hyödyntäen. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää erityisesti palveluintegraation ja moniammatillisen yhteistyön kehittämisessä, joiden vaikutuksista työhyvinvointiin ja hoidon tuloksiin on varsin vähän tietoa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Timo Sinervo