TOPAKKA-hanketiedottaminen: Palkitseminen pk-liiketoiminnan menestystekijänä

Hanketiedot

Hankenumero
115148

Hakija
Teknologiainfo Teknova Oy

Toteuttaja
Teknologiainfo Teknova Oy

Lisätietoja
Kristiina Kaski
kristiina.kaski@teknologiateollisuus.fi

Toteutusaika
1.3.2015 - 31.12.2015

Työsuojelurahaston päätös
25.3.2015
18 545 euroa

Kokonaiskustannukset
56 930 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2015

Tiivistelmä

Tiedotushankkeessa kootaan yhteen ”Toimivaa palkitsemista pk-yrityksille” (TOPAKKA) -hankkeesta saadut kokemukset, niin onnistumiset kuin kompastuskivetkin. Niitä tarkastellaan palkitsemiseen liittyvän uusimman tutkimuksen ja tietämyksen valossa siten, että hankkeesta saatu kokemus voidaan jalostaa hyviksi käytännöiksi ja opeiksi suomalaisten pk-yritysten käyttöön. Hankkeen tuotoksena syntyy käytännönläheinen opaskirja ”Palkitseminen pk-yritysten liiketoiminnan menestystekijänä”.

Toimivan palkitsemisen kehittäminen on haastava ja pitkäkestoinen prosessi, jonka onnistumiseen tarvitaan tietoa palkitsemisesta ja pk-yritysten toimintatavoista. Millainen nykyinen palkitsemisen kokonaisuus on ja miten se toimii? Miten hyvin eri palkitsemistavat tunnetaan? Mitä vaikutuksia niillä on? Millaisia palkitsemisen tapoja henkilöstö arvostaa? Mikä olisi sopiva palkitsemisen muoto? Miten sen toteutetaan? Mitä sen ylläpitäminen vaatii?

Hankkeessa esitettävän tutkimustiedon, parhaiden käytäntöjen ja toimintaohjeiden pohjalta pk-yritykset saavat erinomaiset eväät oman palkitsemisensa kehittämiseen, ja voivat näin vastata muuttuvan työelämän haasteisiin kustannus- ja prosessitehokkaasti henkilöstöä motivoivalla ja kannustavalla tavalla. Yritysten palkitsemisosaaminen lisääntyy ja he pystyvät vastaamaan palkitsemisen prosessien ylläpitämisestä ja kehittämisestä entistä paremmin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kristiina Kaski

Tiedote

Pk-yritys, palkitse kannustavasti ja oikeudenmukaisesti

31.12.2015

Ei osata, ei ehditä tai ei ole tultu ajatelleeksi asian merkitystä ja mahdollisuuksia.

Kyse on palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmistä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Niissä palkkaus ja palkitseminen liian usein laahaavat monista syistä ajastaan jäljessä eivätkä vasta muuttuneen toimintaympäristön vaatimuksiin. Siten ne eivät myöskään kannusta henkilöstöä tekemään yrityksen kannalta oikeita asioita eivätkä tue yrityksen tuottavuutta. Lisäksi työntekijät voivat kokea järjestelmät epäoikeudenmukaisiksi.

Miten kehittää juuri omalle yritykselle sopiva palkitsemisjärjestelmä? Miksi ja mitä kehitetään, kuka kehittää? Ideoita ja tietoa saa tuoreesta kirjasta Reilu palkitsemisjärjestelmä – Pk-yrityksen opas palkkauksesta ja palkitsemisesta.

Käytännönläheisen oppaan ovat kirjoittaneet Virpi Liinalaakso, Elina Moisio ja Jukka Tiihonen, ja sen julkaisi Teknologiateollisuus ry.

Kirjoittajista Liinalaakso työskentelee Aalto-yliopiston palkitsemisen tutkimusohjelmassa ja tekee aiheesta väitöskirjaa. Moisio toimii Teknologiateollisuus ry:ssä aluepäällikkönä ja palkkausasiantuntijana. Tiihonen on konsultti ja Palkkataito Oy:n toimitusjohtaja, jolla on pitkä kokemus teollisuusyritysten palkkausjärjestelmien kehittämisestä ja työmarkkinatoiminnasta.

Uusinta tutkimustietoa ja kokemusta

Opaskirjan innoittajana oli vuosina 2013–2014 toteutettu hanke, jossa viisi teknologiateollisuuden pk-yritystä kehitti toimivaa palkitsemista Aalto-yliopiston palkitsemisasiantuntijoiden ja Teknologiateollisuus ry:n asiantuntijoiden avulla.

Työsuojelurahasto tuki Toimivaa palkitsemista pk-yrityksille (Topakka) -hanketta (113134) – niin myös hanketiedottamista, jonka tulos opaskirja on.

Oppaaseen on koottu kehittämishankkeen kokemukset, joita tarkastellaan palkitsemiseen liittyvän uusimman tutkimustiedon ja tietämyksen valossa. Topakka-hankkeessa kertynyt kokemus jalostuu hyviksi käytännöiksi ja opeiksi suomalaisten pk-yritysten käyttöön.

Ylläpito kuin hammashoitoa

Palkitsemisen pitää aina lähteä yrityksen omista tarpeista, ja sen on tuettava yrityksen strategian toteuttamista.

Yritysten erilaiset tilanteet ja strategiset valinnat vaativat kuhunkin yritykseen räätälöityjä palkitsemisratkaisuja. Toimivaa järjestelmää ei voi kopioida yrityksestä toiseen.

Kun työ on tehty, ei voi tuudittautua tyytyväisyyteen ja jättää huolehtimatta järjestelmän ylläpidosta. Palkkausjärjestelmän ylläpito vertautuu hammashoitoon. Kummastakin kuuluu huolehtia säännöllisesti. Jos ne lyö laimin, voidaan joutua isoihin operaatioihin: juurihoitoon tai rämettyneen palkkausjärjestelmän vaativaan oikaisuun.

Kirjassa on tapauskuvauksia kuudestatoista yrityksestä. Tositarinat sisältävät onnistumisten lisäksi kompastuskiviä.

Kohderyhmänä ovat erityisesti teknologiateollisuuden pienet ja keskisuuret yritykset, mutta tapauskuvauksissa on esimerkkejä myös tietotekniikan palvelualan sekä suunnittelu- ja konsultointialan yrityksistä.

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Virpi Liinalaakso, Elina Moisio, Jukka Tiihonen. 2016. Reilu palkitsemisjärjestelmä. Pk-yrityksen opas palkkauksesta ja palkitsemisesta. 84 sivua. Teknologiateollisuus ry. ISBN 978-952-238-150-7 ISBN  978-952-238-151-4 (epub)

Myynti: Teknologiainfo Teknonova Oy puh. 09 19231/julkaisumyynti https://teknologiainfo.net/fi/content/reilu-palkitsemisj%C3%A4rjestelm%C3%A4-pk-yrityksen-opas-palkkauksesta-ja-palkitsemisesta Avaa

Avaa

Avaa