TR-mittarin jatkokehittäminen infektioriskin hallitsemiseksi

Hanketiedot

Hankenumero
230149

Hakija
Oulun Yliopisto

Toteuttaja
Oulun Yliopisto

Lisätietoja
Iiris Pulkkinen
iiris.pulkkinen@oulu.fi

Toteutusaika
1.10.2023 - 31.12.2024

Työsuojelurahaston päätös
28.3.2023
45 000 euroa

Kokonaiskustannukset
54 626 euroa

Tiivistelmä

Aikaisemmassa tutkimuksessa keräsimme tutkimustietoa toimintatavoista ja menetelmistä infektioriskin minimoimiseksi. Tässä hankkeessa kehitetään ja testataan tapaturmien ehkäisyyn kehitettyyn, laajasti käytössä olevaan, TR-mittariin infektioriskin hallinnan lisäosa. Tavoitteena on kehittää infektioriskin minimointiin ohjaava työkalu, jossa huomioidaan infektiotautien eri tartuntatavat, työmaiden prosessit ja toimintatavat, ihmisten käyttäytyminen, tekniset ratkaisut sekä siivousmenetelmät.

Hankkeen vastuuhenkilö

Iiris Pulkkinen