TRE-stressinpurkumenetelmä työhyvinvointia edistämässä

Hanketiedot

Hankenumero
180012

Hakija
Lassila & Tikanoja Oyj

Toteuttaja
Stratego Group Oy

Lisätietoja
Päivi Tyni
paivi.tyni@lassila-tikanoja.fi

Toteutusaika
5.9.2018 - 31.1.2019

Työsuojelurahaston päätös
4.9.2018
6 000 euroa

Kokonaiskustannukset
12 000 euroa

Tiivistelmä

TRE-stressinpurkumenetelmä työhyvinvointia edistämässä –kehityshankkeessa käytetään TRE-stressinpurkumenetelmän ryhmämuotoista harjoittamista työntekijöiden työhyvinvoinnin parantamiseen ja sairauspoissaolojen vähentämiseen. TRE – Tension Releasing Exercises eli TRE-stressinpurku on yksinkertainen, nopeasti vaikuttava ja helposti omaksuttava menetelmä joka aktivoi kehon oman mekanismin stressin purkamiseksi. TRE rentouttaa, aktivoi ja mobilisoi stressin ja traumaattisten kokemusten jännittämiä lihaksia. Menetelmässä käynnistetään lihasten vapinana tai tärinänä alkava luonnollinen ja nopeasti vaikuttavan palautumismekanismi, josta on apua myös nykyhetken stressinhallinnassa. Syvien lihasjännitysten vapautuessa kehon aistimukset, tunteet ja ajattelu jäsentyvät uudelleen yksilön omaksi tavaksi kokea itsensä ja olemisensa. Menetelmää on käytetty menestyksekkäästi useissa eri maissa ja kulttuureissa perheiden ja laajempien sosiaalisten yhteisöjen kohtaamissa traumoissa. TRE:tä hyödyntävät kuormittavissa ammateissa toimivat henkilöt: poliisit, palomiehet, kriisi-alueella toimivat avustustyöntekijät, sota-alueella toimivat sotilaat, terveydenhoitohenkilökunta, erityisopettajat, sosiaalityöntekijät jne. Menetelmää käytetään sotaveteraanien traumaperäisen stressihäiriön hoitoon ja ehkäisyyn, päihdekuntoutukseen, parisuhdeväkivallan ehkäisyyn ja urheiluvalmennukseen. TRE sopii myös omatoimisen kehonhuollon ja rentoutumisen välineeksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Päivi Tyni