TTT – TäsmäTurvallisuusTiedottaminen

Hanketiedot

Hankenumero
113125

Hakija
Itella Posti Oy

Toteuttaja
Itella Posti Oy

Lisätietoja
Marko Koivumäki
marko.koivumaki@posti.fi

Toteutusaika
1.8.2013 - 31.3.2014

Työsuojelurahaston päätös
7.3.2013
12 100 euroa

Kokonaiskustannukset
28 200 euroa

Tulokset valmistuneet
31.3.2014

Tiivistelmä

Ennakoiva ja reaaliajassa tapahtuva luonnonolosuhteisiin liittyvä
työturvallisuusriskeistä ja uhista tiedottaminen Itellan perus- ja varhaisjakelussa.

Rajataan kaksi aluetta, Oulun alue sekä Lounais-Suomi, joihin Ilmatieteenlaitos tuottaa tietoa. Muodostetaan työsuojelullisia raja-arvoja ja yhteistyössä Ilmatieteenlaitoksen kanssa tutkitaan ja sovelletaan niitä päivällä ja yöllä tapahtuvan jakelun olosuhteisiin ja työhön, työsuojelullisesta näkökulmasta.

Vuorokaudessa päivällä ja yöllä lähtee tuhansia jakajia autoin, kävellen, pyöräillen, skootterein, mopoin ym. jakelureiteilleen.
Ennakkoon ja reaaliajassa saapuvat tiedotteet lähestyvästä työsuojeluriskistä saattavat saada ihmiset muuttamaan käyttäytymistään. Tiedottamisessa hyödynnetään sähköistä jakokirjaa.

TTT projektissa on kaksi tasoa, joita Ilmatieteenlaitos ylläpitää.
1. Työnjohdolle ja työsuojeluhenkilöstölle luodaan Ilmanet portaali suunnittelutyökaluksi internettiin.
2. TTT viestit työnjohdon kautta työntekijöille ja siihen liittyvät tunnistettavat toimintaohjeet.

Hyötyjä odotettavissa kun työntekijät muuttavat toimintaansa TTT viestin saatuaan. Tapaturmataajuudessa tapahtuu muutosta positiiviseen suuntaan. Oletettavia hyötyjä hankkeesta on ainakin: Tapaturmien vähentyminen, työsuojelutietouden lisääminen, yrityskuvan parantuminen ja resurssoinnin suunnittelu

Tavoitteena on, että TTT viedään osaksi Itellan työturvallisuusjohtamista ja se on työntekijöiden tuntema työturvallisuuskäytäntö koko yrityksessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marko Koivumäki

Tiedote

Itella paransi sääolotiedotusta perus- ja varhaisjakelussa

31.3.2014

Säätiloihin liittyvät tapaturmat puolittuivat Itellan
yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa toteuttamassa
TäsmäTurvallisuusTiedottaminen, TTT -kehittämishankkeessa.
Hankkeessa parannettiin poikkeuksellisia sääoloja ja muita
vaaratilanteita koskevaa tiedotusta Itellan perus- ja
varhaisjakelussa.

Lounais-Suomen alueella ajanjaksolla 1.10.2011 – 1.5.2012
sattuneiden 59 tapaturman määrä oli ajanjaksolla 1.10.1013 –
1.5.2014 pudonnut 30:een. Suurin osa tapaturmista oli
liukastumisia.

Työntekijät muuttivat toimintaansa TTT-viestin saatuaan. Hyötyjä
olivat tapaturmien vähentyminen, työsuojelutietouden lisääntyminen,
yrityskuvan parantuminen ja vaikutukset resursoinnin
suunnitteluun.

Tavoitteena oli, että ennakkoon ja reaaliajassa saapuvat
tiedotteet lähestyvästä työsuojeluriskistä saisivat ihmiset
muuttamaan käyttäytymistään. Lisäksi TTT tulisi osaksi Itellan
työturvallisuusjohtamista ja työntekijöiden tuntema
työturvallisuuskäytäntö koko yrityksessä.

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli hyödyntää sähköistä jakokirjaa
tiedottamisessa sekä kehittää tiedotuskanavia työturvallisuuden
parantamiseksi, ja tässä onnistuttiin hyvin.

Sähköisen jakokirjan viestitoiminto esimiehen käyttöliittymästä
on yksinkertainen ja nopea tapa lähettää viestejä reittien
jakajille.

Hankkeen pilottikokeilu toteutettiin vuosina 2013 – 2014
Lounais-Suomen ja Oulun alueiden perus- ja varhaisjakelussa.
Vuosina 2014 – 2016 hanke laajennetaan valtakunnalliseksi.

Ilmanet-tuotteet esimiesten työkaluksi

Ilmanet on Ilmatieteen laitoksen yritysasiakkaille räätälöimä
palvelukanava. Ilmanet antaa uusimmat säätiedot kuvina tai
tekstimuotoisina tietopaketteina.

Itellalle koottiin kattava kokonaisuus Ilmanet-tuotteista, jotka
tukevat esimiesten työnsuunnittelua. Työnjohdolla ja
työsuojeluhenkilöstöllä oli koko ajan käytössään Ilmanet-portaali
suunnittelutyökaluna internetissä.

Ilmatieteen laitos rakensi Itellalle raja-arvopalvelun.
Raja-arvopalvelua varten Ilmatieteen laitos loi aggregaattityökalun
Ilmanet-asiakasportaaliin, sillä Itella toivoi sääsuureita
tarkasteltavan alueellisesti pistearvojen sijaan.

Kriittiset sääilmiöt ja niiden vaikuttavuusrajat määriteltiin
Itellan työsuojelutarpeiden mukaisiksi. Määritystyö tehtiin yhdessä
Itellan kanssa keräten ideoita jakelun esimiehiltä. Muun muassa
keskituulen hälytysraja-arvoa nostettiin hankkeen aikana, koska sen
huomattiin olevan liian alhainen.

Työsuojeluvaltuutettu piti Lounais-Suomen ja Oulun alueilla koko
hankkeen ajan vähintään kerran viikossa ilmestyvää TTT-lokia.
Lisäksi kerättiin tietoa alueella tapahtuneista sääoloihin
liittyvistä tapaturmista.

Tulevaa viikkoa ennalta kuvaava TTT-loki toimi esimiesten
apuvälineenä. Arvioituaan tilanteen työnjohtajat lähettivät
TTT-viestit ja toimintasuositukset työntekijöille.

Työnjohto, työsuojeluasiamiehiä sekä avainhenkilöitä Turussa ja
Oulussa perehdytettiin neljän tunnin koulutuksella
TTT-järjestelmään sekä Ilmatieteen laitoksen määreisiin ja
käytäntöihin.

Esimiehet tekivät TTT-hanketta tunnetuksi työntekijöille ja
lähettivät työpaikoille koulutuskokonaisuuden, joka on lyhennelmä
esimiesten koulutuspaketista.

Itellan tiedotuslehti Pointerissa julkaistiin hanketta koskeva
artikkeli ennen hanketta sekä sen aikana ja loppupuolella.

Hankkeen aikana oli mahdollisuus käyttää Ilmatieteen laitoksen
jalankulkijoille tarkoitettua säävaroituspalvelua sekä yleistä
LUOVA vaara -tiedotetta.

Määrämuotoiset TTT-viestit toimivat hyvin

TTT-hanke onnistui luomaan helppokäyttöisen ja konkreettisen
työkalun säätilojen muutoksesta johtuvaan riskien hallintaan ja
ennakointiin.

Määrämuotoisten TTT-viestien lähettäminen onnistui hyvin, ja
jakajien tavoitettavuus oli hyvällä tasolla. Päiväesimiehet ovat
lähettäneet TTT-viestejä päiväsaikaan etukäteisvaroituksena, mutta
myös yöesimiehillä on ollut säätilan muututtua akuutimpaa
viestitarvetta.

Testiaikana oli kolme valtakunnallisen mobiiliverkon
tietoliikenneongelmaa, jotka olisivat voineet estää TTT-viestin
perillemenon.

Vuonna 2013 sattui kaksi myrskyn aiheuttamaa sähkökatkoa,
jolloin myrskyn jäljiltä oli runsaasti tukiasemia ilman sähköä.

Kolmas tietoliikenneongelma ilmeni vuonna 2014, jolloin Elisan
mobiiliverkon palveluissa oli valtakunnallinen häiriö.

Toimittaja
Liisa Strann

Aineisto

Koivumäki Marko. 2014. TTT TäsmäTurvallisuusTiedottaminen. Ennakoiva ja reaaliajassa tapahtuva luonnonolosuhteisiin liittyvä työturvallisuusriskeistä ja uhista tiedottaminen Itekka Posti Oy:n perus- ja varhaisjakelussa. Avaa

Säätietoa postinjakajien turvaksi. Tiedon silta 2015. https://tiedonsilta.fi/saatietoa-postinjakajien-turvaksi/