Tuhoava johtaminen ja johtamisen kielteiset piirteet

Hanketiedot

Hankenumero
116210

Hakija
Minna Hoffrén

Toteuttaja
Minna Hoffrén

Lisätietoja
Minna Hoffrén
mmhoffre@gmail.com

Toteutusaika
2.11.2016 - 15.11.2016

Työsuojelurahaston päätös
14.6.2016
350 euroa

Kokonaiskustannukset
350 euroa

Tulokset valmistuneet
15.11.2016

Tiivistelmä

Konferenssiesitys tuhoavasta johtamisesta ja johtamisen kielteisistä piirteistä (The Eighth Nordic Working Life Conference, 2.-4.11.2016, Tampere) Konferenssiesityksessä tarkastellaan johtamisen kielteisiä piirteitä ja tuhoavaa johtamista sosiaali- ja terveydenhuollon kontekstissa. Tuhoava johtaminen määritellään tottelevaisuuden, kurin ja syyllisyyden kautta muotoutuvana, nöyryyttävänä, alistavana tai mitätöivänä johtamistoimintana. Esityksen ja siihen liittyvän konferenssipaperin tavoitteena on syventää tutkimustietoa tuhoavasta johtamisesta ja johtamiseen liittyvistä kielteisistä piirteistä. Sitä voidaan hyödyntää johtamisen ja vuorovaikutuksen sekä työyhteisöjen toiminnan kehittämisessä. Tulokset ovat käytettävissä marraskuussa 2016.

Hankkeen vastuuhenkilö

Minna Hoffrén

Tiedote

Kun johtaminen onkin tuhoavaa

15.11.2016

Tyhjä pöytä, risa tuoli, ei paperin paperia, kaikki siivottu pois. Sitten ei yhtään kertaa puhelin soinut, vaikka tiesi puheluita tulevan. Siinä vain istui tuijottaen seinää ja täristäen.

Näin kertoo eräs työntekijä Minna Hoffrénin aineistossa. Työntekijä oli myös saanut johtajalta toivomuksen mennä jäälle kävelemään ja miettimään elämän tarkoitusta. Tosin jää oli jo sulanut, joten merenpohjaan oli tainnut tulla käsky.

Hoffrén toimii nuorempana tutkijana Itä-Suomen yliopistossa. Hän tekee Työsuojelurahaston tuella väitöskirjaa tuhoavasta johtamisesta ja johtamisen kielteisistä piirteistä terveydenhuollon yhteisöissä (hanke 114199).

Hän esitteli tutkimuksensa alustavia tuloksia aineisto-otteiden kautta pohjoismaisessa työelämän tutkimuksen konferenssissa (8th Nordic Working Life Conference), joka pidettiin Tampereella 2.-4. marraskuutta 2016.

Työsuojelurahasto tuki myös Hoffrénin konferenssiosallistumista.

Tuhoavan johtamisen tutkija määrittelee tottelevaisuuden, kurin ja syyllisyyden kautta muotoutuvana nöyryyttävänä, alistavana tai mitätöivänä johtamistoimintana, joka vahingoittaa organisaatiota ja sen toimijoita.

Hoffrénin mukaan esityksen laatiminen ja siitä saatu palaute auttoivat kohdentamaan huomiota metodisiin kysymyksiin sekä tiivistämään aineistoa kohti tuloksia. Aineistosta valmistuu artikkeli vuoden 2017 aikana. Hän hyödyntää palauteta myös väitösyhteenvetoa laatiessaan.

 

 

  

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Konferenssin verkkosivut: http://www.uta.fi/yky/NWLC2016/Home.html