Tukea työpaikoille organisaatiomuutosten toteuttamiseen

Hanketiedot

Hankenumero
113060

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Krista Pahkin
krista.pahkin@laurea.fi

Toteutusaika
1.3.2013 - 30.9.2013

Työsuojelurahaston päätös
7.3.2013
9 000 euroa

Kokonaiskustannukset
18 140 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2013

Tiivistelmä

Organisaatiomuutokset ovat osa nykyistä työelämää. Muutosten avulla organisaatiot pyrkivät parantamaan kilpailukykyään ja sopeutumaan ulkoisiin muutoksiin, turvaamaan organisaation olemassa olon tulevaisuudessakin.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että organisaatiomuutokset vaikuttavat työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin, ja usein vaikutukset ovat kielteisiä. Kielteiset seuraukset eivät kohdistu ainoastaan työnsä menettäviin työntekijöihin, vaan myös työnsä säilyttävien hyvinvointi voi heikentyä muutosten seurauksena. Muutoksen kielteisiä vaikutuksia voidaan kuitenkin pienentää toteuttamalla muutos mielekkäästi, eli mahdollisimman inhimillisesti, hyödyntämällä erilaisia tukitoimia muutoksen eri vaiheissa.

Tämä hanke pohjautuu keskeisesti Työsuojelurahaston rahoittamaan “Psychological health and well-being in restructuring: key effects and mechanisms” (Työntekijöiden henkinen hyvinvointi organisaatiomuutoksessa: Keskeiset seuraukset ja vaikutusmekanismit), eli PSYRES-hankkeeseen. Hankkeessa kerättiin tietoa organisaatiomuutoksista ja niihin liittyvistä tukitoimista.

Tämän hankkeen tavoitteena on laatia työpaikkojen käyttöön internet-sivusto, jossa on käytännönläheistä tietoa ja ohjeistusta organisaatiomuutosprosessin toteuttamiseksi mielekkäästi. Lisäksi hankkeessa kehitetään kysely, jonka avulla työpaikoilla voidaan arvioida organisaatiomuutosprosessin toteuttamista ja siihen liittyviä tekijöitä.

Sivusto julkaistaan syyskuussa 2013 Työterveyslaitoksen www-sivuilla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Krista Pahkin

Tiedote

Nettisivustolta tietoa mielekkään organisaatiomuutoksen toteuttamiseksi

30.9.2013

Työterveyslaitos on koonnut
Mahdollisuuksien organisaatiomuutos
-nettisivuston, jonne on koottu tietoa ja ohjeistusta mielekkään
organisaatiomuutosprosessin toteuttamiseksi.

Sivustolle on myös tehty kolme nettikirjasta, jotka
tarkastelevat organisaatiomuutosta joko työntekijän,
henkilöstöhallinnon tai esimiehennäkökulmasta.

Työsuojelurahasto tuki sivuston rakentamista tiedotus- ja
koulutusmäärärahalla.

Työntekijöiden hyvinvointi koetteilla

Tutkimukset ovat osoittaneet, että organisaatiomuutokset voivat
vaikuttaa työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin. Usein
vaikutukset ovat kielteisiä. Vaikutukset riippuvat siitä, kuinka
paljon muutos vaikuttaa työtehtäviin, miten muutosprosessi koetaan
ja millainen tilanne työpaikalla on ennen muutosta.

Tiedotus- ja koulutushanke pohjautuu keskeisesti
Psyres -hankkeeseen, jossa koottiin tietoa
työntekijöiden henkisestä hyvinvoinnista organisaatiomuutoksissa ja
tarvittavista tukitoimista (TSR 109395).

Hankkeen keskeinen viesti oli, että organisaatiomuutoksen voi
toteuttaa työntekijöihin kohdistuvaa turhaa kuormitusta vähentäen.

Ihmisten johtaminen korostuu

Organisaatiomuutosprosessissa korostuu ihmisten johtaminen.
Mielekkäästi toteutettu muutosprosessi tukee työntekijöiden
hyvinvointia ja auttaa heitä vastaamaan muutoksen tuomiin
työnhaasteisiin ja käsittelemään siihen liittyviä tunteita.

Sivusto kertoo esimerkkienkin avulla, mitä asioita eri
toimijoiden pitää ottaa huomioon ja mitä he voivat tehdä prosessin
eri vaiheissa.

Tietoa ja vinkkejä voivat hyödyntää johto ja henkilöstöhallinto,
esimiehet ja työntekijöiden edustajat sekä erilaiset työryhmät ja
yksittäiset työntekijät.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

www.ttl.fi/organisaatiomuutos

http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/Documents/Organ_esim_net.pdf Avaa

Krista Pahkin ja Paula Vesanto. 2013. Organisaatiomuutos työntekijän näkökulmasta. Työterveyslaitos. ISBN: 978-952-261-337-0 (pdf) http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/Documents/Org_tyont_net.pdf Avaa

Paula Vesanto ja Krista Pahkin. 2013. Organisaatiomuutos henkilöstöhallinnon näkökulmasta. Työterveyslaitos. ISBN: 978-952-261-338-7 (pdf) http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/Documents/Org_Hr_net.pdf Avaa

Krista Pahkin, Pauliina Mattila-Holappa, Anneli Leppänen. 2013. Mielekäs organisaatiomuutos -kyselyn menetelmäkäsikirja. Työterveyslaitos. ISBN 978-952-261-334-9 http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/Documents/Menetelma_net.pdf Avaa

http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/sivut/organisaatiomuutos_esimiehen_henkilostohallinnon_ja_tyontekijan_nakokulmasta.aspx. http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/sivut/organisaatiomuutos_esimiehen_henkil%C3%B6stohallinnon_ja_tyontekijan_nakokulmasta.aspx

Katso myös tutkimus- ja kehityshanke 109395 Psychosocial health and well-being in restructuring: key effects and mechanisms (New Oshera). https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke/?h=109395

Mahdollisuuksien organisaatiomuutos -sivusto

Krista Pahkin ja Paula Vesanto. 2013. Organisaatiomuutos esimiehen näkökulmasta. Työterveyslaitos ISBN: 978-952-261-336-3 (pdf)