Tulevaisuuden taitoja yhdessäluomisen otteella

Hanketiedot

Hankenumero
117319

Hakija
CoCreators Oy

Toteuttaja
CoCreators Oy

Lisätietoja
Terhi Takanen
terhi.takanen@cocreators.fi

Toteutusaika
1.11.2017 - 1.3.2018

Työsuojelurahaston päätös
17.11.2017
25 000 euroa

Kokonaiskustannukset
40 766 euroa

Tulokset valmistuneet
1.3.2018

Tiivistelmä

Tulevaisuuden Taitoja Yhdessäluomisen Otteella-tuotteistushankkeessa yhteiskehitetään uusi palvelutuote ja sen levittämistä tukeva työkirja, joka pohjautuu yhdessäluomisen otteelle.
Tämä kehittämisote – Co-Creative Process Inquiry (CCPI) – on tutkimusperustainen työote, jolla voi kehittää toimintaa, uudistua ja voimaantua yksilöinä, tiimeinä ja organisaatioina. Kohderyhmänä ovat organisaatiot ja tiimit, joilla on rohkeutta tunnistaa mistä on aika vapautua ja mitkä tulevaisuuden taidot ovat tarpeen.

Prosessissa keskitytään oman ja yhteisen työn tuunaamiseen, työn tekemisen tapoihin ja tulevaisuuden taitojen vahvistamiseen, metataitoihin. Uudistuminen työpaikoilla tapahtuu vain ihmisten avulla. Organisaatiossa ja tiimeissä tarvitaan yhä enemmän yhdessä luotuja käytänteitä ja toimintamalleja, jotka tukevat ja vaikuttavat: mielekkääseen toimintaan, työhyvinvointiin, kasvuun, asiakaskokemukseen, työtyytyväisyyteen, innovaatioihin ja regeneratiiviseen kehitykseen.

Tulevaisuuden Taitoja Yhdessäluomisen Otteella-palveluprosessissa tuetaan uudistuvia metataitoja, joilla voi vastata jatkuvan muutoksessa elämisen ja toimintaympäristön haasteisiin. Taitojen harjoittaminen vaikuttaa työntekijään ja työyhteisöön • parantaa vuorovaikutusta ja laaja-alaista kestävää työhyvinvointia • luo monipuolisempia toimintamalleja työhön ja arkeen • mahdollistaa kykykapasiteetin laajempaa käyttöä.

Hankkeessa on mukana pioneerihenkisiä toimijoita mm Telia, Finnair, Valtiovarainministeriö.

Hankkeen vastuuhenkilö

Terhi Takanen

Tiedote

Uusi palvelukonsepti auttaa luomaan tietoista toimijuutta työyhteisöissä

1.3.2018

Osallisuuden ja yhdessäluomisen taidot ovat tärkeitä tulevaisuuden työyhteisöissä. Työsuojelurahaston tukemassa tuotteistushankkeessa kehitetty palvelukonsepti auttaa luomaan tietoista toimijuutta työyhteisöissä.

Tulevaisuuden taitoja yhdessäluomisen otteella -tuotteistushankkeessa luodun palvelun ytimessä on tietoinen läsnäolon harjoittaminen ja yhteisöllinen vastuunotto siitä, millaista työyhteisöä ollaan rakentamassa.

Hankkeen vastuuhenkilönä toimi Terhi Takanen CoCreators Oy:stä. Tuotteistushankkeessa oli mukana yhteiskehittelijöinä muun muassa Telia, Finnair ja Valtiovarainministeriö.

Yhdessäluovaa palvelumuotoilua työpajoissa

Tuotteistushankkeen työskentely tapahtui työpajoissa, joissa rakennettiin työskentelyä ohjaavat kysymykset ja arvokompassi, tunnistettiin ja harjoitettiin tulevaisuuden taitoja, kiteytettiin palvelukonsepti ja valmisteltiin sen soveltamista asiakasorganisaatioissa. Lisäksi kehitettiin palvelutuotteen osaksi tulevaa Tulevaisuuden Taitoja –työkirjaa.

Hankkeessa toteutettu yhteiskehittely oli luonteeltaan yhdessäluovaa palvelumuotoilua. Yhteiskehittelyryhmän keskeisinä osallistujina toimivat tuotetta myöhemmin hyödyntävien organisaatioiden edustajat.

Tuote lanseerataan ensin yhteiskehittelyyn osallistuneissa organisaatioissa

Hankkeessa kehitetty palvelu sopii erityisesti asiantuntijaorganisaatioihin. Se käsittää noin kuuden kuukauden mittaisen työskentelyn, jonka aikana järjestetään neljä työpajaa. Tapaamisten välissä reflektoidaan toteutunutta työskentelyä, suunnitellaan tulevaa ja harjoitetaan työkirjan avulla tulevaisuuden taitoja arjessa.

Palvelua voidaan jatkossa hyödyntää esimerkiksi toimintakulttuurin uudistamisessa ja yhteisen työn päämäärien uudelleensuuntaamisessa. Palvelu vahvistaa työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä ja auttaa siten myös parantamaan työhyvinvointia ja työn vaikuttavuutta.

Palvelu lanseerataan ensimmäiseksi sen yhteiskehittelyyn osallistuneissa organisaatioissa vuoden 2018 aikana. Hankkeen antia on jo jaettu yhdessäluomisen blogissa (http://www.cocreativeprocess.org/fi/category/blogi/), sekä osallistujien ja heidän organisaatioidensa sosiaalisen median kanavissa. 

Toimittaja
Joanna Sinclair

Aineisto

Teila Tanner-Heikkilä, Elina Henttonen ja Terhi Takanen. . s 21. 2018. Avaa

Kestävää kasvua tulevaisuuden taidoilla. Tiedon silta 2018. https://tiedonsilta.fi/kestavaa-kasvua-tulevaisuuden-taidoilla/