Tulevaisuuden työelämätaidot, jatkuva oppiminen ja hyvinvointi

Hanketiedot

Hankenumero
220368

Hakija
Terhi Nissinen

Toteuttaja
Terhi Nissinen

Lisätietoja
Terhi Nissinen
terhi.nissinen@helsinki.fi

Toteutusaika
1.3.2023 - 31.12.2023

Työsuojelurahaston päätös
29.11.2022
12 000 euroa

Kokonaiskustannukset
12 000 euroa

Tiivistelmä

Työn muokkaamisen strategioilla on mahdollista oppia tasapainottamaan työtä, jotta emme uupuisi jatkuvien muutosten, vaatimusten ja suuren työkuorman alle. Työn muokkaaminen ei vaadi paikallista sopimista tai muutoksia työehtosopimuksiin ja siksi tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää nopeasti hyvinvoinnin ja työstä palautumisen parantamiseksi sekä työtapojen ja koulutuksen kehittämiseksi. Stipendikauden aikana viimeistelen osatutkimusten julkaisuprosessit ja kirjoitan väitöskirjan yhteenvedon.

Hankkeen vastuuhenkilö

Terhi Nissinen