Tunnista työorientaatio – johda ihmistä

Hanketiedot

Hankenumero
230242

Hakija
Kimmo Mäki

Toteuttaja
Kimmo Mäki

Lisätietoja
Kimmo Mäki
kimmo.maki@haaga-helia.fi

Toteutusaika
31.10.2023 - 31.12.2023

Työsuojelurahaston päätös
29.5.2023
4 000 euroa

Kokonaiskustannukset
4 000 euroa

Tulokset valmistuneet
20.3.2024

Tiivistelmä

”Tunnista työorientaatio – johda ihmistä” avaa johtajien ja asiantuntijoiden piilossa lymyävät työorientaatiot, joita arjessa ei usein tunnisteta. Kirjassa maalataan kuusi erilaista asiantuntijan ja johtajan työorientaatiota ja tutkitaan, mitä tapahtuu, kun keskenään ristikkäiset orientaatiot kohtaavat. Kirja tarjoaa työkaluja näiden ristiriitojen ehkäisemiseen ja ratkaisemiseen.
Kirja on tutkimusperustainen ja käytännöllinen opas toimiviin kohtaamisiin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kimmo Mäki

Tiedote

Työorientaatiot ovat johtamiskohtaamisten tunnistamaton taustavaikuttaja!

20.3.2024

Tiivistelmä

Johtamiskohtaamisen aallokossa kirja tuo päivänvaloon usein tunnistamattomat, piilossa lymyävät asiantuntijoiden ja johtajien työorientaatiot. Kirja auttaa johtajaa ja asiantuntijaa tunnistamaan henkilökohtaisen työ- ja johtamisorientaationsa, jolla on keskeinen vaikutus omaan työskentelyyn, työyhteisön tulokselliseen yhteispeliin ja johtamiseen. Orientaatiot kuvataan profiileina, joista luultavasti tunnistat itsesi, kollegasi, lähijohtajasi tai johdettavasi. Erilaisten orientaatioiden arkkityypit avataan elämänmakuisten tapausesimerkkien avulla ja tarkastellaan, mitä tapahtuu, kun ne kohtaavat toisensa työn arjessa. Kirja tarjoaa työkaluja niin johtajille kuin johdettaville yhteistyön karikkojen väistämiseen ja ratkaisemiseen.

Lähtökohdat

Lähtökohdat pohjautuvat kirjoittajien (FT Annastiina Mäki & KTT Kimmo Mäki) monivuotisiin tutkimus- ja kehittämistyöhön työkulttuureista ja johtamisesta. Kirjan käsitteet työorientaatio ja johtamiskohtaaminen taustoitetaan teoreettisesti kirjan alkupuolella ja samalla luodaan ymmärrettävä konteksti eri työorientaatioiden kohtaamiselle. Henkilökohtaisten työorientaatioiden vaikutusten ymmärtäminen organisaatioelämässä tuo uudenlaista näkökulmaa johtamiseen ja asiatuntijayhteisön toimintaan.

Aineisto -Mitä aineistoja, tutkimuksia yms. hyödynsit tietokirjassasi.

Kirjassa on kummankin kirjoittajan tutkimushankkeiden ja väitöskirjojen antia ja aineistoja. Korkeakoulutyön pitkittäistutkimuksen (Kiviä ja Keitaita sarja 2013-2021) tuloksia on hyödynnetty erityisesti työkulttuuriin ja johtamiseen liittyvänä taustamateriaalina. Johtamisodotuksia on avattu Siedätystä johtamisallergiaan ja Johtaminen kompleksisessa maailmassa teoksista. Työrientaatioiden avaamisessa hyödynsimme Eteläpellon työidentiteettitutkimuksia ja sosiaalitieteiden työelämätutkimuksia.

Menetelmät

Kirjan keskeiset sisällöt ja teemat pohjautuivat kummankin kirjoittajan tutkimus- ja kehittämisaineistojen meta-analyysityölle. Sieltä nousevat tulkinnat asiantuntijayhteisöjen työskentelystä, työkulttuureita ja johtamisesta tuoden sisältöjä työorientaatioprofiileihin, tapausesimerkkeihin sekä kirjan alun teoreettiseen viitekehykseen. Keskeisiä käsitteitä rikastettiin myös analysoimalla ja tulkitsemalla sosiologian työelämä- ja johtamistutkimuksia.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tuomme raikkaan näkökulman johtamiskirjallisuuteen. Korostamme niin johdettavan, johtajan kuin työyhteisön tasapuolista panosta toimivien kohtaamisten mahdollistamiseksi. Emme psykologisoi ihmisten persoonia tai sosiaalisia tyyppejä, vaan kuvamme yksilön suhdetta työhönsä ja sen vaikutuksia työyhteisöön ja johtamiseen. Kirja on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kehittää itsetuntemustaan sekä tapaansa työskennellä vastavuoroisesti ja tuottavasti työyhteisössä.

Aineisto

Tiivistelmä Avaa

Kansikuva kirjasta Avaa