Tunteet ja sitoutuminen -kirjan loppuun kirjoittaminen

Hanketiedot

Hankenumero
110203

Hakija
Jarkko Rantanen

Toteuttaja
Jarkko Rantanen

Lisätietoja
Jarkko Rantanen
jarkko.rantanen@gmail.com

Toteutusaika
1.9.2010 - 1.12.2010

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2010
9 000 euroa

Kokonaiskustannukset
9 000 euroa

Tulokset valmistuneet
1.12.2010

Tiivistelmä

Stipendin avulla viimeistellän kirja, jonka avulla erilaisia tunteita voidaan ymmärtää ja hyödyntää paremmin työelämässä, johtamisessa, koulutuksessa ja työyhteisöjen kehittämisessä. Tunteita tarkastellaan usein liian yleisellä tasolla, esim ”positiiviset” ja ”negatiiviset” tunteet. Tässä kirjassa osoitetaan, miten jokaisella spesifillä tunteella on oma tehtävänsä ja vaikutuksensa ihmisten toimintaan, ajatteluun, päätöksentekokykyyn ja sosiaaliseen ympäristöön – esim ylpeys vaikuttaa meihin eri tavalla kuin kiitollisuus, ja kateus eri tavalla kuin viha. Kirjassa avataan tunne kerrallaan täsmällisemmin tiettyjen tunteiden vaikutuksia ja vaikutusmekanismeja – miten ne työsuoritukseen vaikuttavat. Lähteenä käytetään uusimpia tutkimuksia eri aloilta, mm. aivotutkimuksen, kehityspsykologian ja evoluutiopsykologian alueilta. Lähestymistapana on tieteellisesti perusteltu, mutta käytännönläheinen tarkastelutapa. Kirjassa ehdotetaan myös konkreettisia toimenpiteitä, miten erilaisia tunteita pystyttäisiin hyödyntämään työelämässä entistä paremmin.

Kirja julkaistaan keväällä 2011.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jarkko Rantanen

Tiedote

Ei ole työtä ilman tunteita

1.12.2010

Tunteiden syntyminen ja tunteiden vaikutus tekemisiin on
tiedettävissä. Kun tietää tunteet, voi sekä kehittää omaa
tunne-elämäänsä että hyödyntää tunnetietoa työpaikalla.
Jarkko Rantanen paneutuu tunteisiin uudessa
kirjassa
Tunteella! Voimaa tekemiseen. Työsuojelurahasto tuki
kirjan viimeistelyä stipendillä.

Kirjan avulla erilaisia tunteita voi ymmärtää ja hyödyntää
paremmin työelämässä, johtamisessa, koulutuksessa ja työyhteisöjen
kehittämisessä. Psykologian maisteri Jarkko Rantanen toimii Claro
Leaders Oy:ssä senior partnerina.

Jokainen tunne vaikuttaa

Rantasen mukaan tunteita tarkastellaan usein liian yleisesti
puhumalla vaikkapa myönteisistä ja kielteisistä tunteista. Kirjassa
hän täsmentää tunteiden vaikutuksia ja sitä, miten ne
työsuoritukseen vaikuttavat.

Rantanen pyrkii osoittamaan, miten jokaisella tunteella on oma
tehtävänsä ja vaikutuksensa ihmisten toimintaan, ajatteluun,
päätöksentekokykyyn ja ympäristöön. Esimerkiksi ylpeys vaikuttaa
meihin eri tavalla kuin kiitollisuus, ja kateus eri tavalla kuin
viha.

Tutkittua tietoa ja käytännön vinkkejä

Tutkimusaihe on nuori, mutta tieto tunteiden vaikutuksista
toimintaamme kasvaa alati. Jarkko Rantanen käyttää lähteinä muun
muassa uusimpia aivotutkimuksen sekä kehitys- ja
evoluutiopsykologioiden tuloksia. Tutkimustieto paljastaa hänen
mukaansa sen, miten tunteet vaikuttavat päätöksiimme, terveyteemme
ja jopa elinikäämme.

Rantanen kutsuu lähestymistapaansa tieteellisesti perustelluksi,
mutta käytännönläheiseksi. Hän ehdottaa konkreettisia
toimenpiteitä, joilla eri tunteita voi hyödyntää työelämässä
entistä paremmin.

Työelämässä tunteet säätelevät miljardeja
euroja

Jarkko Rantanen kuvaa tunteiden kehittyneen miljoonina vuosina,
ja joka tunteella on oma tarkoituksensa. Mitä tahansa haluammekin,
sitä taustoittaa halu kokea tietynlaisia tunteita.

Työelämässä tunteiden vaikutukset näkyvät miljardeina euroina
suuntaan tai toiseen. Kun tiedetään, että eri tunteet saavat meidät
toimimaan eri tavoin, voimme hyödyntää tunteita ja kehittää
tunne-elämäämme. Työelämässä organisaatiot ja esimiehet saavat
aikaan parempia tuloksia ottamalla huomioon, mitä tunteita
kannattaa lisätä tai vähentää.

Kirja antaa uudenlaisen näkökulman ihmisten suorituskykyyn. Ei
pidä tyytyä sen puntarointiin, pitäisikö tunteet ottaa mukaan vai
työntää ne syrjään. Kannattaa tarkastella, miten mikin tunne
vaikuttaa toimintaamme ja suorituskykyymme.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Jarkko Rantanen. Tunteella! Voimaa tekemiseen. Talentum. Helsinki 2011. ISBN: 978-952-14-1546-3 ISBN: 978-952-14-1694-1 (sähkökirja) Myynti: Talentum, www.talentumshop.fi. http://www.talentumshop.fi

Telma 2/2011 -lehden julkaisut-palstalla s.62(26.5.2011)Tunteella – Voimaa tekemiseen. http://www.digipaper.fi/telma/65915/