Tunteet ja toimijuus – tapaustutkimus opettajien osallisuudesta koulun strategiatyössä

Hanketiedot

Hankenumero
116074

Hakija
Milja Mäntynen

Toteuttaja
Milja Mäntynen

Lisätietoja
Milja Mäntynen
milja.mantynen@edu.hel.fi

Toteutusaika
18.2.2016 - 1.3.2016

Työsuojelurahaston päätös
19.2.2016
300 euroa

Kokonaiskustannukset
450 euroa

Tulokset valmistuneet
1.3.2016

Tiivistelmä

Tunteet ja toimijuus – tapaustutkimus opettajien osallisuudesta
koulun strategiatyössä

KM Milja Mäntynen Tampereen yliopistosta esittelee opettajan osallisuutta koskevan väitöstutkimuksensa tuloksia aikuiskasvatuksen tutkijatapaamisessa Jyväskylässä 18.-19.2.2016.
Työsuojelurahasto tukee osallistumista matkastipendillä.

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ry:n ja Jyväskylän yliopiston järjestämän tutkijatapaamisen teemana on ”Oppiminen, luovuus ja tunteet aikuisuuden elämänkentillä”. Tilaisuuden pääpuhujina ovat professori Päivi Tynjälä Jyväskylän yliopistosta ja psykologi, kirjailija, valmentaja PsM Jarkko Rantanen Tunneakatemiasta.

Tutkijatapaamisen osallistujia on yli 200. Ohjelma on jaettu kolmeen teemaryhmäsarjaan ja 13 eri aihealueen teemaryhmiin. Kukin teemaryhmä koostuu 3-4 esityksestä, jotka on koottu abstraktikirjaksi Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuran verkkosivuille.

Mäntynen esittee Tunteet, oppiminen ja toimijuus –teemaryhmässä osallisuuskokemuksen rakentumista. Mäntysen tapaustutkimuksen opettajat eivät kokeneet olevansa osallisia koulun strategiatyössä. Negatiiviset tunnekokemukset estivät osallisuutta. Tutkijatapaamisessa todettiin tunteiden yhteys toimijuuden syntymiseen ja sitä kautta mm. oppimisen ja strategioiden tuloksellisuuteen.

Tutkijatapaaminen tuottaa kattavan läpileikkauksen käynnissä olevista tutkimushankkeista ja tuoreimmista tutkimustuloksista ja niiden hyödyntämisestä sekä tarjoaa erinomaisia verkostoitumismahdollisuuksia.

Hankkeen vastuuhenkilö

Milja Mäntynen

Tiedote

Tunteet jylläävät, varsinkin töissä

1.3.2016

Kasvatustieteiden maisteri Milja Mäntynen varmistui aikuiskasvatuksen tutkijatapaamisessa siitä, että tunteet ovat työelämässä keskeisiä. On jo paljon tutkimustietoa siitä, että hyvinvoiva työntekijä on myös tuottava työntekijä.
 
Tunteiden osuutta työelämässä on väheksytty, mutta Mäntysen mukaan tunteet nousevat hyvinvoinnissa keskeisiksi. Mäntynen sanoo monien tutkimustulosten osoittavan, kuinka tunteet ovat yhteydessä toimijuuden syntymiseen sekä sitä kautta oppimisen ja strategioiden tuloksellisuuteen.

Tutkijatapaamisen järjestivät Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ja Jyväskylän yliopisto Jyväskylän Ruusupuistossa 18.–19. helmikuuta 2016. Osallistujia oli yli 200. Esitykset on koottu abstraktikirjaksi Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuran verkkosivuille.

Mäntynen oli saanut esityksen pitämistä varten Työsuojelurahaston matkastipendin. Esitys perustui pääosin hänen väitöstutkimukseensa Opettajan osallisuus strategiaprosessissa – tapaustutkimus laatupalkitusta ala-asteen koulusta.

Mäntynen osoittaa, että tapauskoulun opettajat eivät kokeneet täyttä osallisuutta koulunsa strategiaprosessissa. Osallistaminen ei takaa osallisuutta. Osallisuuden pääesteiksi nousivat kielteiset tunnekokemukset, joita syntyi muun muassa vaikean strategiakielen, toimimattomien kokousten ja puuttuvien tunnetaitojen vuoksi.

Mäntysen väitöstilaisuus on Tampereen yliopistossa 17. kesäkuuta 2016.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Julkaisu

Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen 18.-19.2.2016. Oppiminen, luovuus ja tunteet aikuisuuden elämänkentillä. Abstraktit. Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ja Jyväskylän yliopisto. 149 sivua. Avaa