TUNTO2 – Tunnetoimijuus strategian toteuttamisen tukena

Hanketiedot

Hankenumero
200364

Hakija
Aalto-korkeakoulusäätiö sr

Toteuttaja
Aalto-korkeakoulusäätiö sr

Lisätietoja
Heini Ikävalko
heini.ikavalko@aalto.fi

Toteutusaika
1.1.2021 - 30.6.2023

Työsuojelurahaston päätös
1.12.2020
140 000 euroa

Kokonaiskustannukset
188 003 euroa

Tiivistelmä

Hankkeessa kehitetään strategian toteuttamista tunnetoimijuuden ja tunneilmaston kautta. Hanke jatkaa tunnetoimijuuden käsitteen kehittämistä ja yhdistää sen organisaatioiden käytännössä tärkeään strategian toteuttamisen teemaan. Hanke toteutetaan interventiokontekstissa, jossa organisaatioiden jäseniä tuetaan tunnetaitointerventiolla. Intervention aikana ja jälkeen tutkitaan tunnetoimijuuden kehittymistä ja sen yhteyksiä strategian toteuttamiseen ja työpaikan tunneilmaston kehittymiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heini Ikävalko