Tuotantolaitosten toimistojen ja valvomoiden sisäympäristö, työntekijöiden kokemukset ja toimintatavat sisäympäristöasioissa (TUTOVA)

Hanketiedot

Hankenumero
220260

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Sirpa Rautiala
sirpa.rautiala@ttl.fi

Toteutusaika
1.1.2023 - 31.1.2025

Työsuojelurahaston päätös
29.11.2022
115 000 euroa

Kokonaiskustannukset
199 100 euroa

Tiivistelmä

Teollisuudessa ja Työterveyslaitoksen palvelutoiminnassa on tunnistettu tarve selvittää ja kehittää tuotantolaitosten toimistojen ja valvomoiden sisäympäristöä ja toimintatapoja sisäympäristöasioissa. Tämä hanke tuottaa puuttuvaa tietoa, ohjeistusta ja malleja. Hanke sisältää sisäilma- ja työhygieenisiä selvityksiä, käyttäjäkyselyn ja työntekijöiden haastatteluja. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää työntekijöiden työhyvinvoinnin kehittämisessä ja työympäristöselvitysten laadun parantamisessa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sirpa Rautiala