Tuottavuuden kehittämisen esteet pk-yrityksissä

Hanketiedot

Hankenumero
116017

Hakija
Tero Rantala

Toteuttaja
Tero Rantala

Lisätietoja
Tero Rantala
tero.rantala@lut.fi

Toteutusaika
22.2.2016 - 1.3.2016

Työsuojelurahaston päätös
19.2.2016
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 722 euroa

Tulokset valmistuneet
1.3.2016

Tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on osallistua konferenssiin ”Nineteenth International Working Seminar on Production Economics” joka järjestetään Innsbruckissa Itävallassa 22.-26.2.2016

Hankkeessa esitellään Työsuojelurahaston aiemmin rahoittaman tutkimushankkeen ”Tuottavuuden kehittämisen esteet pk-yrityksissä” tuloksia.

Hankkeessa esiteltävät tulokset julkaistaan konferenssipaperissa ”Evolution of obstacles restraining productivity improvement” joka on luettavissa konferenssin proceedings-sarjassa. Julkaisua on tarkoitus jalostaa ja lähettää edelleen arviointiprosessiin International Journal of Production Economicsiin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tero Rantala

Tiedote

Isot sivukulut estävät tuottavuutta

1.3.2016

Merkittävin tuottavuuden kehittämisen este yritysten mielestä on
edelleen palkan sivukulujen suuruus, todetaan tuotantotalouden
tutkimuksessa.

Tutkija
Tero Rantalan kyselytutkimuksen mukaan
merkittävämpien tuottavuusesteiden painopiste on siirtynyt
sisäisistä tuottavuusesteistä ulkoisiin. Rantalan tutkimus on
Tuottavuuden kehittämisen esteet pk-yrityksissä, ja siinä verrataan
yritysten tilannetta vuoden 1997 tilanteeseen.

Tampereen teknillisen yliopiston tutkimuksen mukaan yrityksissä
koetaan myös osaamisen puutetta. Vuonna 1997 useimmat
merkittävimmistä tuottavuusesteistä liittyivät yritysten resurssien
niukkuuteen, kun taas vuonna 2014 nousi esiin osaamisen
puute. Lisäksi johdon osaaminen koettiin puutteelliseksi.
Vuonna 2014 esimiesten osaamisen ja koulutuksen puutteet nousivat
koko tutkimuksen merkittävimmäksi sisäiseksi tuottavuusesteeksi
selkeästi ohi aiemmin haasteena olleen työntekijöiden osaamisen
puutteiden.

Rantala esitteli tutkimustaan kansainvälisessä
kongressissa  Insbruckissa Itävallassa helmikuussa 2016.
Nineteenth International Working Seminar on Production Economics
oli yhdeksästoista konferenssi ja se kokosi yhteen
maailmanlaajuisesti tuotantotalouden ja kauppatieteen alan
tutkijoita, joiden tutkimusintressit ja – aihepiirit liittyvät
tuottavuuteen eri konteksteissa.

Konferensssa löytyy tietoa verkosta osoitteesta
http://isir.hu/nineteenth-international-working-seminar-on-production-economics/.
 

Työsuojelurahasto on tukenut Rantalan osallistumista kongressiin
matkastipendillä.

 

Toimittaja
Terhi Friman