Tuottavuutta työhyvinvoinnin johtamisella luotto- ja perintäalalla

Hanketiedot

Hankenumero
116091

Hakija
Lindorff Oy

Toteuttaja
Lindorff Oy

Lisätietoja
Heini Ylä-Himanka
heini.yla-himanka@lindorff.com

Toteutusaika
1.3.2016 - 15.9.2018

Työsuojelurahaston päätös
7.3.2016
18 000 euroa

Kokonaiskustannukset
36 000 euroa

Tulokset valmistuneet
15.9.2018

Tiivistelmä

Lindorff on johtava asiakas- ja luottosuhteisiin keskittyvien palvelujen tarjoaja Suomessa ja Euroopassa. Yritys huolehtii yritysten ja yhteisöjen palvelukumppanina luotollisiin asiakkuuksiin liittyvistä toiminnoista ja tuottaa luotonhallinnan ja maksamisen palveluja luottopäätöksistä laskutukseen, perintään ja saatavien ostoon. Lindorffin palveluksessa Suomessa on 450 asiakaspalvelun, myynnin ja taloushallinnon ammattilaista. Lindorffin toimipisteet sijaitsevat Turussa, Helsingissä ja Lahdessa. Hankkeessa on mukana Lindorffin Turun toimipiste.

Lindorff on panostanut paljon esimiesten koulutukseen ja tukeen. Koko henkilöstölle tarjotaan täydennyskoulutusta Lindorff Academyn kautta. Lindorffin tavoitteen on sairauspoissaolojen vähentäminen yhdellä päivällä per henkilö. Eniten sairauspoissaoloja aiheuttavat tuki- ja liikuntaelinvaivat sekä mielenterveyteen liittyvät asiat. Tämän hankkeen kautta Lindorff haluaa kohdistaa kehitystoimenpiteitä laajemmin ja kohdistetummin työolojen parantamiseen riskinarvioinnin perusteella.

Työterveyshuollon kanssa tehtävää yhteistyötä tarkennetaan siten, että työterveyshuollon palvelut kohdistuvat selkeämmin yrityksen tarpeisiin.

Hankkeella vaikutetaan työolojen kehittämiseen, työhyvinvointikokonaisuuden haltuunottoon ja sen määrätietoiseen johtamiseen yrityksessä osana liiketoimintaa sekä uudenlaisen työhyvinvointikulttuurin luomiseen. Hankkeessa kehitetään uudenlaista johtamista ja mittaristoa yritysjohdon apuvälineeksi tukemaan työkyvyn ylläpitämistä, tuottavuuden paranemista ja sairauspoissaolojen kustannusten vähenemistä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heini Ylä-Himanka

Tiedote

Luotto- ja perintäyrityksen työ kevyemmäksi

15.9.2018

Luotonhallinnan ja maksamisen palveluyritys Lindorff Oyn kehittämishanke edisti yrityksen henkilöstön työhyvinvointia moninaisesti parina vuotena. Työsuojelurahaston myöntämä rahoitus mahdollisti Lindorffille ulkopuolisten asiantuntijoiden tuen, jolla korjattiin havaittuja ongelmia. Kehittämisasiantuntijoina toimivat Oy Wellbeing at Work Finland Ltd AB:n (WbW) dosentit Paula Naumanen ja Jyrki Liesivuori.

Loppuraportin mukaan Lindorffin Turun ja Lahden tiimeissä paranivat niin toiminta, ilmapiiri kuin avoimuus; kielteisyys väheni ja työn häiriötekijöitä saatiin poistettua. Esimiesten tukeen ja tiimien yhteistoimintaan satsattiin aiempaa enemmän. Viestinnän järjestelmällisyyttä saatiin parannettua.

Lindorff työllistää Suomessa noin 450 henkilöä. Yritys on toiminut Suomessa vuodesta 1966.

Työhyvinvointi mittariin

Lindorffiin rakennettiin työhyvinvointimittaristo, joka koostui yritykselle keskeisistä tunnusluvuista. WbW teki graafipohjat, joihin Lindorff sijoittaa tunnuslukunsa. Näin Lindorff saa kuvan kunkin tunnusluvan kehityssuunnasta.

Lisäksi WbW valmisti sairauspoissaolojen, työkyvyn hallinnan, ikäjohtamisen sekä korvaavan ja kevennetyn työn malleista aineistoa, jota Lindorffissa voi hyödyntää jatkossa. WbW teki myös tunnistuslistan varhaisen osatyökyvyttömyyden merkeistä.

Hankeaikana palkattiin muutamia henkilöitä tasaamaan työkuormitusta.

Tuki täsmäkohteisiin

Hankeaikana Lindorffin monet muutokset heijastuivat henkilöstöön, mutta muutokset koettiin tiimeissä hyvin eri tavoin. Hankkeessa keskityttiin tukemaan niitä tiimejä, joiden työn sujuvuudessa, työyhteisön toiminnassa ja esimiestyössä havaittiin eniten haasteita.

Turun yksiköstä eli Lindorffin pääkonttorista valittiin tiimit, joilta selvitettiin työn häiriötekijöitä ja kehittämistarpeita sekä selvityksen perusteella toteutettiin toimenpiteitä. Tiimeille järjestettiin koulutuksia ja työpajoja itsensä johtamisesta, stressin hallinnasta ja muutoksessa elämisestä.

Sama koulutus kuin Turussa järjestettiin myös Lahden yksikön henkilöstölle. Lisäksi Lahdessa arvioitiin henkilöstön henkinen kuormitus.

WbW varmisti työterveyshuollon kilpailuttamisessa, että Lindorffille hankitaan sopivat työterveyshuollon palvelut.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Heini Ylä-Himanka, Paula Naumanen ja Jyrki Liesivuori: T Avaa

. Työsuojelurahaston rahoittaman hankkeen (nro 116091) 1.3.2016–15.9.2018 loppuraportti. Lindorff ja WbW. Syyskuu 2018. Kuusi sivua.