Turvallinen ja toimiva työympäristö uuteen konepajaan

Hanketiedot

Hankenumero
113284

Hakija
Bilfinger Industrial Services Finland Oy

Toteuttaja
Bilfinger Industrial Services Finland Oy

Lisätietoja
Aimo Elonen
aimo.elonen@bilfinger.com

Toteutusaika
1.9.2013 - 30.9.2014

Työsuojelurahaston päätös
27.9.2013
18 900 euroa

Kokonaiskustannukset
37 813 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2014

Tiivistelmä

Bilfinger Industrial Services Finland Oy aloittaa uuden konepajahallin ja toimistotilojen rakentamisen syksyllä 2013. Rakennuksen ja tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa on tavoitteena työympäristö, jossa ei ole merkittäviä henkilökunnan terveyttä vaarantavia riskitekijöitä. Työympäristöhanke toteutetaan yhteistyössä yrityksen johdon, työsuojeluorganisaation, työympäristökonsultin, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja laitevalmistajien yhteistyönä.

Konepajassa tehdään teräsrakenteiden ja -putkien hitsaus- ja asennustöitä, joiden yhteydessä syntyy mm. hitsaushuuruja ja hiontapölyjä. Työskentelypaikkojen sijoittelu suunnitellaan sujuvan tuotannon ja työturvallisuuden lähtökohdista. Altistumista hengitysilman epäpuhtauksille vähennetään tehokkaalla ilmanvaihdolla, kohdepoistoilla ja muulla torjuntatekniikalla.

Työskentelypaikkojen sijoittaminen halliin on vaativa tehtävä tuotannossa tapahtuvien muutosten vuoksi, mutta tärkeää mm. ilmanvaihdon ja valaistuksen suunnittelun perustaksi. Työturvallisuudesta ja -terveydestä huolehtiminen edellyttää joustavia riskitekijöiden torjuntakeinoja muuttuvassa työympäristössä. Koneiden ja laitteiden hankinnassa panostetaan koneturvallisuuteen, ergonomiaan sekä melualtistuksen minimointiin.

Työympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään Työsuojelurahaston tuella tehtyjen työympäristöhankkeiden tuloksia. Konepajassa tuotanto alkaa syksyllä 2014 ja hankkeen loppuraportti valmistuu todentamismittausten jälkeen vuonna 2014.

Hankkeen vastuuhenkilö

Aimo Elonen

Tiedote

Hyvä työympäristö uuteen konepajaan

30.9.2014

Turvallisen, toimivan ja viihtyisän työympäristön vaatimukset
ohjasivat Bilfinger Industrial  Services Finland Oy:n uuden
konepajan suunnittelua ja rakentamista.

Työympäristön kehittämishanke toteutettiin Bilfingerin johdon,
työsuojeluorganisaation, LVISA-suunnittelijoiden, urakoitsijoiden
ja laitevalmistajien yhteistyönä. Hankkeen toteuttaja
työympäristöasiantuntija
Hannu Syväoja osallistui kaikkiin suunnittelu- ja
työmaakokouksiin.

Projektissa kuultiin myös Etelä-Suomen aluehallintovirastosta
työsuojelutarkastajaa viranomaisnäkökulman varmistamiseksi.

Työsuojelurahasto tuki hanketta kehittämisavustuksella. Uusi
konepaja ja toimistotilat otettiin käyttöön Porvoossa syksyllä
2014.

Kokemus- ja tutkimustietoa hyödynnettiin

Konepajassa valmistetaan putkisto- ja teräsrakenteita, jotka
myös asennetaan asiakasyrityksiin. Valmistuksessa käytetään lähinnä
seostamatonta terästä – ruostumatonta ja haponkestävää terästä vain
satunnaisesti.

Työntekijät altistuvat konepajassa epäpuhtauksille ja melulle,
joita aiheuttavat hitsaus sekä metallin hionta ja muu työstö.

Työturvallisuuslaki, rakentamismääräykset, standardit ja ohjeet,
tutkimustulokset ja ennen kaikkea kokemukset vastaavanlaisista
hankkeista ohjasivat tavoitteiden asettelua ja työympäristön
rakentamista.

Konepajan suunnitteluryhmä esimerkiksi tutustui Forssan
Asentajat Oy:n konepajaan, jonka rakentamisessa niin ikään oli
pureuduttu työympäristötekijöihin Työsuojelurahaston tuella (TSR
108136) ja jossa Hannu Syväoja oli toiminut
työympäristöasiantuntijana.

Tavoitetasot asetettiin ilman epäpuhtauksille, epäpuhtauksien
torjuntatekniikalle (ilmanvaihto, kohdepoistot, työmenetelmät),
lämpöoloille, melulle ja valaistukselle.

Kaikkia tavoitteita ei saavutettu

Työympäristöhankkeen suunnitelma toteutui lähes sellaisenaan,
mutta kaikkia tavoitteita ei saavutettu lähinnä
kustannussyistä.

Ilmanvaihdon ja kohdepoistojen osalta tulos tyydytti, vaikka
epäpuhtauspitoisuudet tuotantohallissa ylittivät tavoitetason.

Lämpöolotavoitteiden saavuttaminen on lopullisesti arvioitavissa
ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmän kesä- ja talvikauden säätöjen
jälkeen.

Melualtistus, kuten lähes aina konepajoissa, ylitti tavoitearvon
ja melun toiminta-arvot, mikä jatkossa edellyttää
meluntorjuntatekniikan kehittämistä.

Tuotantohallin valaistustaso alitti tavoitetason mutta
toimistotiloissa taso pääsääntöisesti saavutettiin.

Myönteiset vaikutukset työyhteisöön

Hankkeen vaikutukset työyhteisön toimintaan ovat olleet
myönteiset. Konepaja pidetään siistinä, ja kohdepoistoja käytetään
aktiivisesti.

Myös parannusehdotuksia ja turvallisuusaloitteita on tehty
huomattavasti enemmän uudessa hallissa. Työyhteisö on ottanut uuden
konepajan käyttöönsä hyvässä yhteishengessä, ja kaikille on annettu
mahdollisuus parantaa konepajan toimivuutta.

 

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Syväoja Hannu. Turvallinen ja toimiva työympäristö uuteen konepajaan. Loppuraportti 24.4.2015. Bilfinger Industrial Services Finland Oy Avaa