Turvallinen pylväskenkä (TPT-projekti) protomallin kehittäminen

Hanketiedot

Hankenumero
110287

Hakija
Palmionet Oy

Toteuttaja
Palmionet Oy

Lisätietoja
Matti Pölönen
matti.polonen@palmionet.fi

Toteutusaika
1.8.2010 - 31.12.2010

Työsuojelurahaston päätös
2.6.2010
10 000 euroa

Kokonaiskustannukset
20 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2010

Tiivistelmä

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan uusi pylväskenkämalli, joka on turvallinen, luja, kevyt, säädettävä ja käyttäjäystävällinen. Uudelle kenkämallille on jo aiemmin myönnetty hyödyllisyysmallisuoja.
Hankkeen tavoitteena on luoda konkreettinen 3D malli, jonka pohjalta voidaan kehittää prototyyppi ja edelleen tuotantoon soveltuva uusi pylväskenkämalli.

Suunnittelun ja 3D mallinnuksen menetelmistä ja toteutuksesta vastaa 5D suunnittelutoimisto, joka on samalla hankkeen valittu toteuttaja.

Hankkeen vastuuhenkilö

Matti Pölönen

Tiedote

Kengillä turvaa pylvästyöhön

31.12.2010

Työsuojelurahaston tukemassa hankkeessa on syntynyt
kokeiluversio uudesta, aiempaa turvallisemmasta pylväskengästä.

Suunnittelu- ja kehitystyötä jatketaan edelleen. Pylväskengän
ominaisuuksilta haetaan muun muassa lujuutta, keveyttä,
säädettävyyttä ja käyttäjäystävällisyyttä.

Pylväskengän kokeiluversion yhtenä lähtökohtana oli TSR:n
aiemmin tukema hanke: Pylväskenkien turvallisuus
tapaturmatilanteessa (103073). Siinä Työterveyslaitos 2000-luvun
puolivälissä selvitti tavallisimpia pylvästyöonnettomuuksia ja
niiden torjuntamahdollisuuksia. Samalla se tarkasteli nykyisen
kenkämallin ominaisuuksia.

Tuolloin tuotekehitykselle nähtiin tarvetta, sillä nykyiset
pylväskengät ovat materiaaliltaan raskaita. Niiden malli on
peräisin 1950-1960-luvulta eivätkä ne esimerkiksi suojaa taaksepäin
kaatumiselta. Lisäksi kenkien hihnojen ja solkien käytettävyys
kaipaa parantelua.

Tapaturma sattuu pylvästyössä tavallisesti niin, että tukiköyden
tai -vyön kiinnityksen petettyä kiipeäjä kaatuu taaksepäin.
Aiemmassa raportissa todettiin, että roikunta-asennosta on
mahdollista nousta, jos kiipeäjä on hyväkuntoinen ja jos kengät
tukevat sääriä siten, etteivät ne pääse taipumaan pystyasennosta
taakse.

Uudella suunnittelulla pyritään parantamaan merkittävästi sekä
työergonomiaa että kengän turvallisuutta myös
onnettomuustilanteessa. 

Toimittaja
Päivi Haavisto