Turvallisesti etänä – työhyvinvointi ja sen johtaminen etätyössä

Hanketiedot

Hankenumero
200392

Hakija
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Toteuttaja
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Lisätietoja
Anne Mäkikangas
anne.makikangas@tuni.fi

Toteutusaika
1.1.2021 - 31.12.2022

Työsuojelurahaston päätös
1.12.2020
120 000 euroa

Kokonaiskustannukset
185 271 euroa

Tiivistelmä

Hankkeessa tutkitaan intensiivisten pitkittäisaineistojen ja laajojen poikkileikkausaineistojen avulla työntekijöiden ja esihenkilöiden kokemuksia koronapandemian aikaisesta etätyöstä ja kartoitetaan tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet työhyvinvointiin ja henkiseen työturvallisuuteen. Erityisenä tavoitteena on tuottaa ajankohtaista ja käytännössä hyödynnettävää tietoa etätyön johtamisesta psykososiaalisen turvallisuusilmapiirin avulla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anne Mäkikangas