Turvalliset ja tuottavat työtavat Lameco LHT Oy:llä

Hanketiedot

Hankenumero
115056

Hakija
Lameco LHT Oy

Toteuttaja
Lameco LHT Oy

Lisätietoja
Ismo Rautiainen
ismo.rautiainen@lamecolht.fi

Toteutusaika
1.2.2015 - 31.12.2017

Työsuojelurahaston päätös
6.2.2015
20 000 euroa

Kokonaiskustannukset
40 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2017

Tiivistelmä

Lameco LHT Oy:n kehittämishankkeen tavoitteena on parantaa työergonomiaa ja tuottavuutta sekä työhyvinvointia ratkaisemalla työturvallisuuteen ja ammattitaitoon liittyviä ongelmia yrityksen yksiköissä.

Raskaiden puuaihioiden ja tuotteiden työtapojen ja työmenetelmien järkeistämisen tavoitteena on poistaa työturvallisuus- ja ergonomiahaittoja (nostotyöt ja raskaiden taakkojen kanssa työskentely), joista yritykselle on koitunut läheltä piti -tilanteita sekä laatuongelmia.
Kehittämishankkeella halutaan nostaa esille syntynyttä hiljaista tietoa, luoda yhdessä asiantuntijoiden, yritysjohdon ja työntekijöiden kanssa uusia toimintamalleja yrityksen sisälle, joilla turvataan työntekijöiden ammattitaito, työn laatu ja sujuvuus.

TTS Kehitys Oy:n asiantuntijat käyttävät hankkeessa työntutkimuksen eri menetelmiä.

Hanke toteutetaan vuoden 2015 aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Ismo Rautiainen