Turvallisuuden hallinnan integroitu johtaminen Seveso-laitoksilla (Safera)

Hanketiedot

Hankenumero
180069

Hakija
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Toteuttaja
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Lisätietoja
Marja Ylönen
marja.ylonen@vtt.fi

Toteutusaika
1.1.2019 - 28.2.2021

Työsuojelurahaston päätös
23.10.2018
100 800 euroa

Kokonaiskustannukset
226 758 euroa

Tiivistelmä

Automaation ja digitalisaation lisääntyminen prosessiteollisuudessa sekä tietoverkkojen lisääntyvä käyttö yhteiskunnassa kasvattavat kyberuhkia ja pakottavat prosessiteollisuuden organisaatiot varautumaan näihin uhkiin. Usein organisaatioissa safety ja security -turvallisuudet ovat eri yksiköiden hallinnassa. Lisäksi security- ja kyberuhkiin liittyvä tietoisuus ei prosessiteollisuudessa ole aina riittävää. Uudessa turvallisuustilanteessa turvallisuuksien hallinta tulisi integroida paremmin. Tutkimuksen tavoitteena on löytää ratkaisuja turvallisuusuhkien parempaan hallintaan ja tarkastella miten digitalisaation vaikutukset prosessiteollisuuslaitosten turvallisuuteen on ymmärretty ja tunnistettu. Tutkimusaineisto koostuu tutkimuskirjallisuudesta koskien integroitua safety- ja security -turvallisuuksien hallintaa sekä tutkimuksista koskien tietoisuutta security- ja kyberturvallisuusuhista. Aineisto sisältää tapaustutkimukset teemahaastatteluineen prosessiteollisuuden organisaatioiden eri tasoilta, kyselytutkimuksen kyberuhista sekä onnettomuustutkintaraportit. Menetelmät koostuvat monipuolisesti sekä laadullisista, tilastollisista ja riskianalyysiin sekä skenaarioanalyysiin liittyvistä menetelmistä. Tulokset auttavat kehittämään turvallisuutta työpaikoilla, esimerkiksi arvioimaan uusin työvälinein security-uhkia ja haavoittuvuuksia sekä kohdentamaan turvallisuusparannuksia oikein. Tulokset tukevat myös safety – ja security -turvallisuuksien integroimista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marja Ylönen