Turvallisuuden roadmap – strategiasta läpimurtoon

Hanketiedot

Hankenumero
110458

Hakija
Premix Oy

Toteuttaja
Premix Oy

Lisätietoja
Hannele Kuusela
hannele.kuusela@premixgroup.com

Toteutusaika
15.12.2010 - 31.3.2014

Työsuojelurahaston päätös
31.1.2011
24 000 euroa

Kokonaiskustannukset
48 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.3.2014

Tiivistelmä

Premix Oy on 1980 perustettu suomalainen, perheomisteinen pk-yritys, jonka toimipiste ja tuotantolaitos sijaitsevat Rajamäellä. Premix kehittää ja valmistaa sähköä johtavia muoviseoksia, joita se myy ja markkinoi maailmanlaajuisesti elektroniikka-, auto-, kemian- ja lääketeollisuuden sovellutuksiin. Yrityksen päämarkkinat ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa.

TAVOITTEET
Turvallisuuden Roadmap-hankkeen tavoitteena Premixillä on työturvallisuustietoisuuden ja -kulttuurin kohottaminen ja juurruttaminen koko henkilöstöön sekä kaikkiin toimintojemme vaiheisiin. Kulttuurimuutoksen kautta luomme edellytykset myös henkilökunnan työhyvinvoinnin parantamiseen sekä yhtiön taloudellisen kilpailukyvyn turvaamiseen. Haluamme olla tulevaisuudessa hyvä ja turvallinen työpaikka koko henkilökunnallemme.

MENETELMÄT
Alkukartoitus, haastattelut, kulttuurikysely ja Elmeri-menetelmä koko henkilöstölle. Kartoitusten tulosten pohjalta rakennetaan ensimmäiset tavoiteasetannat ja määritellään toimenpiteet mittareineen. Nämä luovat osaltaan pohjan myös hankkeen laajempaan, konseptuaaliseen tiekarttaan.

MILLOIN TULOKSET OVAT KÄYTETTÄVISSÄ
RoadMap-hankkeen tuloksia on käytettävissä yhtiökohtaiseen välitarkasteluun jo keväällä 2012 ja lopullisemmin 2014.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hannele Kuusela

Tiedote

Roadmap paransi työtapoja ja lisäsi yhdessä tekemistä

31.3.2014

– Roadmap oli meillä osallistava hanke. Ihmiset ymmärtävät, että
jokainen voi vaikuttaa ja tehdä asioita turvallisuuden eteen.
Uskalletaan sanoa ja siitä vielä palkitaan, Premix Oy:n
tuotantojohtaja
Hannele Kuusela kertoo kolmivuotisen hankkeen
hyödyistä. Työsuojelurahasto tuki hanketta kehittämisavustuksella.

 

Premix Oy on 1980 perustettu suomalainen perheyritys.
Tuotantolaitos sijaitsee Rajamäellä, jossa on noin 60 työntekijää.
 Myyntikonttori on Saksassa ja kaksi osakkuusyhtiötä Kiinassa.

 

Premix on muovituoteteollisuuden raaka-ainetoimittaja. Se kehittää
ja valmistaa sähköä johtavia muoviseoksia, joita se myy ja
markkinoi  maailmanlaajuisesti elektroniikka-, auto-, kemian-
ja lääketeollisuuden sovellutuksiin. Yrityksen päämarkkinat ovat
Keski-Euroopassa.

 

Ahtaus, trukkiliikenne, kuumuus ja melu tuovat
vaaranpaikkoja


 

Premix on laajentunut vuosien kuluessa, ja varasto- ja
tuotantotilat ovat käyneet ahtaiksi. Trukkiliikenteessä ja –n
ostoissa on oltava tarkkana.

 

Kun raaka-aineista tehdään kompaundia, muovisekoitetta, jossa on
muovia ja pölyäviä lisäaineita, pölyiltä on suojauduttava. Muovin
sulamislämpötilat ovat reilut 200 astetta, eli kahdeksan
tuotantokonetta toimivat korkeissa lämpötiloissa ja aiheuttavat
kovaa melua, joten melulta ja lämmöltä on suojauduttava. Suoja-asut
ovat välttämättömät.

 

Johto halusi parantaa työturvallisuutta

 

Premix Oy lähti mukaan Roadmap-hankkeeseen, koska silloinen
toimitusjohtaja halusi parantaa työturvallisuutta. – Hän oli
kuullut hankkeesta ja otimme yhteyttä
Ilkka Sorsaan. Myös nykyinen johto on ollut
hankkeen takana, Kuusela kertoo.

 

Premixillä toimi lakisääteinen työsuojelutoimikunta, ja lisäksi
oli käytössä mittareita. – Suojaimista oli ohjeet, mutta silti oli
yleistä, että suojaimia pidettiin, jos niiden käyttöä valvottiin.
Halusimme saada ihmiset ajattelemaan omaa turvallisuuttaan ja
parannusta työturvallisuuskulttuuriin. Asenteet eivät muutu
nopeasti, joten kolmen vuoden hanke oli meille hyvä.

 

Konkreettiset  kohteet muuttavat asenteita
tehokkaimmin


 

Turvallisuuden lähtötilanne katsottiin alussa käyttäen mittareita
Elmeri+ ja 3T Kulttuurimittari sekä Ilkka Sorsan
haastatteluilla. Niiden perusteella saatiin yhteensä 15 tutkijoiden
ja työntekijöiden havainnoimaa kehityskohdetta.

 

– Jotta saamme ihmiset mukaan ja kulttuuria muutettua,
kehityskohteiden tuli olla konkreettisia. Varastohallinnon ja
työkalujen järjestyksen parantaminen, siisteys ja järjestys eri
työpisteissä, jäteastioiden merkintä. Kemikaaliturvallisuuteen
liittyvien käyttöturvatiedotteiden on oltava saatavilla, Hannele
Kuusela luettelee.

 

Uusina tulivat nostopöydät raaka-ainetasolle. Kun lava nostetaan
omalle työskentelykorkeudelle, voidaan työskennellä seisaaltaan ja
säästää selkää.

 

Työsuojelutoimikunnan jäsenistä kehitysryhmien
vetäjiä


 

Työsuojelutoimikunnan rooli oli aiemmin virallinen ja kokoukset
etenivät totutulla tavalla. Hankkeen aikana rooli muuttui
aktiiviseksi ja osallistuvaksi, ja toimikunnan jäsenet ovat nyt
kehitysryhmien vetäjiä. Toimikunta kokoontuu nykyään huomattavasti
aiempaa useammin.

 

Alussa hankkeet eivät edenneet, koska ryhmien vetäjät muiden
lailla tekevät vuorotyötä. – Ilkka Sorsan kanssa keskusteltiin ja
päätettiin ottaa vielä pienempiä ja konkreettisempia hankkeita.
Kukaan ei tee työturvallisuutta päätyönään.

 

Työntekijät tuovat esille aiempaa enemmän turvallisuushavaintoja,
ja kehityskohteita eivät enää esitä vain esimiehet. Premixilla oli
aloitekampanja, jossa Roadmapin myötä on yhä enemmän
turvallisuusasioita.

 

– Meillä on kehitysryhmiä. Osallistuminen on lisääntynyt ja sitä
kautta myös työsuojelulliset asiat. Yhä useammat työntekijät
miettivät omaa ja työkaverin työturvallisuutta eivätkä
valvontaa.  Osa on aina helpommin asioiden takana ja osaa on
osallistettava, mutta aktiivisuuden keskiarvo on lisääntynyt,
Hannele Kuusela kertoo.

 

– Nyt ihmiset tuovat aloitteita ja saavat aloitepalkkion hyvästä
aloitteesta. Jos tulee säästöjä, korvausta voi saada enemmänkin.

 

Toisin kuin ennen, nykyään myös Premixin johtoryhmässä käsitellään
työturvallisuusasioita, ja johto hyväksyy työturvallisuushankkeet.
Tehtaalla järjestetään turvallisuus- ja
laatuindeksikierroksia,  joissa johto on mukana. – Johto näkyy
tehtaalla.

 

Verkostoseminaarista ja konsultilta sai apua ja
tukea


 

Hannele Kuuselan mielestä tammikuiset kolme verkostoseminaaria
kolmen vuoden aikana olivat antoisia, kun seitsemän
Roadmap-hankkeessa olleen yrityksen edustajat tapasivat.
Samanlaisia ongelmia, uudenlaisia ratkaisuja.  – Oli
mielenkiintoista kuulla, miten muilla oli mennyt. Erityisen
kiinnostavaa oli seurata yritystä, jonka osti hankkeen aikana
työturvallisuuslähtöinen kansainvälinen yritys. Turvallisuusasiat
lähtivät vyörymään eteenpäin.

 

Roadmap-konsultti Ilkka Sorsa koulutti Premixin työntekijät,
toimihenkilöt ja johdon.  – Ilkka Sorsan sanoin:
työturvallisuus rämettyy, ellei sitä kehitetä koko ajan. Työ ei
lopu ikinä, mutta työntekijöiden osallistuminen oman
työympäristönsä turvallisuuteen palkitsee, Hannele Kuusela
sanoo.

Toimittaja
Tarja Liuha

Aineisto

Tiekartta työturvallisuuteen. https://www.tsr.fi/tsr-kanava/kanava/-/view/31865

-video TSR-kanavalla