Turvallisuuden roadmap – strategiasta läpimurtoon

Hanketiedot

Hankenumero
110459

Hakija
Sulzer Pumps Finland Oy

Toteuttaja
Sulzer Pumps Finland Oy

Lisätietoja
Matti Haarala
matti.haarala@sulzer.com

Toteutusaika
15.12.2010 - 31.3.2014

Työsuojelurahaston päätös
31.1.2011
24 000 euroa

Kokonaiskustannukset
48 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.3.2014

Tiivistelmä

Sulzer Pumps Finland Oy on osa sveitsiläistä Sulzer-konsernia ja kuuluu Sulzerin pumppudivisioonaan. Yhtiöllämme on valimo, pumpputehdas sekä varaosa- ja huoltokeskus Kotkassa. Sen lisäksi Mäntässä ja Oulussa on alle kymmenen henkeä työllistävät huoltokeskukset.

Sulzer-konsernissa aloitettiin 2006 hankkeita työturvallisuuden parantamiseksi. Myös Suomen yksiköissä työturvallisuuden tunnusluvut (AFR ja ASR) kehittyivät parempaan suuntaan vuosien 2006 – 2009 välisenä aikana. Vuonna 2010 tilanne kuitenkin tapaturmataajuudessa kääntyi huonompaan suuntaan. Päätimme liittyä hankkeeseen ”Turvallisuuden roadmap – strategiasta läpimurtoon”, jotta löytäisimme entistä tehokkaampia keinoja ja lähestymistapoja työturvallisuustilanteen ja -asenteiden parantamiseksi.

Hankkeen avulla pyrimme aktivoimaan johtoa ja henkilöstöa turvallisuusajattelussa sekä laatimaan yhdessä hankkeen asiantuntijoiden kanssa selkeän kehitysohjelman. Yrityksessämme on vuosittain laadittu työturvallisuuden parantamisohjelma, ja tämän hankkeen tulokset tullaan integroimaan vuosiohjelman toimenpiteiksi.

Menetelmien osalta hanke jakautuu päävaiheisiin nykytilan arviointi, analyysi, toimenpidesuunnitelman laadinta ja suunnitelman toteutus ja toteutusta tukeva valmennus.

Kehityshankkeen lopulliset tulokset ovat saatavilla alkuvuonna 2014 ja yrityskohtaiset väliraportit TSR:n raportointiohjeen mukaisesti.

Hankkeen vastuuhenkilö

Matti Haarala

Tiedote

Tapaturmien väheneminen ilahduttaa eniten

31.3.2014

– Työntekijä tunnistaa työpisteensä vaarat aiempaa paremmin.
Työturvallisuushavainnot lisääntyivät. Tapaturmat vähenivät,
luettelee Sulzer Pumps Finland Oy:n QEHS-päällikkö (Quality
Environment Health and Safety)
Matti Haarala Roadmap-hankkeen tuloksia.
Työsuojelurahasto tuki hanketta.

 

Sulzer Pumps Finland Oy on osa sveitsiläistä Sulzer-konsernia.
Yhtiöllä on 540 työntekijää Suomessa: valimo, pumpputehdas sekä
varaosa- ja huoltokeskus Kotkassa, 500 työntekijää; Mäntässä ja
Oulussa huoltokeskukset; Helsingissä myyntiyksikkö ja Espoossa
tuotekehitysyksikkö.

 

Sulzerilla 2006 aloitetut hankkeet paransivat työturvallisuutta
2006 – 2009, mutta 2010 tapaturmat lisääntyivät. – Käsittelyissä
sormia jää kappaleiden väliin, hionnassa ja koneistuksessa tulee
haavoja, Haarala kuvaa.

 

Eniten Roadmap-hankkeessa ilahduttaakin, että tapaturmat
vähenivät:  Vuoden 2010 21 tapaturmasta 4 – 5:een
vuodessa.  – Sairauspoissaolot ovat meillä vielä kehitysalue.
Pientä kehitystä on, mutta työtä on jäljellä. Varhaisen tuen
mallikin on, mutta siinäkin on tekemistä. Tuki- ja
liikuntaelinvaivat ovat pitkäkestoisia.

 

Matti Haarala kokee hyvin tärkeänä tukena työterveyshuollon. Sen
kanssa yhtiö tekee muun muassa työpaikkaselvityksiä ja saa apua
ergonomiassa. – Terveysasema on lähellä ja työntekijä saa oikeaa
hoitoa mahdollisimman nopeasti, kun joku vaiva on päällä.

 

Kaivattiin tehoa, uusia keinoja ja asenteita

 

Yhtiö lähti mukaan Roadmap-hankkeeseen löytääkseen aiempaa
tehokkaampia tapoja työturvallisuuden ja asenteiden parantamiseksi.

 

Yritys halusi sekä aktivoida johdon ja henkilöstön
turvallisuusajattelua että laatia asiantuntijoiden kanssa
kehitysohjelman. Sulzerilla oli jo tehty vuosittain turvallisuuden
parantamisohjelma.

 

– Vuoden alussa listataan vuosiohjelmaan uudet kehityshankkeet,
priorisoidaan ja valitaan toteutettavat hankkeet.  Roadmapin
myötä meillä oli intensiivinen jakso, ja hankkeen tulokset
integroidaan vuosiohjelmaan konkreettisiksi toimenpiteiksi. Nyt on
enemmän intoa vuosiohjelman toteuttamiseen, Haarala kertoo.

 

Kolmen Roadmap-vuoden aikana Sulzerilla on lisätty keskusteluja
sekä turvallisuus- ja auditointikierroksia. Vaarat koetetaan
tunnistaa ennalta työpisteissä. Yleinen siisteys ja järjestys ovat
parantuneet.

 

Ennakointi ja turvakoulutus aktivoituivat, mutta
asennemuutos vie aikaa


 

Henkilöstön turvallisuuskoulutuksen kasvu, ennakoinnin ja riskien
arvioinnin parantuminen työpisteissä, turvallisuuden entistä
parempi esilläolo keskusteluissa ja kierroksilla, parempi siisteys
ja järjestys ovat jo positiivisia muutoksia. Mutta nekään eivät ole
kohentuneet kuukaudessa tai vuodessa.

 

Matti Haarala pitääkin hyvänä Roadmap-hankeen kolmen vuoden
aikajännettä. Roadmap-hankkeessa oli vuosittainen kysely, josta
nähtiin, miten turvallisuusajattelu kehittyy.

 

Mutta turvallisuus on yksi osa kehitystarvetta. – Meidänhän on
kuitenkin keskityttävä tuotantoon. Välillä tuli kritiikkiä, ettei
kohta ehditä tekemään muuta kuin turvallisuutta. Priorisointia
tarvitaan.

 

Asiantuntijat olivat resurssi

 

Matti Haaralan mielestä asiantuntijoiden merkitys oli huomattava. –
He olivat suorastaan resursseina toteuttamassa asioita, kuten
henkilöstön koulutuksia. Tukihenkilöiden kokemus on ollut tärkeää,
sillä he ovat osanneet ohjata toimenpiteitä oikeisiin kohteisiin.

 

Seitsemän yrityksen verkostossa oli hyvä kuulla muita ja uusia
ideoitakin sai, mutta pääsääntöisesti painittiin samanlaisten
asioiden kanssa. – Enemmänkin koin verkoston vertaistukena. Ei ole
tullut pidettyä paljon yhteyttä, mutta varmasti voi ottaa yhteyttä
myöhemminkin.

 

Johdon sitoutuminen on tärkeää

 

– Yhteinen etu yhtiössä on, että turvallisuus paranee ja
tapaturmien määrä laskee. Samaa venettä soudetaan, joten johdon
sitoutuminen on ollut hyvin tärkeää, Haarala sanoo.

 

Sulzer-konsernissa alkoi oma turvallisen käyttäytymisen ohjelma
2012. Roadmapin myötä Suomen yksiköt saivat hyvän pohjan
konsernitason turvallisuustyölle.

 

– Tapaturmat ja sairauspoissaolot ovat selkeät mittarit, mutta
ennen kaikkea on pyrittävä rakentamaan ja seuraamaan ennakoivia
mittareita. Niille saimme eväitä hankkeessa.

Toimittaja
Tarja Liuha

Aineisto

Tiekartta työturvallisuuteen. https://www.tsr.fi/tsr-kanava/kanava/-/view/31865

-video TSR-kanavalla