Turvallisuuden roadmap – strategiasta läpimurtoon

Hanketiedot

Hankenumero
110461

Hakija
PCAS Finland Oy

Toteuttaja
PCAS Finland Oy

Lisätietoja
Juha Ekman
juha.ekman@pcas.fi

Toteutusaika
15.12.2010 - 31.3.2014

Työsuojelurahaston päätös
31.1.2011
24 000 euroa

Kokonaiskustannukset
48 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.3.2014

Tiivistelmä

Tavoitteet

PCAS Finland Oy:n tavoitteena on Turvallisuuden Roadmap -hankkeen avulla luoda yritykseen ennakoiva yhteistoimintamalliin perustuva turvallisuuskulttuuri, jolloin on realistinen mahdollisuus asettaa tavoitteeksi 0-tapaturmaa. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä mm. työympäristöä, riskienhallintaa, turvallisuuskoulutusta ja turvallisuushavaintojen esiin tuomista sekä yksilön turvallisuusajattelua.

Askel kerrallaan em. osa-alueita kehittämällä saavutetaan välitavoitteita ja kolmen vuoden ohjelman jatkumona mahdollistetaan jatkuvan kehittämisen malli. Välietappina on 0-tapaturmaa, joista seuraa sairauspoissaoloja.

Menetelmät

Alkukartoitus, haastattelut, kulttuurikysely ja Elmeri-menetelmä koko henkilöstölle. Kartoitusten tulosten pohjalta jatketaan mahdollisesti myös muilla menetelmillä. Tulokset käytettävissä 2014.

Hankkeen vastuuhenkilö

Juha Ekman

Tiedote

Turvallisuuskierrokset ovat tärkein anti

31.3.2014

PCAS Finland Oy:n turvallisuus-, terveys- ja ympäristöpäällikkö
Juha Ekman pitää Roadmap-hankkeen tärkeimpänä
antina turvallisuuskierroksia: Jokaisen kuuden osaston vastaava
kiertää kerran kuussa osastonsa tai jonkin toisen osaston
kaavakkeen kanssa ja merkitsee, mitkä asiat turvallisuudessa ovat
kunnossa ja mitkä eivät. Työsuojelurahasto tuki hanketta
kehittämisavustuksella.

 

PCAS Finland Turussa on osa ranskalaista konsernia, jolla on
Ranskassa kolme lääkeaineita valmistavaa tehdasta ja kaksi
hienokemian tehdasta, markkinointi ja myynti sekä yksiköt Kanadassa
ja Yhdysvalloissa. Konserni työllistää noin 900 ihmistä, Turun
tehdas 102.

 

Turussa tutkitaan, kehitetään ja valmistetaan aktiivisia
lääkeaineita, joista lääketehtaat tekevät lääkkeitä. Turvallisuus
on keskiössä, kun tehdään satoja kiloja aktiiviaineita, joita
ihmisen kertalääkeannoksissa on alle milligrammasta grammaan.

 

Turvallisuus on ollut tärkeä osa tuotantoprosessia jo
aiemmin


 

Lääkeaineiden valmistuksessa harva kemiallinen prosessi onnistuu
vedessä. 95-prosenttisesti tuotanto tapahtuu liottimien avulla,
joissa on syttymisvaara, jos turvallisuuskäytäntö horjuu. Juha
Ekman sanoo, ettei näitä tilanteita ole onneksi ollut.

 

Toinen vaara on altistuminen kemikaaleille. Siksi PCAS Finlandin
työssä on useimmiten käytössä täydellinen henkilösuojaus.
Erityisessä tarkkailussa ovat olleet silmätapaturmat. Suojaukseen
on panostettu, ja suojalasit ovat minimisuojaus tuotantoalueella.
Toki nostoissa ja kemikaalikonttien siirroissa voi venäyttää myös
selkänsä, mikä pyritään estämään  apuvälineillä.

 

2-3 kehityskohdetta kerrallaan oli sopiva määrä

 

Tehtaalla toimi Roadmap-johtoryhmä, jossa oli kaikkien
henkilöstöryhmien edustus. Alkuun tehtiin haastattelut, Elmeri+
-havainnointikierros ja turvallisuuskulttuurikysely. Näiden
pohjalta laadittiin 21 kohdan kehitysohjelma. Alussa päätettiin
vetää neljää eri kehityskohdetta samanaikaisesti, mutta pian
huomattiin, että toimivampi on 2-3 kohdetta kerrallaan.

 

Laitoksen kokonaisturvallisuutta oli kehitetty jo useamman vuoden
ajan. – Mutta jotain puuttui. Turvallisuuskulttuuri on asia numero
yksi. Jokaisen henkilökohtainen asenne on erittäin tärkeä, Juha
Ekman sanoo.

 

Kierrokset ja turvallisuuskoulutus ovat tuoneet
tulosta


 

Kuukausittaiset osastovastaavien turvallisuuskierrokset
kaavakkeineen ovat olleet lahjomaton hankkeen tuoma mittari.

 

Toinen tärkeä anti koko hankkeen aikana oli turvallisuuskoulutus,
josta pääsivät osallisiksi sekä työntekijät, toimihenkilöt että
ylin johto. Esimiehet saivat vielä syventävää koulutusta.

 

Vuodesta 2004 toimineeseen turvallisuuden johtoryhmään otettiin
konsulttien ehdotuksesta edustus kaikista henkilöstöryhmistä. –
Näin tieto kulkee kentältä nopeasti. Johto on meillä hyvin
sitoutunut turvallisuustyöhön, ja uskon, että alamme rummuttaa
turvallisuutta enemmän myös konsernitasolla.

 

Koulutusten myötä tehtiin uusia toimintaohjeita ja päivitettiin
vanhoja. – Meidän työskentelymme on aina ollut hyvin ohjeistettua,
olemmehan osa vanhoja lääkevalmistajia, Leirasta ja Scheringiä.
Turvallisuus, laatu ja jäljitettävyys ovat olleet farmasia-alalla
aina tärkeitä.

 

Laaja pohja on tärkeä

 

Kaikki PCAS Finlandilla Roadmap-hankkeen aikana perustetut
työryhmät olivat laajapohjaisia. Kaikki henkilöstöryhmät pääsivät
tekemään ohjeita, ja koko henkilöstön turvallisuusmotivaatio nousi.

 

Vaarojen arviointi on ollut rutiinia jo 2000-luvun alusta.
Työlupaan tuli uutena kunnossapitotöiden vaarojen arviointi. Ennen
kuin korjaus- ja kunnossapitohenkilöstö aloittaa työn, vaaroja
arvioivat kunnossapidon työntekijä ja työnjohtaja sekä osaston
työnjohtaja. Ennen työn alkua katsotaan myös työympäristö, jottei
tule yllätyksiä.

 

Safety walk – Turvallisuuskävely otettiin käyttöön: Esimies menee
työpisteeseen katsomaan työtä, keskustelee työntekijän kanssa ja
ottaa huomioon, jos parannettavaa ilmenee.

 

Syksyn 2012 jälkeen uusiin palveluntuottajan kanssa tehtyihin
sopimuksiin on tullut uusi liite, joka koskee laatua ja
turvallisuutta. Jos kyse on vanhasta palveluntuottajasta, liite
tulee mukaan sopimusta päivitettäessä.

 

Safety first –periaate ja ennakoivat mittarit otettiin
käyttöön

21 kehityskohteen ohjelmasta toteutui 75 prosenttia kolmen vuoden
aikana. Kaksi kehityskohdetta odottaa tulevaa. –  Uusia
käytäntöjä saimme mukavasti, ja turvallisuuden periaate Safety
First – Turvallisuus ensin lanseerattiin heti alussa ideakilpailun
tuloksena.

 

PCAS Finland valitsi osastojen kanssa yhteistyössä ennakoivat
mittarit. Mittareilla on vuotuiset tavoitteet, ja turvallisuuden
johtoryhmä seuraa niiden toteutumista jatkuvasti.

 

Onnistuneimpana mittarina Juha Ekman pitää läheltä piti- ja
turvallisuushavaintojen määrää: vuodessa yli 300 havaintoa eli yli
kolme jokaista työntekijää kohti, ja lisäksi jokaisen pitää tehdä
vähintään yksi.

Toimittaja
Tarja Liuha

Aineisto

Tiekartta työturvallisuuteen. https://www.tsr.fi/tsr-kanava/kanava/-/view/31865

-video TSR-kanavalla