Turvallisuuden roadmap – strategiasta läpimurtoon

Hanketiedot

Hankenumero
110463

Hakija
Danisco Sweeteners Oy

Toteuttaja
Danisco Sweeteners Oy

Lisätietoja
Tomi Javanainen
tomi.javanainen@danisco.com

Toteutusaika
15.12.2010 - 31.3.2014

Työsuojelurahaston päätös
31.1.2011
24 000 euroa

Kokonaiskustannukset
48 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.3.2014

Tiivistelmä

Danisco Sweeteners Oy (DSW Oy) on DuPont konserniin kuuluva yksikkö. Toimipaikkamme sijaitsee Kotkassa, jossa valmistamme fruktoosia ja ksylitolia elintarviketeollisuudelle.

DSW Oy:n liikevaihto on 85 miljoonaa EUR ja Kotkan tehtaalla työskentelee 115 henkilöä. Tehtaalla on toiminut suojelupäällikkö 1990-luvulta lähtien ja sitä ennen nimetty työsuojelupäällikkö sekä työsuojelutoimikunta 1970-luvulta lähtien.

Vuoden 2009 keväällä tehtaalla aloitettiin systemaattisempi turvallisuustyö, jossa pääpaino on turvallisuusjohtamisessa lähtien linjaorganisaatioista itsestään. Samaan aikaan käynnistettiin useita kehittämisohjelmia, kirjoitettiin useita uusia ohjeita sekä päivitettiin olemassa olevaa ohjeistusta. Lisäksi lisättiin vaateita henkilökohtaisten suojaimien osalta; kuten kypärä ja suojalasit koko tehtaan alueella.

Keväällä 2009 tehtaan tapaturmataajuus (LTIF) suhteutettuna miljoonaa tehtyä työtuntia kohden oli 33. Vuotta myöhemmin LTIF oli 3. Syksyn 2010 ja talven 2011 aikana on kuitenkin sattunut yhteensä neljä poissaoloon johtanutta tapaturmaa ja helmikuussa 2011 LTIF on 20.

Muita mitattavia TTT-tunnuslukuja tehtaalla ovat Läheltä Piti -tapausten lukumäärä, sairauspoissaolojen määrä sekä TUTTAVA-indeksi.

Tavoitteemme on 0-tapaturmaa. Työkaluja jo meneillään olevien kehittämisohjelmien lisäksi ovat ainakin kulttuurikyselyt, haastattelut, johdon valmennus sekä Elmeri+ -havainnointi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tomi Javanainen

Tiedote

Tapaturmat vähenivät, kun turvallisuushavainnot lisääntyivät

31.3.2014

Turvallisuushavainnot lisääntyivät Danisco Sweeteners Oy:n
Kotkan tehtaalla runsaasta 100:sta lähes 300:een vuodessa kolmen
vuoden Roadmap-hankkeen ansiosta. Työsuojelupäällikkö
Timo Aurala kertoo, ettei omalle henkilökunnalle
ole sattunut 2,5 vuoteen yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa,
koska vaaroihin osataan puuttua nyt aiempaa paremmin.
Työsuojelurahasto tuki hanketta kehittämisavustuksella.

 

Danisco Sweeteners Oy (DSW Oy) toimii Kotkassa ja kuuluu
amerikkalaiseen DuPont -konserniin. Tehtaalla valmistetaan
fruktoosia ja ksylitolia elintarviketeollisuuden ja
lääketeollisuuden raaka-aineiksi. Konserni työllistää
maailmanlaajuisesti noin 65 000 ja Kotkan yksikkö 120 työntekijää.

 

Roadmap-hankkeen alkaessa 2011 Kotkan yksikkö kuului tanskalaiseen
Danisco-konserniin. Puolivälissä hanketta tehdas siirtyi DuPontin
omistukseen. –Roadmap-hanke jousti ja jatkui omistajanvaihdoksesta
huolimatta, Timo Aurala kiittää.

 

Turvallisuustoiminta aktivoitui

 

Työturvallisuustoimintaa on Kotkassa ollut pitkään, mutta sekä
Roadmap-hanke että DuPont-omistus toivat siihen
järjestelmällisyyttä.

 

– Toiminta aktivoitui. DuPontin turvallisuusjärjestelmät ovat
systemaattisia, hyvin toimivia ja testattuja, ja konserni on kauan
suunnitellut ja kehittänyt turvallisuustoimintaa. DuPonthan myös
myy turvallisuusosaamista.

 

– Kun Danisco sopeuttaa omaa toimintaansa DuPontin
työturvallisuustoimintaan, oli hyvä kun saimme suomalaista
ammattitaitoista tukea Roadmapin konsultilta, joka jo ennestään
tunsi konsernin toimintatavat.

 

Asiantuntijat aktiivisia lähdössä ja hankkeen
aikana


 

Kotkan tehdas lähti Roadmap-hankkeeseen konsulttien otettua
yhteyttä. Tehtaalla oli jo aiemmin käytetty 3T-Ratkaisut Oy:n
asiantuntemusta ja turvatuokio-aineistoja.

 

Ennen hanketta oli jopa kokonainen vuosi ilman tapaturmia, mutta
vuosivaihtelu oli suurta.  – Turvallisuuskulttuuri ei ollut
riittävän hyvällä tasolla, Timo Aurala sanoo.

 

Hankkeen alussa haastateltiin henkilökuntaa (noin joka neljäs
vastasi turvallisuuskysymyksiin eri organisaatiotasoilta), tehtiin
kulttuurikysely sekä Elmeri+ -arviointia.

 

Timo Auralalle kyselyt eivät tuoneet yllätyksiä. Parikymmentä
osa-aluetta otettiin toimintasuunnitelmaan ja kehittämisen alle. –
Paljon hyviä asioita, joiden tarkoitus on parantaa
turvallisuuskulttuuria eli käyttäytymistä ja ihmisten ymmärrystä.
Mietitään miten tehdään ennen kuin tehdään. Suurin osa asioistahan
toimii, mutta kun tulee tilanne, ettei voidakaan tehdä suunnitelman
mukaan, pidetään tuumaustauko ja pyydetään apua tarvittaessa. Näin
vältetään suurin osa tapaturmista.

 

Ennakointi poistaa vaaranpaikkoja

 

Turvallisuushavaintojen lähes kolminkertaistuminen on merkittävä
tulos. Tämä ennakoiva mittari eli kirjatut läheltä piti 
-tilanteet, vaaratilanteet ja turvallisuuspoikkeamat kertovat
turvallisuuskulttuurista: työntekijä näkee, ajattelee ja tunnistaa
riskejä työympäristössään, jolloin vaaranpaikkoja saadaan
poistettua.

 

Tehtaalla sattuneet tapaturmat ovat olleet lieviä ja niistä on
tullut muutaman päivän poissaoloja. On sattunut liukastumisia,
kaatumisia, sormihaavoja, pieniä palovammoja. Monet tapaturmista
ovat liittyneet kulkuteihin. – Meren rannassa riittää talvella
liukkautta.

 

Roadmap-asiantuntija
Ilkka Sorsa on kouluttanut muun muassa esimiehiä.
Turvallisuushavaintojen tutkimista on myös harjoiteltu. Jos
tapaturma sattuu, tieto siitä on nyt koko konsernissa jaossa, jotta
vastaavalta vältytään.

 

– Kun vaarallinen työtehtävä tunnistetaan ja työriski arvioidaan,
uudistamme työohjeen ja koulutamme henkilökuntaa. Vaarallinen
reitti saa merkinnän tai opasteen, vaarallinen työtehtävä uuden
ohjeen, ja jos turvalaite puuttuu, sellainen tehdään, Aurala
kertoo.

 

Koulutus upotettiin vuorojärjestelmään

 

Turvallisuuskulttuurin kehittäminen vaatii koulutusta, jossa
opitaan tunnistamaan ja estämään vaaratilanteita.

 

Yksi iso uusi muutos Daniscolla on vuorojärjestelmään upotetut
kolme koulutuspäivää. – Vapaapäivinä on vaikea saada ihmisiä
koulutukseen. Nyt jokainen vuoro käy kolme päivää vuodessa
koulutuksessa, joka jo pari vuotta on ollut etupäässä
turvallisuuskoulutusta.

 

Hyötyä tuli eritoten asiantuntija-avusta

 

Danisco on hyötynyt Roadmap-hankkeen yritysverkoston kokemuksista
turvallisuustyössä, mutta parhaaksi anniksi Timo Aurala sanoo
asiantuntijan avun.

 

Turvallisuus oli ennen yksi osa johtoryhmän työtä. Nyt Daniscolla
toimii turvallisuusjohtoryhmä, jossa on kaikkien henkilöstöryhmien
edustus. – Johto on jo aiemmin ollut meillä hyvin sitoutunut
työturvallisuuteen, mutta hanke lisäsi sitoutumista. Myös
työntekijöiden sitoutuminen työturvallisuuteen ja terveyteen on
lisääntynyt.

 

Konsultilta yritys on saanut apua sekä kaikkia työntekijöitä että
myös ulkopuolisia yhteistyökumppaneita osallistavaan toimintaan.
Ulkopuolisia on ollut mukana koulutuksissakin.

 

Toimittaja
Tarja Liuha

Aineisto

Tiekartta työturvallisuuteen. https://www.tsr.fi/tsr-kanava/kanava/-/view/31865

-video TSR-kanavalla