Turvallisuuden roadmap – strategiasta läpimurtoon

Hanketiedot

Hankenumero
110457

Hakija
Oy ViskoTeepak Ab

Toteuttaja
Oy ViskoTeepak Ab

Lisätietoja
Joachim Lund
joachim.lund@viskoteepak.com

Toteutusaika
15.12.2010 - 31.3.2014

Työsuojelurahaston päätös
31.1.2011
24 000 euroa

Kokonaiskustannukset
48 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.3.2014

Tiivistelmä

Taustatietoa Oy ViskoTeepak AB:stä

ViskoTeepakin liikevaihto on n. 115 Meur, joista Hangon tehtaan osuus on noin 35 Meur. Konsernin palveluksessa on noin 800 ihmistä, joista noin 170 Hangossa. Tehdas valmistaa kuitusuolta elintarviketeollisuuden tarpeisiin. Konsernin päämarkkina-alueet ovat Eurooppa ja USA. Tehtaan pääraaka-aineet ovat selluloosa ja erikoispaperi. Selluloosasta valmistetaan välituotteena viskoosia jolla paperi impregnoidaan kuitusuolikoneilla lopputuotteen lujuuden nostamiseksi. Tehdas toimii keskeytymättömässä kolmivuorotyössä. Hangon tehdas on ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioitu.

Projektin tavoite

Tuotesortimentiltaan, laatutasoltaan ja ympäristöteknologialtaan Hangon tehdas edustaa alansa kärkeä. Tavoitteenamme on nostaa turvallisuustasomme suomen teollisuuden keskitasoa paremmaksi. Tehtaalla on sattunut 7-12 poissaoloon johtanutta tapaturmaa per vuosi, joka on selvästi liikaa referenssitasoon nähden. Tapaturmien vakavuusaste oli vuonna 2010 0,15. Erityyppiset liukastumiset ja nyrjähtämiset ovat selvästi yleisimmät syyt tapaturmiin. Käsityksemme mukaan työturvallisuusjohtaminen ja yleinen työturvallisuuskulttuuri ovat keskeisiä parannettavia kohteita yksikössämme. Tapaturmien syy-seuraus yhteyksien selvittäminen, Plan-Do-Check-Act ja muut jatkuvan parantamisen työmenetelmät ja periaatteet, parhaiden käytäntöjen selvittäminen ja koulutukseen panostaminen ovat keinoja joilla pyritään tavoitteisiin. Tuloksia odotetaan näkyvän projektin edetessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Joachim Lund

Tiedote

Läheltä piti –tilanteiden raportointi yli kymmenkertaistui

31.3.2014

– Turvallisuushavaintojen määrä kasvoi vuosittaisesta 30:sta
340:een. Läheltä piti -tilanteet raportoidaan nyt hyvin.
Turvallisuuskulttuuri on parantunut, mutta asennemuutosta tarvitaan
vielä, että saamme tapaturmat laskuun toivotusti, ViskoTeepak Oy:n
Hangon tehtaan johtaja
Joachim Lund kertoo kolmivuotisen Roadmap-hankkeen
tuloksista. Työsuojelurahasto tuki hanketta
kehittämisavustuksella.

– Tuotevalikoima, laatutaso ja ympäristöteknologia ovat Hangon
tehtaalla alan kärkeä. Tehtaan johtoryhmä haluaa myös
työturvallisuustason lähelle Suomen kärkeä, Joachim Lund sanoo.

Hangon tehdas on osa ViskoTeepakin 800 työntekijän konsernia,
jolla on kotipaikka Maarianhaminassa ja Hangon lisäksi yksiköt myös
Belgiassa, Hollannissa, Tsekissä ja Meksikossa. Hangon tehtaan 170
työntekijää tekevät keskeytymätöntä kolmivuorotyötä.

Tehdas valmistaa kuitusuolta elintarviketeollisuuden tarpeisiin,
ja sen pääraaka-aineet ovat selluloosa ja erikoispaperi.
Selluloosasta tehdään välituotteena viskoosia, jolla paperi
kyllästetään kuitusuolikoneilla lopputuotteen lujuuden
nostamiseksi. Konsernin päämarkkina-alueet ovat Eurooppa, USA ja
Venäjä.

Sattuma ja vanha verkosto auttoivat löytämään
asiantuntijan

Sattuma toi ViskoTeepakin Roadmap-hankkeeseen. Yhtiö haki
ulkopuolista asiantuntijaa kehittämistyölle. Lundilla on kokemuksia
paperiteollisuudesta ja sitä kautta oli tiedossa sopiva
asiantuntija. Tämä ohjasi hänet ottamaan yhteyttä
Ilkka Sorsaan, jolla oli alkamassa
Roadmap-hanke.

Aluksi asiantuntijat ja yhtiön johtoryhmä toteuttivat 3T
Kulttuurikyselyn ja Elmeri
+-selvityksen. Ilkka Sorsa teki turvallisuusasioista 20
haastattelua. Kehitysohjelmaksi sovittiin 21 asian polku: 7
turvallisuustoimenpidettä jokaista kolmea Roadmap-vuotta kohti.

Plussaa ennakoinnissa, tapaturmatavoite jäi
saavuttamatta

Läheltä piti -raporttien yli kymmenkertainen nousu aiemmasta
30:sta on tulosta siitä, että tehtaan johtoryhmä otti tavoitteeksi
2 turvallisuushavaintoa työntekijää kohti vuodessa. 2 x 170 tuotti
340 havaintoa, ja nyt riskikohtiin voidaan puuttua.

– Pieniä ja isoja tapahtumia on koko ajan. Kun ne raportoidaan,
voimme parantaa prosesseja ja eliminoida turvallisuusriskejä.

Tapaturmia oli ennen hanketta 7-12 vuosittain. Edelleen sattuu 8
tapaturmaa vuodessa. – Ei päästy maaliin, kun poissaoloon
johtaneita työtapaturmia ei saatu vielä merkittävästi laskemaan.
Meidän pitää määrätietoisesti jatkaa, Lund pohtii.

Johtoryhmän tiedossa oli, että turvallisuuskulttuurin eli
ajatusten ja asenteiden muuttuminen on vaikeaa. Miksi on oltava
suojalasit ja miksi pitää suhtautua vakavasti työsuojeluun? –
Asennemuutos on sisäsyntyinen prosessi, ja hyvin ymmärrän, että
tähän sitoutuminen vaati aikaa, verta, hikeä ja kyyneliä.

Johto on epämääräinen käsite

Seitsemän yrityksen ja asiantuntijoiden Roadmap -hankkeen
yleinen tulos oli, että turvallisuus paranee, jos johto tahtoo.
Omien kokemustensa nojalla Joachim Lund pohtii, että ”johto” on
epämääräinen käsite.

Vaikka koko yhtiön johto ja tehtaalla moni työntekijäkin ovat
olleet tyytyväisiä turvallisuuteen, Hangon tehtaan paikallinen
johtoryhmä haluaa parantaa nykytilannetta.

– Paikallisjohto on kiinnostunut kehittämään työturvallisuutta,
välttämään tapaturmia ja muuttamaan turvallisuuskulttuuria
pysyvästi. Tarvetta ja potentiaalia on, Lund sanoo.

Kiitos asiantuntijoille, jotka tulivat ”sorvin
ääreen”

Erityiskiitosta Lundilta saavat Ilkka Sorsa ja hänen mukanaan
”sorvin ääreen” työpisteisiin tullut
Leif Andersson:

– Toteutimme turvatuokio -koulutuksen (safety walk) esimiehille
asiantuntijan opastamina kädestä pitäen.

– Yksi kenttätyö 21:sta olivat työluvat ja käytännöt. Esimerkkinä
olivat korkealla tehtävät säiliötyöt.

– Eristetään ja varmistetaan, että laite on turvallinen, ennen kuin
aletaan tehdä työtä. Kone, sen liikkuvat osat, sähkö, voima ja
paikat, joihin ihminen voi takertua, lähellä ei saa olla sivullisia
tai tehdä huoltotöitä. Korjaustyössä olevat olivat mukana
koulutuksessa.

Roadmap-verkosto luo perspektiiviä

Joachim Lund kokee, että hankkeessa olosta on yritykselle iso
hyöty. – Teimme tehtaalla palautekyselyn. Tulos kertoo, että
turvatietoisuus on parantunut, turvallisuudesta ollaan
kiinnostuneita ja sitä halutaan kehittää. Motivaatio kasvoi.

Yritysverkoston tapaamisissa on nähty, että ongelmat ovat olleet
muissakin yrityksissä samanlaisia.

– Tämä luo perspektiiviä, voidaan oppia toisiltamme. Seminaarit
olivat hyviä. Meiltäkin niissä kävi eri ihmisiä, ja useampi pääsi
kuulemaan toisten kokemuksista. Ryhmätöissä tuuletettiin ajatuksia
onnistuneesti.

Toimittaja
Tarja Liuha

Aineisto

Tiekartta työturvallisuuteen. http://www.tsr.fi/tsr-kanava/kanava/-/view/31865

-video TSR-kanavalla